Poklady z hlubin Země

40Kč/žák, 60-90 minut dle dohody, ZŠ, SŠ, přírodovědný, celoročně

Geologie, petrologie a mineralogie nebývají mezi žáky zrovna nejoblíbenější témata v přírodopise či biologii – o tom svědčí i řada nelichotivých přezdívek těchto věd. Hledáte tedy způsob, jak probíranou látku oživit a učinit ji atraktivnější? Vezměte svou třídu k nám do muzea! Zdejší program k expozici mineralogie dodá učivu nový rozměr.

Mladší žáci budou mít příležitost vydat se na pirátskou cestu za pokladem, během které poznají, že skutečně není kámen jako kámen, a že cesta k pokladu může být někdy pořádně spletitá. Jak si takový pirát může ověřit, že poklad je pravý a ne jen hromada blýskavého skla? A proč lidé věřili a věří, že kameny mají magickou moc?

Pro starší žáky pak v letošním školním roce chystáme také druhou variantu programu, která jim umožní stát se na chvíli (téměř) profesionálním mineralogem, který na první pohled pozná každý „šutr“. Zároveň chceme klást důraz na propojení všech přírodovědných předmětů. Co má společného uhlík a tužka? Z čeho se vyrábí sirky? Co je v jádru země? K čemu se používá halit v kuchyni? To a mnohem víc se dozví právě v našem programu.

 

RVP ZŠ:

PROGRAM ROZVÍJÍ ZNALOSTI ŽÁKŮ:

Přírodopis – neživá příroda
P-9-6-02p vybrané nerosty a horniny, jejich vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický význam a využití zástupců, určování jejich vzorků; principy krystalografie
P-9-6-02 určení charakteristických vlastností vybraných nerostů a hornin s použitím určovacích pomůcek
P-9-6-03 důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody

 

RVP PRO GYMNÁZIA:

program rozvíjí znalosti v těchto oblastech:

  • biologie – geologie:
    • minerály – jejich vznik a ložiska; krystaly a jejich vnitřní stavba; fyzikální a chemické vlastnosti minerálů
    • geologická historie Země – geologická období vývoje Země; změny polohy kontinentů
  • chemie – obecná chemie:
    • periodická soustava prvků
    • chemicko-fyzikální vlastnosti látek

Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

Nevěsty z jiných světů, cizinky v nás 

(21.2.2020 – 21.6.2020)
21.2.2020, 00:00:00 - 21.6.2020, 23:59:00

Výstava originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk. Autorský tým ateliéru Jak obléci pračlověka v čele s Mgr. Kristýnou Urbanovou v ní návštěvníkům představuje osudy několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů nám pomáhají odhalit jejich životní příběhy.

Vernisáž: 20. února 2020 od 17 hodin
Vstupné 60/30 Kč

Hledání podobizny Komenského 

(2.3.2020 – 22.11.2020)
2.3.2020, 00:00:00 - 22.11.2020, 23:59:59

Hlavním příspěvkem k výročí 350. úmrtí Komenského bude program Ve stopách Komenského, který má probíhat ve vybraných expozicích. V lektorované podobě nabízen školám, jeho modifikovaná (samonosná) verze pak bude určena všem návštěvníkům muzea. Tématem programu bude putování Komenského po jednotlivých zemích Evropy, s ním pak spojené hledání jeho podoby. Výstava bude představovat závěrečnou část programu, kdy budou skupiny pracovat s indiciemi získanými v jednotlivých místnostech.

Vstupné: 20/10 Kč

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Ostatní akce

Příběh torza 

(26.5.2020 – 10.10.2020)
26.5.2020, 09:00:00 - 10.10.2020, 16:00:00

Sezónní výstava. Představení historie, stavebního vývoje, ikonografie a návrhů záchrany renesančního torza helfštýnského paláce.
V galerii na II. nádvoří potrvá do 11. 10.

Víkend otevřených zahrad - prohlídka parku Michalov s průvodcem 

(7.6.2020 – 7.6.2020)
7.6.2020, 09:00:00 - 7.6.2020, 11:00:00

prohlídky parku s průvodcem v rámci celostátní akce