Edukační pracovníci muzea

Seznamte se s edukačními pracovníky muzea.

Mgr. Jana Trtíková, muzejní pedagog

Vystudovala jsem výtvarné gymnázium v Praze a jsem absolventkou dějin umění na Filozofické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci. Mám ale za sebou i archeologickou praxi na záchranných výzkumech v Čechách i na Moravě. Od počátku svého vysokoškolského studia jsem tušila, že nikdy nebudu tradičním historikem a badatelem, a proto jsem začala hledat nové a netradiční cesty, jak spojit své znalosti z historie výtvarných umění a své umělecké a kreativní vlohy.

_DSC6110Během magisterského studia jsem dostala příležitost spolupracovat na projektu „Škola na zámku“ v Litomyšli, kde jsem vytvořila svůj první dětský animační program a odhalila tak svůj lektorský a pedagogický potenciál. Práce mě bavila a naplňovala natolik, že jsem se začala intenzivně zabývat možnostmi muzejní pedagogiky. Brzy jsem si uvědomila, jak velice důležitá je osvěta při ochraně našeho kulturního a historického dědictví a jak moc toto téma v běžném vyučování ve škole chybí. A kde jinde začít, než u těch nejmladších? Muzea, galerie, hrady a zámky – to jsou ideální místa, kde můžeme dětem předat nejen spoustu zajímavých informací, ale také úctu k umění a kultuře našich předků. více

Bc. Petra Trlidová, DiS., průvodkyně

Narodila jsem se v malebné Kroměříži. Studovala jsem v Hradci Králové a v Olomouci Sociální pedagogiku. Do Přerova jsem se vdala a dlouho jsem byla zaměstnaná se třemi dětmi doma. Teď povyrostly a už se s nimi dá o lecčems popovídat.

Petra TrlidováŽivotní cesta mě dovedla do muzea, kde návštěvníky moc ráda provázím. Líbí se mi, jak expozice při výkladu ožívají. Cestou proti proudu času se o sobě můžeme dozvědět mnoho zajímavého a myslím, že je důležité dějinné události umět vyložit právě dětem. více

Olga Halusková, průvodkyně

Při Vaší návštěvě Muzea Komenského v Přerově Vás budu provázet stálými expozicemi a krátkodobými výstavami, poskytovat kvalifikovaný a věcný výklad a snažit se jakkoliv zpříjemnit Vaše chvíle strávené v prostorách přerovského zámku. 

Jelikož jsem již své tři děti vychovala a znám potřeby, tužby i reakce dětí od útlého věku až k dospělosti, v komunikaci s nimi jsem jako ryba ve vodě. Na straně druhé naslouchání životních zkušeností a prožitků starší generace je pro mne obohacující a utvrzuje mne v tom, že Senecův citát „Dokud žijeme, učme se, jak žít!“ je vskutku nekonečnou ideologií v lidské existenci. Zájmů a koníčků mám opravdu mnoho: četba, turistika, muzea, hrady, zámky, zámecké zahrady, lesoparky, rybaření. 

 Raduji se z každého objeveného a darovaného starého hrníčku. více

Jaroslav Chmelař, průvodce

Do Muzea Komenského v Přerově mě v roce 1997 přivedly ničivé povodně, které poškodily sbírkové předměty na ornitologické stanici, kde jsem začal pracovat.

Po odstranění škod jsem tam působil jako průvodce. Od roku 2005 pracuji jako průvodce na zámku. S láskou odpovídám dětem na velmi spontánní dotazy, které mě i docela často zaskočí. Starší generaci s úctou naslouchám, mnohdy slyším vyprávění velmi zajímavých příběhů. Od malička mě baví cizí jazyky, poměrně dobře zvládám němčinu a od loňského roku jsem se s chutí vrhl na studium angličtiny.

Rád poslouchám hudbu, čtu knihy a zajímám se o sport.  více

Mgr. Zdenka Broušková, průvodkyně

Muzeum mě provází celý můj život, přestože jsem si to uvědomila teprve nedávno. Od mateřské školy až po gymnázium bylo muzeum nutné zlo, protože jsme viděli exponáty a viděli jsme popisky. Neznali jsme příběhy, přestože je jich muzeum plné.

Zdenka BrouškováPřibližovat muzeum lidem je proto má motivace. Zároveň je průvodcování, edukace v muzeu a příprava výstav kreativní práce, ve které můžu spojit teorii ze studia muzeologie a svoji zálibu v práci s dětmi, výtvarné a manuální činnosti. více


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky 

(31.10.2017 – 25.2.2018)
31.10.2017, 00:00:00 - 25.2.2018, 23:59:00

Výstava přiblíží jak historii razítek a jejich předchůdců, tak městské znaky, které se na nich objevují. Vystaveny budou zajímavé typáře, pečeti i razítka z Přerova a okolí.  Použití razítek, typářů i heraldiky v praxi návštěvníkům názorně doloží instalace dobové úřadovny z první poloviny 20. století a cechovní kanceláře z 18. století, stejně jako přerovský městský mobiliář.

Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(12.10.2017 – 31.3.2018)
12.10.2017, 00:00:00 - 31.3.2018, 23:59:00

Výstava v ucelené formě představí zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy. V této formě budou exponáty prezentovány vůbec poprvé. Mezi vystavenými trojrozměrnými exponáty budou zastoupeny zbraně chladné, střelné i palné. Artefakty budou doplněny četnými dobovými ikonografickými prameny a kresebnými rekonstrukcemi. Výstavu zahájí slavnostní vernisáž 12. října v 17.00 hod ve Slavnostní zámecké síni města Přerova a navštívit ji můžete v přerovském zámku až do 31.3.2018.

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(25.1.2018 – 25.1.2018)
25.1.2018, 17:00:00 - 25.1.2018, 18:00:00

Z. Schenk, přerovský zámek.

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(25.1.2018 – 25.1.2018)
25.1.2018, 17:00:00 - 25.1.2018, 18:00:00

Z. Schenk, 17.00 přerovský zámek.

Ostatní akce

Vojenské dějiny Přerovska od kolapsu Velké Moravy do závěru třicetileté války 

(13.2.2018 – 13.2.2018)
13.2.2018, 17:00:00 - 13.2.2018, 18:00:00

Přednáška, Z. Schenk. Korvínský dům.
Vstupné 10 kč.

Velikonoce na hradě 

(30.3.2018 – 2.4.2018)
30.3.2018, 09:00:00 - 2.4.2018, 16:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům.

Spokojená domácnost bez odpadu  

(27.1.2018 – 27.1.2018)
27.1.2018, 13:30:00 - 27.1.2018, 16:30:00

Beseda ekoporadny o spokojeném životě v domácnosti bez odpadů.