Lidové zvyky na Hané

40Kč/žák, 60 minut, MŠ, ZŠ, tradice a zvyky, celoročně

Kde se nachází Haná, kdo jsou to Hanáci, jak vypadá hanácký kroj a jaké jsou hanácké zvyky? A jak se kdysi žilo lidem na venkově, čemu věřili a jaké tradice dodržovali během všech ročních období? To vše Vašim žákům odhalí tento lektorovaný program, který se odehrává v expozici hanáckého kroje Muzea Komenského.

Animační program je určen především pro žáky mš a mladší školáky – malý průvodce Honza je provede životem na vsi a vším, co náleží k hanáckému folklóru. Návštěvníci uslyší lidové písničky, připomenou si dávné zvyky, obléknou některé části kroje nebo si navrhnou modrotiskový vzor.

 

RVP MŠ:

  • dítě a společnost: aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění - tradice a zvyky běžné v jeho kulturním prostředí
  • dítě a svět: poznávání změn v přírodě - roční období

 

RVP ZŠ:

PROGRAM ROZVÍJÍ ZNALOSTI ŽÁKŮ v těchto oblastech:

člověk a svět práce: lidové zvyky, tradice, řemesla
výchova k občanství: naše obec, region, kraj – památná místa, významní rodáci, místní tradice;   ochrana kulturních památek
kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty a tradice
člověk a jeho svět: současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.1.2022)
12.10.2020, 00:00:00 - 3.1.2022, 23:59:00

Z důvodu rekonstrukce budovy Ornis máme dlouhodobě zavřeno.