Ze života hmyzu

40Kč/žák, 60-90 minut dle dohody, MŠ, ZŠ, SŠ, přírodovědný, celoročně

Někdo se ho štítí, někdo si ho nevšímá, někdo ho nadšeně pozoruje – ano, je řeč o hmyzu. Brouci, motýli, ale i pavouci jsou nedílnou součástí přírody a ať chceme nebo ne, tak i lidského života. Mnoho lidí hmyz svou rozmanitostí fascinoval natolik, že začali vytvářet rozsáhlé sbírky hmyzu, které nejenže mohou sloužit k vědeckým účelům, zároveň však potěší i oko a duši člověka. Jednu takovou rozsáhlou sbírku najdete i v přerovském muzeu.

Lektorovaný animační program „Ze života hmyzu“ bude mít od letošního školního roku dvě varianty. První varianta vychází z původního programu a je určena dětem z mateřských škol a mladším školákům, kteří se ponoří do hmyzí říše s pomocí příběhů Ferdy Mravence z knih Ondřeje Sekory. Průvodce z hmyzích řad je skrze hry zasvětí do základních informací o hmyzích kamarádech a připomenou, jak se přírodopis učil před sto lety.

Druhá varianta bude určena zejména pro starší žáky a studenty gymnázií a bude již více připomínat vědeckou práci. Mladí badatelé budou mít za úkol pomoci roztržité doktorce entomologie, která potřebuje pomoci na poslední chvíli zachránit příspěvek na odbornou konferenci. Čeká je třídění nejrůznějšího materiálu, práce s lupou, hledání ve vitrínách i v odborné literatuře, ale především pořádná týmová práce.

 

RVP:

PROGRAM ROZVÍJÍ ZNALOSTI ŽÁKŮ:

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ – členovci, hmyz
P-9-4-01 základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
P-9-4-02 jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
P-9-4-03 základní projevy chování živočichů v přírodě, jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
P-9-4-04 význam živočichů v přírodě i pro člověka; zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
P-9-4-01p vnější a vnitřní stavba vybraných živočichů, funkce jednotlivých orgánů
P-9-4-02p jednotlivé skupiny živočichů, jejich hlavní zástupci


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

Nevěsty z jiných světů, cizinky v nás 

(21.2.2020 – 21.6.2020)
21.2.2020, 00:00:00 - 21.6.2020, 23:59:00

Výstava originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk. Autorský tým ateliéru Jak obléci pračlověka v čele s Mgr. Kristýnou Urbanovou v ní návštěvníkům představuje osudy několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů nám pomáhají odhalit jejich životní příběhy.

Vernisáž: 20. února 2020 od 17 hodin
Vstupné 60/30 Kč

Hledání podobizny Komenského 

(2.3.2020 – 22.11.2020)
2.3.2020, 00:00:00 - 22.11.2020, 23:59:59

Hlavním příspěvkem k výročí 350. úmrtí Komenského bude program Ve stopách Komenského, který má probíhat ve vybraných expozicích. V lektorované podobě nabízen školám, jeho modifikovaná (samonosná) verze pak bude určena všem návštěvníkům muzea. Tématem programu bude putování Komenského po jednotlivých zemích Evropy, s ním pak spojené hledání jeho podoby. Výstava bude představovat závěrečnou část programu, kdy budou skupiny pracovat s indiciemi získanými v jednotlivých místnostech.

Vstupné: 20/10 Kč

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Ostatní akce

Příběh torza 

(26.5.2020 – 10.10.2020)
26.5.2020, 09:00:00 - 10.10.2020, 16:00:00

Sezónní výstava. Představení historie, stavebního vývoje, ikonografie a návrhů záchrany renesančního torza helfštýnského paláce.
V galerii na II. nádvoří potrvá do 11. 10.

Víkend otevřených zahrad - prohlídka parku Michalov s průvodcem 

(7.6.2020 – 7.6.2020)
7.6.2020, 09:00:00 - 7.6.2020, 11:00:00

prohlídky parku s průvodcem v rámci celostátní akce