Tajemství přerovského zámku

40Kč/žák, 90 minut, MŠ, ZŠ, SŠ, historie, celoročně

Kolem přerovského zámku řada z nás pravidelně prochází, a přesto z jeho historie ví jen málo. A ještě méně lidí tuší, kolik příběhů a pověstí se v jeho zdech ukrývá – vždyť tudy procházely celé naše dějiny od pravěku až po současnost!

V lektorovaném programu se malí návštěvníci dozvědí z každé historické epochy přerovského zámku to nejdůležitější a zároveň je čeká řada napínavých úkolů. Odhalí účel tajemných prastarých předmětů, ale také i si ověří svůj důvtip a sílu.  Budou moci hádat, která pověst je skutečně jen báchorka a ve které se ukrývá pravda.

Jak vypadalo dnešní Horní náměstí, když na místě dnešního zámku stál středověký hrad? Jak se žilo v renesanci a v baroku? A co ukrývá místní lapidárium? A kdy se ze zámeckého sídla stalo muzeum? To a mnohem více přináší náš program Tajemství přerovského zámku, který zaujme žáky všech věkových kategorií.

 

RVP pro MŠ:

  • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
  • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí, o jeho rozmanitosti a vývoji
  • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (návštěva důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

RVP pro ZŠ:

PROGRAM ROZVÍJÍ ZNALOSTI ŽÁKŮ:

Člověk a jeho svět:
ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
ČJS-5-3-02 sbírek muzea a galerie jako informačních zdroj pro pochopení minulosti; význam ochrany částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznání minulosti, orientace v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnání a hodnocení vybraných ukázek způsobu života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

DĚJEPIS:

  • historická období: pravěk, středověk, novověk
  • kulturní období: románská éra, gotika, renesance, baroko

Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Eva Siblíková a Jan Chmelař „Láska nejen v umění“ 

(1.11.2019 – 31.1.2020)
1.11.2019, 00:00:00 - 31.1.2020, 23:59:59

Výstava zavede diváka do uměleckého života manželů Evy Siblíkové a Jana Chmelaře. Díla budou vybrána průřezové tak, aby se návštěvník seznámil s celou šíří technik a vývojem tvorby obou výtvarníků. Výstavu doplní panely s životopisy obou umělců a fotografiemi z jejich života.

Galerie přerovského zámku
1. listopadu 2019 až 31. ledna 2020

Tak nějak…Eva Chyťová: Obrazy 

(17.1.2020 – 17.3.2020)
17.1.2020, 00:00:00 - 17.3.2020, 23:59:59

Výstava olomoucké výtvarnice seznámí diváky s novým souborem obrazů vytvořeným speciálně pro prostor kaple přerovského zámku. Díla s posledního období inspirují svým filozofickým podtextem i nádechem humoru k zamyšlení. Vstupní část výstavy představí i starší tvorbu autorky na věčné téma vztahu ženy a muže.

Vernisáž: 16. ledna 2020 od 17 hodin
Kaple přerovského zámku
Vstupné: 40/20 Kč

Lubomír Dostál – Jiný pohled na Přerov 

(24.1.2020 – 1.3.2020)
24.1.2020, 00:00:00 - 1.3.2020, 23:59:00

Výstava kreseb oblíbeného přerovského výtvarníka a karikaturisty.

Vernisáž: 23. leden 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Nevěsty z jiných světů, cizinky v nás 

(21.2.2020 – 21.6.2020)
21.2.2020, 00:00:00 - 21.6.2020, 23:59:00

Výstava originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk. Autorský tým ateliéru Jak obléci pračlověka v čele s Mgr. Kristýnou Urbanovou v ní návštěvníkům představuje osudy několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů nám pomáhají odhalit jejich životní příběhy.

Vernisáž: 20. února 2020 od 17 hodin
Vstupné 60/30 Kč

Ostatní akce

Velikonoce na hradě 

(10.4.2020 – 13.4.2020)
10.4.2020, 09:00:00 - 13.4.2020, 16:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům se uskuteční
v sobotu a neděli. Jarmark řemeslných výrobků po celou dobu trvání akce.

Vernisáž prací výtvarné soutěže pro děti 

(6.2.2020 – 6.2.2020)
6.2.2020, 09:00:00 - 6.2.2020, 10:00:00

termín odevzdání prací 26.1.