Přerovští hrdinové

NOVINKA! Pouze od dubna do konce června 2020!

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, 60 minut
CÍLOVÁ SKUPINA: I. a II. stupeň ZŠ,
KLÍČOVÁ SLOVA: dějepis, novodobá historie, II. světová válka, Přerovské dějiny, dějiny Československa, badatelské vyučování

V roce 2018 Muzeum Komenského v Přerově uvedlo velice úspěšný edukační program s názvem „Po stopách hrdinů“, který žákům přibližoval život a hlavní události první poloviny 20. století. Jelikož v květnu si bude celý svět připomínat 75. výročí od konce II. světové války, naše muzeum se rozhodlo se k tomuto tématu vrátit.

ádro programu „Přerovští hrdinové“ ovšem bude zaměřeno především na válečná léta (1939-1945) a činnost československých odbojářů u nás i v zahraničí. Žáci budou odhalovat osudy lidí, kteří se rozhodli proti nacistům bojovat, přestože věděli, že jim hrozí smrt. Společně s těmito osobnostmi prožijí ekonomickou a politickou krizi ve 30. letech, následně všeobecnou mobilizaci a vznik Protektorátu Čechy a Morava, ale především strastiplná léta německé nadvlády až po odvážné květnové povstání českého lidu…

Zároveň budou mít žáci šanci si uvědomit, že někdy stačila i naprostá maličkost, aby se člověk stal hrdinou národa a naopak, že některé velké činy mohou být z dnešního pohledu značně rozporuplné. Program chce ale především zdůraznit skutečnost, že hrdinou se ve víru historických událostí mohl stát doslova každý – lidé často vykonávali hrdinské činy ne z touhy po slávě či odměně, ale s jedinou jasnou vizí: chránit a bránit svou vlast a rodinu.

 

RVP ZŠ:

  • D-9-7-03 totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět
  • D-9-7-04 antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
  • D-9-7-05 postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
  • druhá světová válka, holokaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj; politické, mocenské a ekonomické důsledky války

RVP GYM:

  • Evropa a svět ve 20. a 30. letech, světová hospodářská krize ve světě i v ČSR, růst mezinárodního napětí a vznik válečných ohnisek
  • mnichovská krize a její důsledky
  • kultura 1. poloviny 20. století (zrod moderního umění, nástup masové kultury, sport)
  • druhá světová válka (globální a hospodářský charakter války, věda a technika jako prostředky vedení války, holocaust), Protektorát Čechy a Morava, II. odboj

Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Ostatní akce

Velikonoce na hradě 

(10.4.2020 – 13.4.2020)
10.4.2020, 09:00:00 - 13.4.2020, 16:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům se uskuteční
v sobotu a neděli. Jarmark řemeslných výrobků po celou dobu trvání akce.

ZRUŠENO

Den Země 

(22.4.2020 – 22.4.2020)
22.4.2020, 09:00:00 - 22.4.2020, 14:00:00

Od  9 do 14 hodin v areálu ORNIS. Prohlídky záchranné stanice v každou celou hodinu, v každou půlhodinu ukázka kroužkování, další aktivity.