Nevěsty z dávnověku

Nevěsty z dávnověkuNOVINKA! Pouze od února do června 2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, 60 minut
CÍLOVÁ SKUPINA: I. a II. stupeň ZŠ, GYM, SŠ
KLÍČOVÁ SLOVA: prehistorie, archeologie, dějepis, pravěk, ženy ve společnosti, postavení žen

O životě v dávných kulturách bylo už řečeno a napsáno mnohé a většinou jsou tyto dějinné události popsány z pohledů vládců a válečníků - mužů. Moderní archeologie nám však umožňuje odhalit často neuvěřitelné podrobnosti – můžeme nám dokonce přiblížit způsob života konkrétních lidí a odhalit tak jejich nesnadné osudy.

Výstava „Nevěsty z jiných světů“ návštěvníkům však představí šest žen z různých historických etap (od mladší doby kamenné do 7. století n. l. – počátek středověku), které z různých důvodů prožily velký životní zlom – musely opustit místo, kde se narodily a odejít do prostředí, které pro ně bylo vzdálené zeměpisně i kulturně. Co je k tomu přinutilo? Jaké postavení ve své společnosti zaujímaly? Jaké rituály a zvyky dodržovaly? Jak prožívaly zlomové okamžiky svého života? Jak svůj nesnadný osud přijímaly?

Program k výstavě přiblíží například rozmanité rituály a zvyky, ale také třeba rozmanité způsoby oblékání. To vše tentokrát z ženského pohledu. Žáci se stanou součástí tajemných příběhů a budou sledovat stopy těchto statečných žen. V programu si mladí návštěvníci vyzkouší prvky divadelní improvizace, práci ve skupinách nebo řízenou diskusi a své schopnosti otestují při plnění nevšedních úkolů.

 

RVP:

PROGRAM ROZVÍJÍ ZNALOSTI ŽÁKŮ:
D-9-2-01p základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí
D-9-2-01p pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní předměty
D-9-2-01 život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
D-9-2-02 význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost
D-9-2-03 příklady archeologických kultur na našem území
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p významné události, které se vztahují k regionu a kraji
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého bydliště

Očekávané výstupy pro gymnázia a SŠ:

  • žák objasní ve shodě s aktuálními vědeckými poznatky materiální a duchovní život lidské společnosti v jednotlivých vývojových etapách pravěku; charakterizuje pojem archeologická kultura
  • žák vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva v důsledku cílevědomé zemědělské a řemeslné činnosti
  • žák zařadí časově a prostorově hlavní archeologické kultury pravěku

Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 30.11.2020)
12.10.2020, 09:00:00 - 30.11.2020, 23:59:00

Hrad je na základě vládních usnesení uzavřen.

Drátování – betlém v keramické misce 

(9.12.2020 – 9.12.2020)
9.12.2020, 16:00:00 - 9.12.2020, 18:00:00

Výtvarná dílna, cena 420 Kč.