Edukační pracovníci muzea

Seznamte se s edukačními pracovníky muzea.

Mgr. Jana Trtíková, muzejní pedagog

Vystudovala jsem výtvarné gymnázium v Praze a jsem absolventkou dějin umění na Filozofické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci. Mám ale za sebou i archeologickou praxi na záchranných výzkumech v Čechách i na Moravě. Od počátku svého vysokoškolského studia jsem tušila, že nikdy nebudu tradičním historikem a badatelem, a proto jsem začala hledat nové a netradiční cesty, jak spojit své znalosti z historie výtvarných umění a své umělecké a kreativní vlohy.

_DSC6110Během magisterského studia jsem dostala příležitost spolupracovat na projektu „Škola na zámku“ v Litomyšli, kde jsem vytvořila svůj první dětský animační program a odhalila tak svůj lektorský a pedagogický potenciál. Práce mě bavila a naplňovala natolik, že jsem se začala intenzivně zabývat možnostmi muzejní pedagogiky. Brzy jsem si uvědomila, jak velice důležitá je osvěta při ochraně našeho kulturního a historického dědictví a jak moc toto téma v běžném vyučování ve škole chybí. A kde jinde začít, než u těch nejmladších? Muzea, galerie, hrady a zámky – to jsou ideální místa, kde můžeme dětem předat nejen spoustu zajímavých informací, ale také úctu k umění a kultuře našich předků. více

Bc. Petra Trlidová, DiS., průvodkyně

Narodila jsem se v malebné Kroměříži. Studovala jsem v Hradci Králové a v Olomouci Sociální pedagogiku. Do Přerova jsem se vdala a dlouho jsem byla zaměstnaná se třemi dětmi doma. Teď povyrostly a už se s nimi dá o lecčems popovídat.

Petra TrlidováŽivotní cesta mě dovedla do muzea, kde návštěvníky moc ráda provázím. Líbí se mi, jak expozice při výkladu ožívají. Cestou proti proudu času se o sobě můžeme dozvědět mnoho zajímavého a myslím, že je důležité dějinné události umět vyložit právě dětem. více

Olga Halusková, průvodkyně

Při Vaší návštěvě Muzea Komenského v Přerově Vás budu provázet stálými expozicemi a krátkodobými výstavami, poskytovat kvalifikovaný a věcný výklad a snažit se jakkoliv zpříjemnit Vaše chvíle strávené v prostorách přerovského zámku. 

Jelikož jsem již své tři děti vychovala a znám potřeby, tužby i reakce dětí od útlého věku až k dospělosti, v komunikaci s nimi jsem jako ryba ve vodě. Na straně druhé naslouchání životních zkušeností a prožitků starší generace je pro mne obohacující a utvrzuje mne v tom, že Senecův citát „Dokud žijeme, učme se, jak žít!“ je vskutku nekonečnou ideologií v lidské existenci. Zájmů a koníčků mám opravdu mnoho: četba, turistika, muzea, hrady, zámky, zámecké zahrady, lesoparky, rybaření. 

 Raduji se z každého objeveného a darovaného starého hrníčku. více

Jaroslav Chmelař, průvodce

Do Muzea Komenského v Přerově mě v roce 1997 přivedly ničivé povodně, které poškodily sbírkové předměty na ornitologické stanici, kde jsem začal pracovat.

Po odstranění škod jsem tam působil jako průvodce. Od roku 2005 pracuji jako průvodce na zámku. S láskou odpovídám dětem na velmi spontánní dotazy, které mě i docela často zaskočí. Starší generaci s úctou naslouchám, mnohdy slyším vyprávění velmi zajímavých příběhů. Od malička mě baví cizí jazyky, poměrně dobře zvládám němčinu a od loňského roku jsem se s chutí vrhl na studium angličtiny.

Rád poslouchám hudbu, čtu knihy a zajímám se o sport.  více

Mgr. Zdenka Broušková, průvodkyně

Muzeum mě provází celý můj život, přestože jsem si to uvědomila teprve nedávno. Od mateřské školy až po gymnázium bylo muzeum nutné zlo, protože jsme viděli exponáty a viděli jsme popisky. Neznali jsme příběhy, přestože je jich muzeum plné.

Zdenka BrouškováPřibližovat muzeum lidem je proto má motivace. Zároveň je průvodcování, edukace v muzeu a příprava výstav kreativní práce, ve které můžu spojit teorii ze studia muzeologie a svoji zálibu v práci s dětmi, výtvarné a manuální činnosti. více


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

100letá Republika. Příběh jednoho města (1918 – 1948) 

(2.3.2018 – 24.6.2018)
2.3.2018, 00:00:00 - 24.6.2018, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2018,  kterým muzeum prostřednictvím stejnojmenné výstavy a řady doprovodných akcí  oslaví sté výročí vzniku Československa. 1. března 2018 bude slavnostně zahájena první část výstavy, která návštěvníkům představí období první republiky, okupace a osvobození a poválečné období završené komunistickým převratem v roce 1948.

Vernisáž se uskuteční 1. března 2018.
2. patro přerovského zámku

Vstupné základní: 60/30 Kč
Balíčky:
Balíček 1+1 -  cena na obě výstavy  80/40 Kč (na první část 1.3.2018-24.6.2018 i druhou část 16.8.2018-17.11.2018)
Balíček MAXI - cena na vše (obě výstavy + všechny přednášky + komentované prohlídky) 180 Kč
Balíček RODINA 1 - rodinné vstupné na 1 výstavu (2 dosp. + 2 děti) 150 Kč
Balíček RODINA  1+1 (obě výstavy, 2 dosp. + 2 děti) 250 Kč

Pozvánka na vernisáž a plakát k výstavě.

Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před a po ní 

(11.5.2018 – 16.9.2018)
11.5.2018, 00:00:00 - 16.9.2018, 23:59:59

Výstava Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní, kterým muzeum připomene jedinečné přerovské výročí spojené s Komenským, 400 let od uzavření Komenského první svatební smlouvy. Jan Amos Komenský patrně na revizi starší Fabriciový mapy Moravy začal pracovat v Přerově v době, kdy zde působil jako učitel, a měl přístup do bohatých knihoven svého mecenáše Karla staršího ze Žerotína. Přesnost jeho geografického zákresu je dodnes předmětem bádání odborníků a díky krásné grafické výzdobě jsou edice Komenského mapy atraktivní také pro širokou veřejnost. Výstava představí jednu z neucelenějších kolekcí různých vydání této mapy, které patří k nejcennějším exponátům přerovského muzea. Výstava tak současně připomene i oslaví výročí 130. let od založení Musea Komenského v Přerově, vůbec prvního muzea tohoto zaměření na světě. Jeho fundátor František Slaměník zakoupil první a dlouhou dobu také nejcennější exemplář celého souboru tzv. přerovský výtisk. Představena bude také starší Fabriciova mapa, která byla podkladem pro Komenského práci, stejně jako Müllerova mapa, která Komenského dílo nahradila.

Součástí výstavy budou makety jednoduchých geografických měřických pomůcek z období 16. – 17. století (např. Jakobova hůl, jednoduchý kvadrant, krokvice, astroláb, theodolit), které přiblíží návštěvníkům styl práce tehdejších geografů. Pro návštěvníky bude připravena řada interaktivních prvků, které představí také práci kartografů a rytců, kteří vytvářeli deriváty map a zařazovali je do svých atlasů.

Vernisáž se uskuteční 10. května 2018
Galerie a Malý sál pod věží přerovského zámku

Muzejní noc 

(25.5.2018 – 25.5.2018)
25.5.2018, 18:00:00 - 25.5.2018, 22:00:00

Oživená podvečerní a večerní prohlídka jubilejní výstavy 100letá Republika pro velké i malé návštěvníky. Těšit se můžete na improvizovaný život dané doby, dílničky pro malé i velké návštěvníky, kvízy a úkoly za drobné odměny a další. Od 17.00 do 22.00 (poslední vstup).
Přerovský zámek. Vstupné 60/30 Kč.

100letá Republika. Příběh jednoho města (1948-1992) 

(17.8.2018 – 17.11.2018)
17.8.2018, 00:00:00 - 17.11.2018, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2018,  kterým muzeum prostřednictvím stejnojmenné výstavy a řady doprovodných akcí  oslaví sté výročí vzniku Československa. 16. srpna  odstartuje druhá část výstavy, jejíž obsahová náplň se bude soustředit na období budování socialismu, čas Pražského jara, období normalizace až po konec komunistického režimu.

Organizátoři projektu Republika si dali za cíl oslovit a zapojit do oslav postupně „celé město“ a široké okolí. Celoroční akce tak zahrne nejen samotnou výstavu muzea, ale řadu dalších kulturních, společenských či vzdělávacích akcí, které budou probíhat od ledna až do prosince v Přerově a okolí.

Výstavní projekt přerovského muzea tak doplní  řada vzpomínkových tematických výstav v galerii na Horním náměstí a galerii Pasáž, dále pak na besedy, koncerty, přednášky, soutěže či například festival prvorepublikového filmu v kině Hvězda nebo příměstský tábor pro děti organizovaný knihovnou. Cílovou skupinou bude široká veřejnost od dětí až po seniory.

Vernisáž se uskuteční 16. srpna 2018
2. patro přerovského zámku

 

Ostatní akce

Svátek matek - program k projektu 100letá Republika. 

(13.5.2018 – 13.5.2018)
13.5.2018, 00:00:00 - 13.5.2018, 23:59:59

Komponovaný program, park Michalov

Noční prohlídky 

(28.4.2018 – 28.4.2018)
28.4.2018, 20:00:00 - 28.4.2018, 23:59:00

NOČNÍ PROHLÍDKY S KOVÁŘSKOU TÉMATIKOU
Speciální prohlídky doplněné bohatým programem. Vstupné: plné 100 Kč, snížené 50 Kč.

sezónní výstava o společenském hmyzu 

(3.4.2018 – 31.10.2018)
3.4.2018, 00:00:00 - 31.10.2018, 23:59:59