Tajemství přerovského zámku

40Kč/žák, 90 minut, MŠ, ZŠ, SŠ, historie, celoročně

Kolem přerovského zámku řada z nás pravidelně prochází, a přesto z jeho historie ví jen málo. A ještě méně lidí tuší, kolik příběhů a pověstí se v jeho zdech ukrývá – vždyť tudy procházely celé naše dějiny od pravěku až po současnost!

V lektorovaném programu se malí návštěvníci dozvědí z každé historické epochy přerovského zámku to nejdůležitější a zároveň je čeká řada napínavých úkolů. Odhalí účel tajemných prastarých předmětů, ale také i si ověří svůj důvtip a sílu.  Budou moci hádat, která pověst je skutečně jen báchorka a ve které se ukrývá pravda.

Jak vypadalo dnešní Horní náměstí, když na místě dnešního zámku stál středověký hrad? Jak se žilo v renesanci a v baroku? A co ukrývá místní lapidárium? A kdy se ze zámeckého sídla stalo muzeum? To a mnohem více přináší náš program Tajemství přerovského zámku, který zaujme žáky všech věkových kategorií.

 

RVP pro MŠ:

  • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
  • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí, o jeho rozmanitosti a vývoji
  • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (návštěva důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

RVP pro ZŠ:

PROGRAM ROZVÍJÍ ZNALOSTI ŽÁKŮ:

Člověk a jeho svět:
ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
ČJS-5-3-02 sbírek muzea a galerie jako informačních zdroj pro pochopení minulosti; význam ochrany částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznání minulosti, orientace v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnání a hodnocení vybraných ukázek způsobu života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

DĚJEPIS:

  • historická období: pravěk, středověk, novověk
  • kulturní období: románská éra, gotika, renesance, baroko

Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Šejdíři a šizuňkové: historie falšování potravin 

(12.4.2019 – 27.10.2019)
12.4.2019, 00:00:00 - 27.10.2019, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2019.  Náhražky surovin, nižší váha, horší jakost, dvojí kvalita potravin – témata, při kterých často zaslechneme povzdech „To by se dřív stát nemohlo!“. Opravdu nemohlo?

Velký výstavní sál, kruhový sál, rytířský sál, chodba druhé patro
12. dubna až 27. října 2019

Vstupné: 60/30 Kč

Přerov včera a dnes 

(17.5.2019 – 6.10.2019)
17.5.2019, 00:00:00 - 6.10.2019, 23:59:59

Výstava představí různá zákoutí města Přerova a bude sledovat jejich proměnu v uplynulém století. Vystavené fotografie budou dokumentovat dobu svého vzniku. Historické snímky často zachycují dnes již neexistující, zmizelé nebo zcela přestavěné části přerovských ulic a náměstí. Výstava bude doplněna o srovnávací fotografie ze současnosti a nabídne tak návštěvníkům pohled na stejná místa v různém čase.

Galerie, malý sál pod věží
17. května až 6. října 2019

Hodiny ze Schwarzwaldu 

(20.9.2019 – 29.12.2019)
20.9.2019, 00:00:00 - 29.12.2019, 23:59:00

Výstava dřevěných kolečkových hodin (tzv. švarcvaldek, někdy také nazývaných hodiny selské) zhotovených hodináři z regionu jižního Německa i Čech od poloviny 18. do konce 19. století. Vybrané exponáty z nejrozsáhlejší soukromé sbírky tohoto typu hodin v Česku byly poprvé prezentovány na výstavě v UPM v Praze roku 2005.

Kaple přerovského zámku.
Vstupné 40/20 Kč.

Eva Siblíková a Jan Chmelař „Láska nejen v umění“ 

(1.11.2019 – 31.1.2020)
1.11.2019, 00:00:00 - 31.1.2020, 23:59:59

Výstava zavede diváka do uměleckého života manželů Evy Siblíkové a Jana Chmelaře. Díla budou vybrána průřezové tak, aby se návštěvník seznámil s celou šíří technik a vývojem tvorby obou výtvarníků. Výstavu doplní panely s životopisy obou umělců a fotografiemi z jejich života.

Galerie přerovského zámku
1. listopadu 2019 až 31. ledna 2020

Ostatní akce

Gido se vrací 

(12.9.2019 – 12.9.2019)
12.9.2019, 18:00:00 - 12.9.2019, 19:00:00

Koncert k 100. výročí narození hudebního skladatele Gideona Kleina.
12. 9. 2019, od 18. hodin, slavnostní zámecká síň.

KOVÁŘSKÉ FÓRUM 

(18.8.2019 – 23.8.2019)
18.8.2019, 10:00:00 - 23.8.2019, 13:00:00

XXXI. ročník  tradičního prologu Hefaistonu. 
Dílo vytvoří speciálně pro hrad Helfštýn kovářský mistr přímo v historické kovárně na III. nádvoří. 

Více informací na: www.helfstyn.cz

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018