Tajemství přerovského zámku

40Kč/žák, 90 minut, MŠ, ZŠ, SŠ, historie, celoročně

Kolem přerovského zámku řada z nás pravidelně prochází, a přesto z jeho historie ví jen málo. A ještě méně lidí tuší, kolik příběhů a pověstí se v jeho zdech ukrývá – vždyť tudy procházely celé naše dějiny od pravěku až po současnost!

V lektorovaném programu se malí návštěvníci dozvědí z každé historické epochy přerovského zámku to nejdůležitější a zároveň je čeká řada napínavých úkolů. Odhalí účel tajemných prastarých předmětů, ale také i si ověří svůj důvtip a sílu.  Budou moci hádat, která pověst je skutečně jen báchorka a ve které se ukrývá pravda.

Jak vypadalo dnešní Horní náměstí, když na místě dnešního zámku stál středověký hrad? Jak se žilo v renesanci a v baroku? A co ukrývá místní lapidárium? A kdy se ze zámeckého sídla stalo muzeum? To a mnohem více přináší náš program Tajemství přerovského zámku, který zaujme žáky všech věkových kategorií.

 

RVP pro MŠ:

  • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
  • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí, o jeho rozmanitosti a vývoji
  • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (návštěva důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

RVP pro ZŠ:

PROGRAM ROZVÍJÍ ZNALOSTI ŽÁKŮ:

Člověk a jeho svět:
ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
ČJS-5-3-02 sbírek muzea a galerie jako informačních zdroj pro pochopení minulosti; význam ochrany částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznání minulosti, orientace v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnání a hodnocení vybraných ukázek způsobu života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

DĚJEPIS:

  • historická období: pravěk, středověk, novověk
  • kulturní období: románská éra, gotika, renesance, baroko

Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

Hledání podobizny Komenského 

(2.3.2020 – 22.11.2020)
2.3.2020, 00:00:00 - 22.11.2020, 23:59:59

Hlavním příspěvkem k výročí 350. úmrtí Komenského bude program Ve stopách Komenského, který má probíhat ve vybraných expozicích. V lektorované podobě nabízen školám, jeho modifikovaná (samonosná) verze pak bude určena všem návštěvníkům muzea. Tématem programu bude putování Komenského po jednotlivých zemích Evropy, s ním pak spojené hledání jeho podoby. Výstava bude představovat závěrečnou část programu, kdy budou skupiny pracovat s indiciemi získanými v jednotlivých místnostech.

Vstupné: 20/10 Kč

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Ostatní akce

Příběh torza 

(26.5.2020 – 10.10.2020)
26.5.2020, 09:00:00 - 10.10.2020, 16:00:00

Sezónní výstava. Představení historie, stavebního vývoje, ikonografie a návrhů záchrany renesančního torza helfštýnského paláce.
V galerii na II. nádvoří potrvá do 11. 10.

Evropská noc pro netopýry 

(5.9.2020 – 5.9.2020)
5.9.2020, 19:30:00 - 5.9.2020, 21:30:00

celoevropská akce na propagaci netopýrů