Objednávka

Přestože vzdělávání v naší instituci probíhá hravou formou, je nutné ze strany příchozích (dětí i vyučujících) respektovat určitá pravidla, a to před návštěvou muzea, ale i během ní. Prosíme Vás tímto o pečlivé přečtení níže uvedených informací. Předem děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu. 

Každý animační program je nutné objednat předem. Telefonická či písemná objednávka je závazná a musí obsahovat:

  • datum a hodinu
  • název programu
  • ročník, počet žáků ve skupině 
  • vaše jméno, název školy, telefonické spojení a případně e-mailovou adresu 
  • v případě dodatečné nutnosti zrušení Vaší objednávky se, prosím, co nejdříve ozvěte 

Radíme Vám objednávat programy s dostatečným časovým předstihem. Respektujte, prosím, doporučený počet žáků u jednotlivých animací (kvůli zajištění jejich kvality). Při objednávání se ptejte na podrobnosti k programu. Návštěvy muzea pak můžete maximálně využít ve výuce, ale také své žáky předem dobře motivovat. Zároveň se neostýchejte ihned sdělit muzejnímu pedagogovi informace související s příchozí třídou (skupinou) s větším počtem dětí s výraznějšími poruchami učení, chování i dětí handicapovaných. Upozorněte nás, prosím, i na případ možných zdravotních komplikací dětí (např. alergie, astma, atopie apod.) Školní pomůcky (zápisník, náčrtník či psací potřeby), ani přezůvky nejsou nutné. Nicméně pro pohodu žáků při tvořivých činnostech tyto doporučujeme. Pokud by součástí některého programu přece jen byly požadavky na materiál, pak na toto budete předem v nabídce i při objednáváni účasti upozorněni. Nezasahujte, prosím, při programu do práce muzejního pedagoga. Připomínku či dotaz sdělte tak, aby byl program co nejméně narušen, nejlépe stranou a dodatečně.Přítomnost vyučujícího jest po dobu celého programu nutná (vykonává dozor), jeho účast při hře vítána! V expozicích, na výstavách i v muzejní herně dbejte pokynů muzejního pedagoga, myslete na svou bezpečnost a dodržujte pravidla slušného chování.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Trtíková

mobil: 725 337 426, tel.: 581 250 531

email: trtikova@prerovmuzeum.cz

Nebo telefon na pokladnu zámku: 581 250 531, ev. email: pokladna@prerovmuzeum.cz

Za Vaše slušné chování předem děkujeme.


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před a po ní 

(11.5.2018 – 16.9.2018)
11.5.2018, 00:00:00 - 16.9.2018, 23:59:00

Výstava Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní, kterým muzeum připomene jedinečné přerovské výročí spojené s Komenským, 400 let od uzavření Komenského první svatební smlouvy.

Galerie a Malý sál pod věží přerovského zámku
Vstupné 40/20 Kč

100letá Republika. Příběh jednoho města (1948-1992) 

(17.8.2018 – 17.11.2018)
17.8.2018, 00:00:00 - 17.11.2018, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2018,  kterým muzeum prostřednictvím stejnojmenné výstavy a řady doprovodných akcí  oslaví sté výročí vzniku Československa. 16. srpna  odstartuje druhá část výstavy, jejíž obsahová náplň se bude soustředit na období budování socialismu, čas Pražského jara, období normalizace až po konec komunistického režimu.

Vernisáž se uskuteční 16. srpna 2018.
2. patro přerovského zámku

Oheň v domácnosti. 110 let od založení továrny na výrobu zápalek v Lipníku nad Bečvou 

(2.10.2018 – 6.1.2019)
2.10.2018, 00:00:00 - 6.1.2019, 23:59:00

Výstava připomene 110. výročí založení továrny na výrobu zápalek v Lipníku nad Bečvou, která nesla po velkou část své existence název SOLO Lipník. Jádrem výstavy bude sbírka zápalek soukromého sběratele Mgr. Michala Urbáška, doplní ji zápalky a zápalkové etikety z dalších sbírek soukromých sběratelů nebo bývalých pracovníků továrny, panely s fotografiemi, texty a dokumenty z historie podniku, případně i sbírkové (MKP i další muzea) a nesbírkové předměty (soukromé osoby), které se v minulosti používaly v domácnostech a souvisely s ohněm (vaření, svícení, topení, ohřívání vody atd.).

Vernisáž se uskuteční 1. října 2018.
Zámecká galerie Konírna Lipník nad Bečvou, včetně malého výstavního sálu v 1. patře.

Příběhy z pravěku (S trochou fantazie a vědeckých poznatků) 

(2.11.2018 – 31.3.2019)
2.11.2018, 00:00:00 - 31.3.2019, 23:59:59

Výstava formou jakési „encyklopedie nejčastějších omylů“ vizuálně i odborně přibližuje nejoblíbenější témata, kterým se spisovatelé v příbězích pro děti i dospělé rádi s větším či menším úspěchem věnují – střet homo sapiens s neandrtálci, kult medvěda, jeskynní malby, záhadné pohřby, kontakt s prvními velkými středomořskými civilizacemi… Návštěvník si bude moct v tematických celcích prohlédnout dioramata související s příběhy v beletrii, k tomu se vážící konkrétní archeologické nálezy a odborný komentář.

Výstava akcentuje témata a motivy se vztahem k regionu, ústředním tématem bude pohřeb ženy z Hlinska a příběh, který se za ním mohl ukrývat. Výstava se podle nejnovějších vědeckých poznatků (spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v.v.i.) pokusí odpovědět, na některé z mnoha otázek, které tento ojedinělý pohřeb navozoval a stále  navozuje… Zároveň odpovídá na nejčastěji kladené dotazy návštěvníků (a čtenářů) – o všedním životě pravěkého člověka.

Vernisáž se uskuteční 1. listopadu 2018
Kaple přerovského zámku

Ostatní akce

Den evropského kulturního dědictví 

(9.9.2018 – 9.9.2018)
9.9.2018, 00:00:00 - 9.9.2018, 23:59:59

Zámek
Komentovaná prohlídka výstavy 100letá Republika. Příběh jednoho města (1948-1992).  Začátek komentované prohlídky bude v  10.00 a ve 14.00 v pokladně přerovského zámku.
Bezplatné komentované prohlídky Zámek Přerov – v 9.30, 11.00, 13.30, 15.00 hod. se budou konat čtyři prohlídky stálých expozic s průvodcem o délce cca 90 minut. Bezplatný vstup.

Hrad Helfštýn
Celodenní bezplatný vstup do hradního komplexu Helfštýn v době 9.00 – 18.00.
Speciální prohlídky spojené s plněním úkolů animačního sešitu pro děti – Putování po Helfštýně – pověsti, hádanky, omalovánky atp. Tyto prohlídky začínají každou sudou hodinu od 10.00 do 16.00 hod. 

ORNIS
Bezplatné komentované prohlídky výstavy "Společenský hmyz" v ORNIS. Časy prohlídek: 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hod.         

Hradní letní kino 

(28.7.2018 – 28.7.2018)
28.7.2018, 21:00:00 - 28.7.2018, 23:00:00

Promítání Biografu 16 pod širým nebem na II. hradním nádvoří. Program naleznete před akcí na: www.helfstyn.cz   Vstupné: plné: 100 Kč, snížené 60 Kč, děti do 6 let zdarma.

sezónní výstava o společenském hmyzu 

(3.4.2018 – 31.10.2018)
3.4.2018, 00:00:00 - 31.10.2018, 23:59:59