Když se rozeznějí zvony

40Kč/žák, 60 minut, MŠ, ZŠ, hudební, jaro, léto, podzim (ne v zimě!)

Zvon a jeho hlas má od pradávna symbolický význam – o zvonech existuje řada nejrůznějších pověstí a legend. Zvony vždy oznamovaly události slavné i tragické, a tak doprovázely člověka životem. Krom toho je také zvon hudebním nástrojem a dílem prastarého a velice náročného zvonařského řemesla.

Proto bychom rádi žáky seznámili nejen se všemi zmíněnými funkcemi zvonů a jejich historií, ale právě i s tímto řemeslem, které má v regionu dlouhou tradici – dílna rodiny Dytrychových byla založena v Brodku u Přerova v roce 1950.

Program zároveň otestuje sluchové a muzikální dovednosti malých návštěvníků – proč zní každý zvon jinak? Který z nich má nejsilnější hlas? Co je to tón, harmonie, rytmus? Jak se dělá bouřka? Zajímavá kombinace lektorované prohlídky a hudebně zaměřeného programu jistě zaujme malé i velké – program je vhodný zejména pro mateřské školy a školáky z 1. stupně ZŠ.

 

RVP MŠ:

podporuje rozvoj všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

RVP ZŠ:

PROGRAM ROZVÍJÍ ZNALOSTI ŽÁKŮ:

HUDEBNÍ VÝCHOVA
HV-3-1-04p reakce pohybem na tempové a rytmické změny
HV-3-1-05p rozlišení síly zvuku, rozlišení durových a mollových tónin
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: lidové zvyky, tradice, řemesla


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

Hledání podobizny Komenského 

(2.3.2020 – 22.11.2020)
2.3.2020, 00:00:00 - 22.11.2020, 23:59:59

Hlavním příspěvkem k výročí 350. úmrtí Komenského bude program Ve stopách Komenského, který má probíhat ve vybraných expozicích. V lektorované podobě nabízen školám, jeho modifikovaná (samonosná) verze pak bude určena všem návštěvníkům muzea. Tématem programu bude putování Komenského po jednotlivých zemích Evropy, s ním pak spojené hledání jeho podoby. Výstava bude představovat závěrečnou část programu, kdy budou skupiny pracovat s indiciemi získanými v jednotlivých místnostech.

Vstupné: 20/10 Kč

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.11.2020)
12.10.2020, 09:00:00 - 3.11.2020, 23:59:00

Hrad je na základě vládního usnesení uzavřen.

Odpoledne u krmítka 

(5.11.2020 – 5.11.2020)
5.11.2020, 16:30:00 - 5.11.2020, 18:30:00

dílna - výroba krmítek