ŠKOLA HROU aneb Muzeum dětem a mládeži

Muzeum je svébytná instituce se svým vlastním posláním a je na místě, aby to škola využila i respektovala (A. Brabcová, Brána muzea otevřená, 2003).

Od roku 2010 naše muzeum nabízí výchovně vzdělávací aktivity, se kterými se na půdě škol běžně nesetkáváme. Cílem animačních programů pro děti a mládež Muzea Komenského v Přerově je skutečná ŠKOLA HROU. Rádi bychom, aby právě žáci a učitelé v průběhu času rozpoznali hodnotu této kulturní instituce pro své vzdělávací záměry a aby návštěva muzea byla běžně zahrnuta do výukových programů škol. Vážení učitelé, stejně tak bychom byli velmi potěšeni zájmem z Vaší strany o reflexi - o živé pokračování „nad tématem viděného a zažitého“ ve Vaší další školní práci. Uvítáme též, pokud předem své žáky připravíte na návštěvu muzea. Všem učitelům tímto předem děkujeme za spolupráci a přejeme Vám, aby se dobře i na Vašich školách obhajovalo Komenského ŠKOLA HROU.

Hymna přerovských mladých badatelů

Všeobecně o programech

Pod křídly Výstavního a programového oddělení naší kulturní instituce Vás vítáme s přesvědčením o kvalitě a přínosu našich výchovně vzdělávacích programů pro děti a mládež. více

Právní výklad reakce na legislativní změny k 1. září 2012

V našem muzeu se vždy počítá s přímou aktivní pedagogickou činností učitele (doprovodu školní skupiny) v rámci animačních a lektorských programů!!! více

Za edukační sekci Výstavního a programového oddělení Mgr. Jana Trtíková.


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky 

(31.10.2017 – 25.2.2018)
31.10.2017, 00:00:00 - 25.2.2018, 23:59:00

Výstava přiblíží jak historii razítek a jejich předchůdců, tak městské znaky, které se na nich objevují. Vystaveny budou zajímavé typáře, pečeti i razítka z Přerova a okolí.  Použití razítek, typářů i heraldiky v praxi návštěvníkům názorně doloží instalace dobové úřadovny z první poloviny 20. století a cechovní kanceláře z 18. století, stejně jako přerovský městský mobiliář.

Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(12.10.2017 – 31.3.2018)
12.10.2017, 00:00:00 - 31.3.2018, 23:59:00

Výstava v ucelené formě představí zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy. V této formě budou exponáty prezentovány vůbec poprvé. Mezi vystavenými trojrozměrnými exponáty budou zastoupeny zbraně chladné, střelné i palné. Artefakty budou doplněny četnými dobovými ikonografickými prameny a kresebnými rekonstrukcemi. Výstavu zahájí slavnostní vernisáž 12. října v 17.00 hod ve Slavnostní zámecké síni města Přerova a navštívit ji můžete v přerovském zámku až do 31.3.2018.

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(25.1.2018 – 25.1.2018)
25.1.2018, 17:00:00 - 25.1.2018, 18:00:00

Z. Schenk, přerovský zámek.

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(25.1.2018 – 25.1.2018)
25.1.2018, 17:00:00 - 25.1.2018, 18:00:00

Z. Schenk, 17.00 přerovský zámek.

Ostatní akce

Vojenské dějiny Přerovska od kolapsu Velké Moravy do závěru třicetileté války 

(13.2.2018 – 13.2.2018)
13.2.2018, 17:00:00 - 13.2.2018, 18:00:00

Přednáška, Z. Schenk. Korvínský dům.
Vstupné 10 kč.

Velikonoce na hradě 

(30.3.2018 – 2.4.2018)
30.3.2018, 09:00:00 - 2.4.2018, 16:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům.

Spokojená domácnost bez odpadu  

(27.1.2018 – 27.1.2018)
27.1.2018, 13:30:00 - 27.1.2018, 16:30:00

Beseda ekoporadny o spokojeném životě v domácnosti bez odpadů.