Tváře J. A. Komenského

NOVINKA! Od března 2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, 60-90 minut
CÍLOVÁ SKUPINA: I. a II. stupeň ZŠ, GYM, SŠ
lektorovaný program pro školy a skupiny,
samoobslužný program pro širokou veřejnost,

Jméno Jana Ámose Komenského u nás zná snad každý a většina si také hned vybaví přízvisko „učitel národů“. Jak ale Komenský vypadal? A jaký byl doopravdy jeho život a jak prožíval zásadní milníky svého života? Kde se mu nejlépe žilo nebo kde se cítil šťastný? Najít odpovědi na tyto otázky odpověď je už náročnější záležitost.

Z řady obrazů a grafik víme, že měl plnovous, nosil čapku a dlouhý plášť. Na tom se většina umělců shoduje. Jiní ale přidali Komenskému do vínku výrazný orlí nos nebo vysoké čelo. Je to však skutečná Komenského podoba? Málo kdo ví, že reálný portrét tohoto kazatele, učence a pedagoga v jedné osobě vlastně neexistuje. To, co známe jako Komenského tvář, je pouze její idealizovaná podoba vzniklá v průběhu celých staletí.

Program připomene Komenského strastiplnou životní cestu napříč Evropou – návštěvníci společně s programem „navštíví“ všechny země, kde Komenský žil nebo kam zavítal z jiných důvodů. Seznámí se s jeho všemi „profesemi a podobami“ a sestaví si jeho tvář – ale hlavně zjistí, že jeho osoba byla vskutku mnohovrstevnatá a obdivuhodná.

 

Zařazení programu do RVP:

  • D-9-5-01 znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve a reakce církve na tyto požadavky
  • D-9-5-02 význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
  • D-9-5-04 postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
  • D-9-5-05 příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky
  • D-9-5-04p, D-9-5-05p zásadní historické události v naší zemi v daném období
  • D-9-5-04p, D-9-5-05p nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku

 

UČIVO:

  • český stát a velmoci v 15.–18. století
  • barokní kultura a osvícenství
  • renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření Evropou

 

klíčová slova:
historie, české dějiny, dějiny baroka, dějiny pedagogiky, jednota bratrská, náboženství, reformace, Království České, Jan Ámos Komenský


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

Hledání podobizny Komenského 

(2.3.2020 – 22.11.2020)
2.3.2020, 00:00:00 - 22.11.2020, 23:59:59

Hlavním příspěvkem k výročí 350. úmrtí Komenského bude program Ve stopách Komenského, který má probíhat ve vybraných expozicích. V lektorované podobě nabízen školám, jeho modifikovaná (samonosná) verze pak bude určena všem návštěvníkům muzea. Tématem programu bude putování Komenského po jednotlivých zemích Evropy, s ním pak spojené hledání jeho podoby. Výstava bude představovat závěrečnou část programu, kdy budou skupiny pracovat s indiciemi získanými v jednotlivých místnostech.

Vstupné: 20/10 Kč

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Ostatní akce

Příběh torza 

(26.5.2020 – 10.10.2020)
26.5.2020, 09:00:00 - 10.10.2020, 16:00:00

Sezónní výstava. Představení historie, stavebního vývoje, ikonografie a návrhů záchrany renesančního torza helfštýnského paláce.
V galerii na II. nádvoří potrvá do 11. 10.

Stánek ekoporadny na okresní výstavě ČZS 

(25.9.2020 – 26.9.2020)
25.9.2020, 00:00:00 - 26.9.2020, 23:59:59