Velký den s opravdovým archeologem

Foto Frouz - nalezištěLetos poprvé budou moci školáci oslavit svůj velký den v přerovském muzeu!

Určitě není veřejným tajemstvím, že se naše muzeum v posledních letech velmi intenzívně věnuje školním skupinám se zájmem o poznávání historie. V jarním období, kdy si při pohledu do kalendáře většina učitelů začíná pomalu připouštět myšlenku, že se cobydup přiblíží Mezinárodní den dětí, se pracovníci edukačního pracoviště Muzea Komenského v Přerově rozhodli rozšířit nabídku příležitostí, kam bude letos možné se žáky vyrazit na jeho oslavu. Z těchto důvodů jsme se už v březnu pustili do příprav nové vzdělávací akce s názvem „Velký den s opravdovým archeologem“, která se ponese ve znamení hravého poznávání.

Pro zvídavé školáky i předškoláky, kteří se zúčastní hry na mladého archeologa, bude ve dnech 31. května, 1. a 2. června 2017 na zámku přichystáno šest interaktivních stanovišť s úkoly zaměřenými na odhalování pravěkých záhad i souvislostí. S ohledem na zájem organizátorů, že má obsah této zážitkové muzejně-edukační akce zůstat pro její účastníky, děti i učitele, až do její realizace překvapením, jsme si dovolili do propagačního letáku uvést pouze základní informace o jejím průběhu. Přesto by měl tento materiál posloužit ředitelům škol k vytvoření dostatečné představy o tom, co čeká skupiny školáků, když v rámci svátku přijdou do přerovského muzea a přijmou účast na poučně-hravých aktivitách.

To, že se k oslavám MDD z českých paměťových institucí stále častěji připojují vedle knihoven také muzea, lze dozajista považovat za společensky chvályhodné, ale tato snaha má svým způsobem i logické vysvětlení. Vždyť historie vzniku popisovaného svátku se do současných dní vyšplhala takřka ke stoletému výročí a konkrétně v Československu sahá tradice oslav Dne dětí do období první republiky. Od padesátých let, kdy byl u nás svátek uznán na oficiální úrovni, bývá kromě práva dětí na život v míru a práva na péči o zdraví navíc nejednou připomínána nutnost celospolečenské podpory navyšování kvality života dětí a jejich zájmu o vzdělávání. Věříme, že právě připravované setkání školáků s populárním archeologickým tématem (ale i s opravdovým archeologem☺) přinese našim malým oslavencům v jejich velký den nejen celou řadu zážitků, ale také velmi zajímavé poznatky.

Za ŠKOLU HROU Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., muzejní pedagožka

Informační leták

Velký den s opravdovým archeologem


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky 

(31.10.2017 – 25.2.2018)
31.10.2017, 00:00:00 - 25.2.2018, 23:59:00

Výstava přiblíží jak historii razítek a jejich předchůdců, tak městské znaky, které se na nich objevují. Vystaveny budou zajímavé typáře, pečeti i razítka z Přerova a okolí.  Použití razítek, typářů i heraldiky v praxi návštěvníkům názorně doloží instalace dobové úřadovny z první poloviny 20. století a cechovní kanceláře z 18. století, stejně jako přerovský městský mobiliář.

Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(12.10.2017 – 31.3.2018)
12.10.2017, 00:00:00 - 31.3.2018, 23:59:00

Výstava v ucelené formě představí zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy. V této formě budou exponáty prezentovány vůbec poprvé. Mezi vystavenými trojrozměrnými exponáty budou zastoupeny zbraně chladné, střelné i palné. Artefakty budou doplněny četnými dobovými ikonografickými prameny a kresebnými rekonstrukcemi. Výstavu zahájí slavnostní vernisáž 12. října v 17.00 hod ve Slavnostní zámecké síni města Přerova a navštívit ji můžete v přerovském zámku až do 31.3.2018.

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(25.1.2018 – 25.1.2018)
25.1.2018, 17:00:00 - 25.1.2018, 18:00:00

Z. Schenk, přerovský zámek.

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(25.1.2018 – 25.1.2018)
25.1.2018, 17:00:00 - 25.1.2018, 18:00:00

Z. Schenk, 17.00 přerovský zámek.

Ostatní akce

Vojenské dějiny Přerovska od kolapsu Velké Moravy do závěru třicetileté války 

(13.2.2018 – 13.2.2018)
13.2.2018, 17:00:00 - 13.2.2018, 18:00:00

Přednáška, Z. Schenk. Korvínský dům.
Vstupné 10 kč.

Velikonoce na hradě 

(30.3.2018 – 2.4.2018)
30.3.2018, 09:00:00 - 2.4.2018, 16:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům.

Spokojená domácnost bez odpadu  

(27.1.2018 – 27.1.2018)
27.1.2018, 13:30:00 - 27.1.2018, 16:30:00

Beseda ekoporadny o spokojeném životě v domácnosti bez odpadů.