Tajemství přerovského zámku

40Kč/žák, 90 minut, MŠ, ZŠ, SŠ, historie, celoročně

Kolem přerovského zámku řada z nás pravidelně prochází, a přesto z jeho historie ví jen málo. A ještě méně lidí tuší, kolik příběhů a pověstí se v jeho zdech ukrývá – vždyť tudy procházely celé naše dějiny od pravěku až po současnost!

V lektorovaném programu se malí návštěvníci dozvědí z každé historické epochy přerovského zámku to nejdůležitější a zároveň je čeká řada napínavých úkolů. Odhalí účel tajemných prastarých předmětů, ale také i si ověří svůj důvtip a sílu.  Budou moci hádat, která pověst je skutečně jen báchorka a ve které se ukrývá pravda.

Jak vypadalo dnešní Horní náměstí, když na místě dnešního zámku stál středověký hrad? Jak se žilo v renesanci a v baroku? A co ukrývá místní lapidárium? A kdy se ze zámeckého sídla stalo muzeum? To a mnohem více přináší náš program Tajemství přerovského zámku, který zaujme žáky všech věkových kategorií.

 

RVP pro MŠ:

  • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
  • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí, o jeho rozmanitosti a vývoji
  • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (návštěva důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

RVP pro ZŠ:

PROGRAM ROZVÍJÍ ZNALOSTI ŽÁKŮ:

Člověk a jeho svět:
ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
ČJS-5-3-02 sbírek muzea a galerie jako informačních zdroj pro pochopení minulosti; význam ochrany částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznání minulosti, orientace v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnání a hodnocení vybraných ukázek způsobu života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

DĚJEPIS:

  • historická období: pravěk, středověk, novověk
  • kulturní období: románská éra, gotika, renesance, baroko

Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Umění žít - Dana Hlobilová 

(15.2.2019 – 16.6.2019)
15.2.2019, 00:00:00 - 16.6.2019, 23:59:00

Výstava zavede diváka do života významné přerovské umělkyně Dany Hlobilové a představí jak vývoj její tvorby, tak i její díla v celé šíři. Výstavu doplní životopis umělkyně a fotografie z jejího života.

Historický sál
15. února až 16. června 2019

Přec mé srdce láskou hoří 

(8.3.2019 – 31.7.2019)
8.3.2019, 00:00:00 - 31.7.2019, 23:59:00

Výstava navazuje na výstavu Máj – Romek Hanzlík a představuje samu lásku v mnoha různých podobách, respektive její umělecké ztvárnění. V našem případě budou její různé podoby prezentovány prostřednictvím sbírkových předmětů MKP z oblasti uměleckého kovářství a výtvarného umění. K malým bonusům patří rovněž soubor zamilovaných pohlednic odeslaných svým protějškům během první třetiny 20. století (pohlednice budou doplněny citáty slavných osobností, aforismy, rčeními a příslovími).

8. března až 31. července 2019

Šejdíři a šizuňkové: historie falšování potravin 

(12.4.2019 – 27.10.2019)
12.4.2019, 00:00:00 - 27.10.2019, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2019.  Náhražky surovin, nižší váha, horší jakost, dvojí kvalita potravin – témata, při kterých často zaslechneme povzdech „To by se dřív stát nemohlo!“. Opravdu nemohlo?

Velký výstavní sál, kruhový sál, rytířský sál, chodba druhé patro
12. dubna až 27. října 2019

Přerov včera a dnes 

(17.5.2019 – 6.10.2019)
17.5.2019, 00:00:00 - 6.10.2019, 23:59:59

Výstava představí různá zákoutí města Přerova a bude sledovat jejich proměnu v uplynulém století. Vystavené fotografie budou dokumentovat dobu svého vzniku. Historické snímky často zachycují dnes již neexistující, zmizelé nebo zcela přestavěné části přerovských ulic a náměstí. Výstava bude doplněna o srovnávací fotografie ze současnosti a nabídne tak návštěvníkům pohled na stejná místa v různém čase.

Galerie, malý sál pod věží
17. května až 6. října 2019

Ostatní akce

Adam a Eva 

(30.5.2019 – 30.5.2019)
30.5.2019, 17:00:00 - 30.5.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě Přec mé srdce láskou hoří.
Přednáší Lubomír Vyňuchal

Od 17.00, Korvínský dům
Vstupné 10 Kč

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY A LOUTKOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ 

(6.6.2019 – 7.6.2019)
6.6.2019, 09:00:00 - 7.6.2019, 14:00:00

Program pro mateřské školy a žáky prvního stupně základních škol v podání Studia Bez kliky.
Nutná rezervace na: studio@bezkliky.eu
Více na: www.bezkliky.eu

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018