Přerovští hrdinové

NOVINKA! Pouze od dubna do konce června 2020!

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, 60 minut
CÍLOVÁ SKUPINA: I. a II. stupeň ZŠ,
KLÍČOVÁ SLOVA: dějepis, novodobá historie, II. světová válka, Přerovské dějiny, dějiny Československa, badatelské vyučování

V roce 2018 Muzeum Komenského v Přerově uvedlo velice úspěšný edukační program s názvem „Po stopách hrdinů“, který žákům přibližoval život a hlavní události první poloviny 20. století. Jelikož v květnu si bude celý svět připomínat 75. výročí od konce II. světové války, naše muzeum se rozhodlo se k tomuto tématu vrátit.

ádro programu „Přerovští hrdinové“ ovšem bude zaměřeno především na válečná léta (1939-1945) a činnost československých odbojářů u nás i v zahraničí. Žáci budou odhalovat osudy lidí, kteří se rozhodli proti nacistům bojovat, přestože věděli, že jim hrozí smrt. Společně s těmito osobnostmi prožijí ekonomickou a politickou krizi ve 30. letech, následně všeobecnou mobilizaci a vznik Protektorátu Čechy a Morava, ale především strastiplná léta německé nadvlády až po odvážné květnové povstání českého lidu…

Zároveň budou mít žáci šanci si uvědomit, že někdy stačila i naprostá maličkost, aby se člověk stal hrdinou národa a naopak, že některé velké činy mohou být z dnešního pohledu značně rozporuplné. Program chce ale především zdůraznit skutečnost, že hrdinou se ve víru historických událostí mohl stát doslova každý – lidé často vykonávali hrdinské činy ne z touhy po slávě či odměně, ale s jedinou jasnou vizí: chránit a bránit svou vlast a rodinu.

 

RVP ZŠ:

  • D-9-7-03 totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět
  • D-9-7-04 antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
  • D-9-7-05 postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
  • druhá světová válka, holokaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj; politické, mocenské a ekonomické důsledky války

RVP GYM:

  • Evropa a svět ve 20. a 30. letech, světová hospodářská krize ve světě i v ČSR, růst mezinárodního napětí a vznik válečných ohnisek
  • mnichovská krize a její důsledky
  • kultura 1. poloviny 20. století (zrod moderního umění, nástup masové kultury, sport)
  • druhá světová válka (globální a hospodářský charakter války, věda a technika jako prostředky vedení války, holocaust), Protektorát Čechy a Morava, II. odboj

Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Eva Siblíková a Jan Chmelař „Láska nejen v umění“ 

(1.11.2019 – 31.1.2020)
1.11.2019, 00:00:00 - 31.1.2020, 23:59:59

Výstava zavede diváka do uměleckého života manželů Evy Siblíkové a Jana Chmelaře. Díla budou vybrána průřezové tak, aby se návštěvník seznámil s celou šíří technik a vývojem tvorby obou výtvarníků. Výstavu doplní panely s životopisy obou umělců a fotografiemi z jejich života.

Galerie přerovského zámku
1. listopadu 2019 až 31. ledna 2020

Tak nějak…Eva Chyťová: Obrazy 

(17.1.2020 – 17.3.2020)
17.1.2020, 00:00:00 - 17.3.2020, 23:59:59

Výstava olomoucké výtvarnice seznámí diváky s novým souborem obrazů vytvořeným speciálně pro prostor kaple přerovského zámku. Díla s posledního období inspirují svým filozofickým podtextem i nádechem humoru k zamyšlení. Vstupní část výstavy představí i starší tvorbu autorky na věčné téma vztahu ženy a muže.

Vernisáž: 16. ledna 2020 od 17 hodin
Kaple přerovského zámku
Vstupné: 40/20 Kč

Lubomír Dostál – Jiný pohled na Přerov 

(24.1.2020 – 1.3.2020)
24.1.2020, 00:00:00 - 1.3.2020, 23:59:00

Výstava kreseb oblíbeného přerovského výtvarníka a karikaturisty.

Vernisáž: 23. leden 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Nevěsty z jiných světů, cizinky v nás 

(21.2.2020 – 21.6.2020)
21.2.2020, 00:00:00 - 21.6.2020, 23:59:00

Výstava originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný středověk. Autorský tým ateliéru Jak obléci pračlověka v čele s Mgr. Kristýnou Urbanovou v ní návštěvníkům představuje osudy několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů nám pomáhají odhalit jejich životní příběhy.

Vernisáž: 20. února 2020 od 17 hodin
Vstupné 60/30 Kč

Ostatní akce

Velikonoce na hradě 

(10.4.2020 – 13.4.2020)
10.4.2020, 09:00:00 - 13.4.2020, 16:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům se uskuteční
v sobotu a neděli. Jarmark řemeslných výrobků po celou dobu trvání akce.

Vernisáž prací výtvarné soutěže pro děti 

(6.2.2020 – 6.2.2020)
6.2.2020, 09:00:00 - 6.2.2020, 10:00:00

termín odevzdání prací 26.1.