Tváře J. A. Komenského

NOVINKA! Od března 2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, 60-90 minut
CÍLOVÁ SKUPINA: I. a II. stupeň ZŠ, GYM, SŠ
lektorovaný program pro školy a skupiny,
samoobslužný program pro širokou veřejnost,

Jméno Jana Ámose Komenského u nás zná snad každý a většina si také hned vybaví přízvisko „učitel národů“. Jak ale Komenský vypadal? A jaký byl doopravdy jeho život a jak prožíval zásadní milníky svého života? Kde se mu nejlépe žilo nebo kde se cítil šťastný? Najít odpovědi na tyto otázky odpověď je už náročnější záležitost.

Z řady obrazů a grafik víme, že měl plnovous, nosil čapku a dlouhý plášť. Na tom se většina umělců shoduje. Jiní ale přidali Komenskému do vínku výrazný orlí nos nebo vysoké čelo. Je to však skutečná Komenského podoba? Málo kdo ví, že reálný portrét tohoto kazatele, učence a pedagoga v jedné osobě vlastně neexistuje. To, co známe jako Komenského tvář, je pouze její idealizovaná podoba vzniklá v průběhu celých staletí.

Program připomene Komenského strastiplnou životní cestu napříč Evropou – návštěvníci společně s programem „navštíví“ všechny země, kde Komenský žil nebo kam zavítal z jiných důvodů. Seznámí se s jeho všemi „profesemi a podobami“ a sestaví si jeho tvář – ale hlavně zjistí, že jeho osoba byla vskutku mnohovrstevnatá a obdivuhodná.

 

Zařazení programu do RVP:

  • D-9-5-01 znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve a reakce církve na tyto požadavky
  • D-9-5-02 význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
  • D-9-5-04 postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie
  • D-9-5-05 příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky
  • D-9-5-04p, D-9-5-05p zásadní historické události v naší zemi v daném období
  • D-9-5-04p, D-9-5-05p nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku

 

UČIVO:

  • český stát a velmoci v 15.–18. století
  • barokní kultura a osvícenství
  • renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření Evropou

 

klíčová slova:
historie, české dějiny, dějiny baroka, dějiny pedagogiky, jednota bratrská, náboženství, reformace, Království České, Jan Ámos Komenský


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Eva Siblíková a Jan Chmelař „Láska nejen v umění“ 

(1.11.2019 – 31.1.2020)
1.11.2019, 00:00:00 - 31.1.2020, 23:59:59

Výstava zavede diváka do uměleckého života manželů Evy Siblíkové a Jana Chmelaře. Díla budou vybrána průřezové tak, aby se návštěvník seznámil s celou šíří technik a vývojem tvorby obou výtvarníků. Výstavu doplní panely s životopisy obou umělců a fotografiemi z jejich života.

Galerie přerovského zámku
1. listopadu 2019 až 31. ledna 2020

Tak nějak…Eva Chyťová: Obrazy 

(17.1.2020 – 17.3.2020)
17.1.2020, 00:00:00 - 17.3.2020, 23:59:59

Výstava olomoucké výtvarnice seznámí diváky s novým souborem obrazů vytvořeným speciálně pro prostor kaple přerovského zámku. Díla s posledního období inspirují svým filozofickým podtextem i nádechem humoru k zamyšlení. Vstupní část výstavy představí i starší tvorbu autorky na věčné téma vztahu ženy a muže.

Vernisáž: 16. ledna 2020 od 17 hodin
Kaple přerovského zámku
Vstupné: 40/20 Kč

Lubomír Dostál – Jiný pohled na Přerov 

(24.1.2020 – 1.3.2020)
24.1.2020, 00:00:00 - 1.3.2020, 23:59:00

Výstava kreseb oblíbeného přerovského výtvarníka a karikaturisty.

Vernisáž: 23. leden 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Nevěsty z jiných světů, cizinky v nás 

(21.2.2020 – 21.6.2020)
21.2.2020, 00:00:00 - 21.6.2020, 23:59:00

Výstava originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk. Autorský tým ateliéru Jak obléci pračlověka v čele s Mgr. Kristýnou Urbanovou v ní návštěvníkům představuje osudy několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů nám pomáhají odhalit jejich životní příběhy.

Vernisáž: 20. února 2020 od 17 hodin
Vstupné 60/30 Kč

Ostatní akce

Velikonoce na hradě 

(10.4.2020 – 13.4.2020)
10.4.2020, 09:00:00 - 13.4.2020, 16:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům se uskuteční
v sobotu a neděli. Jarmark řemeslných výrobků po celou dobu trvání akce.

Vernisáž prací výtvarné soutěže pro děti 

(6.2.2020 – 6.2.2020)
6.2.2020, 09:00:00 - 6.2.2020, 10:00:00

termín odevzdání prací 26.1.