Pod rudou hvězdou

NOVINKA! Pouze od 1. 9. do 31. 12. 2018!
40Kč/žák, 60-90 minut dle dohody, ZŠ, SŠ, historie

Pod rudou hvězdou_prodlouženoLektorovaný animační program „Pod rudou hvězdou“ je volným pokračováním velice úspěšného programu „Po stopách hrdinů“, který doplnil první část výstavy 100letá Republika. V druhé části výstavy se naši návštěvníci přesunou zpět v čase do druhé poloviny 20. století a opět se stanou očitými svědky nejvýznamnějších historických událostí. S pomocí indicií opět půjdou po stopách osobností, které tuto dobu prožili na vlastní kůži.

„Pod rudou hvězdou“
POZOR! Program PRODLOUŽEN DO 31. 12. 2018!!!

Žáci zažijí bouřlivé poválečné roky a revoluční 50. léta, snahy o plnění socialistického ideálu i následný pád kultu osobnosti, se zatajeným dechem budou sledovat nadšení v období Pražského jara a prožijí i následný šok, když v srpnu 1968 do Československa vstoupila vojska Varšavské smlouvy. Po období tvrdé normalizace však přece jen svitne naděje a vše se začne postupně ubírat k Sametové revoluci.

Téma soudobých dějin je velice náročné a často vyvolává bouřlivé diskuze, přesto je důležité připomenout skutečnosti, které se skutečně děly. Cílem našeho programu je přimět mladé návštěvníky k zamyšlení a vytvoření si vlastního názoru na celou problematiku.

 

RVP ZŠ:

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí
D-9-8-01p, D-9-8-02p průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský vývoj v poválečné Evropě
D-9-8-04p význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti

  • studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi; politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření
  • vnitřní situace v zemích východního bloku (srovnání s charakteristikou západních zemí)
  • vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989

 

RVP GYM:

DĚJEPIS – MODERNÍ DOBA II: soudobé dějiny

  • charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, jeho vojenská, politická a hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty
  • vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku; zejména se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a vzájemných vztahů USA, SSSR a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi
  • porovná a vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v demokraciích
  • Východní blok, jeho politický, hospodářský a sociální vývoj; RVHP, Varšavská smlouva
  • životní podmínky na obou stranách „železné opony“
  • pád komunistických režimů a jeho důsledky

Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Oheň v domácnosti. 110 let od založení sirkárny v Lipníku nad Bečvou 

(11.10.2018 – 6.1.2019)
11.10.2018, 00:00:00 - 6.1.2019, 23:59:00

Muzeum Komenského v Přerově připravilo ve spolupráci s městem Lipníkem nad Bečvou, Střediskem volného času Lipník nad Bečvou a soukromým sběratelem Michalem Urbáškem při příležitosti 110. výročí založení akciové společnosti Kupecká akciová sirkárna v Lipníku výstavu, která připomene velice zajímavou historii lipenské sirkárny. 

Vernisáž se uskuteční 11. října 2018.
Zámecká galerie Konírna Lipník nad Bečvou, včetně malého výstavního sálu v 1. patře.

Příběhy z pravěku (S trochou fantazie a vědeckých poznatků) 

(2.11.2018 – 31.3.2019)
2.11.2018, 00:00:00 - 31.3.2019, 23:59:00

Výstava formou jakési „encyklopedie nejčastějších omylů“ vizuálně i odborně přibližuje nejoblíbenější témata, kterým se spisovatelé v příbězích pro děti i dospělé rádi s větším či menším úspěchem věnují – střet homo sapiens s neandrtálci, kult medvěda, jeskynní malby, záhadné pohřby, kontakt s prvními velkými středomořskými civilizacemi… Návštěvník si bude moct v tematických celcích prohlédnout dioramata související s příběhy v beletrii, k tomu se vážící konkrétní archeologické nálezy a odborný komentář.

Vernisáž se uskuteční 1. listopadu 2018
Kaple přerovského zámku

Vánoce na zámku 2018 

(4.12.2018 – 30.12.2018)
4.12.2018, 00:00:00 - 30.12.2018, 23:59:00

Letošní vánoční výstava představí jednu z nejoblíbenějších hraček současnosti - stavebnici LEGO. Na výstavě nebude chybět ani oblíbený Zbořilův betlém v novém aranžmá.

Kaple přerovského zámku

Ostatní akce

Hrady Krušných hor 

(11.12.2018 – 11.12.2018)
11.12.2018, 17:00:00 - 11.12.2018, 18:00:00

Přednáškový cyklus o hradech již v předcházejících letech zmapoval velkou část naší republiky, včetně památek u našich nejbližších sousedů.

Horní nám. 31, Korvínský dům, 17.00 hodin
Přednáší Lubomír Vyňuchal

Vánoční setkání ornitologů 

(13.12.2018 – 13.12.2018)
13.12.2018, 17:00:00 - 13.12.2018, 21:00:00

Setkání laiků i odborníků, novinky z oboru, posezení.