Objednávka

Přestože vzdělávání v naší instituci probíhá hravou formou, je nutné ze strany příchozích (dětí i vyučujících) respektovat určitá pravidla, a to před návštěvou muzea, ale i během ní. Prosíme Vás tímto o pečlivé přečtení níže uvedených informací. Předem děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu. 

Každý animační program je nutné objednat předem. Telefonická či písemná objednávka je závazná a musí obsahovat:

  • datum a hodinu
  • název programu
  • ročník, počet žáků ve skupině 
  • vaše jméno, název školy, telefonické spojení a případně e-mailovou adresu 
  • v případě dodatečné nutnosti zrušení Vaší objednávky se, prosím, co nejdříve ozvěte 

Radíme Vám objednávat programy s dostatečným časovým předstihem. Respektujte, prosím, doporučený počet žáků u jednotlivých animací (kvůli zajištění jejich kvality). Při objednávání se ptejte na podrobnosti k programu. Návštěvy muzea pak můžete maximálně využít ve výuce, ale také své žáky předem dobře motivovat. Zároveň se neostýchejte ihned sdělit muzejnímu pedagogovi informace související s příchozí třídou (skupinou) s větším počtem dětí s výraznějšími poruchami učení, chování i dětí handicapovaných. Upozorněte nás, prosím, i na případ možných zdravotních komplikací dětí (např. alergie, astma, atopie apod.) Školní pomůcky (zápisník, náčrtník či psací potřeby), ani přezůvky nejsou nutné. Nicméně pro pohodu žáků při tvořivých činnostech tyto doporučujeme. Pokud by součástí některého programu přece jen byly požadavky na materiál, pak na toto budete předem v nabídce i při objednáváni účasti upozorněni. Nezasahujte, prosím, při programu do práce muzejního pedagoga. Připomínku či dotaz sdělte tak, aby byl program co nejméně narušen, nejlépe stranou a dodatečně.Přítomnost vyučujícího jest po dobu celého programu nutná (vykonává dozor), jeho účast při hře vítána! V expozicích, na výstavách i v muzejní herně dbejte pokynů muzejního pedagoga, myslete na svou bezpečnost a dodržujte pravidla slušného chování.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Trtíková

mobil: 725 337 426, tel.: 581 250 531

email: trtikova@prerovmuzeum.cz

Nebo telefon na pokladnu zámku: 581 250 531, ev. email: pokladna@prerovmuzeum.cz

Za Vaše slušné chování předem děkujeme.


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky 

(31.10.2017 – 25.2.2018)
31.10.2017, 00:00:00 - 25.2.2018, 23:59:00

Výstava přiblíží jak historii razítek a jejich předchůdců, tak městské znaky, které se na nich objevují. Vystaveny budou zajímavé typáře, pečeti i razítka z Přerova a okolí.  Použití razítek, typářů i heraldiky v praxi návštěvníkům názorně doloží instalace dobové úřadovny z první poloviny 20. století a cechovní kanceláře z 18. století, stejně jako přerovský městský mobiliář.

Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(12.10.2017 – 31.3.2018)
12.10.2017, 00:00:00 - 31.3.2018, 23:59:00

Výstava v ucelené formě představí zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy. V této formě budou exponáty prezentovány vůbec poprvé. Mezi vystavenými trojrozměrnými exponáty budou zastoupeny zbraně chladné, střelné i palné. Artefakty budou doplněny četnými dobovými ikonografickými prameny a kresebnými rekonstrukcemi. Výstavu zahájí slavnostní vernisáž 12. října v 17.00 hod ve Slavnostní zámecké síni města Přerova a navštívit ji můžete v přerovském zámku až do 31.3.2018.

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(25.1.2018 – 25.1.2018)
25.1.2018, 17:00:00 - 25.1.2018, 18:00:00

Z. Schenk, přerovský zámek.

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(25.1.2018 – 25.1.2018)
25.1.2018, 17:00:00 - 25.1.2018, 18:00:00

Z. Schenk, 17.00 přerovský zámek.

Ostatní akce

Vojenské dějiny Přerovska od kolapsu Velké Moravy do závěru třicetileté války 

(13.2.2018 – 13.2.2018)
13.2.2018, 17:00:00 - 13.2.2018, 18:00:00

Přednáška, Z. Schenk. Korvínský dům.
Vstupné 10 kč.

Velikonoce na hradě 

(30.3.2018 – 2.4.2018)
30.3.2018, 09:00:00 - 2.4.2018, 16:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům.

Spokojená domácnost bez odpadu  

(27.1.2018 – 27.1.2018)
27.1.2018, 13:30:00 - 27.1.2018, 16:30:00

Beseda ekoporadny o spokojeném životě v domácnosti bez odpadů.