Edukační pracovníci muzea

Seznamte se s edukačními pracovníky muzea.

Mgr. Jana Trtíková, muzejní pedagog

Vystudovala jsem výtvarné gymnázium v Praze a jsem absolventkou dějin umění na Filozofické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci. Mám ale za sebou i archeologickou praxi na záchranných výzkumech v Čechách i na Moravě. Od počátku svého vysokoškolského studia jsem tušila, že nikdy nebudu tradičním historikem a badatelem, a proto jsem začala hledat nové a netradiční cesty, jak spojit své znalosti z historie výtvarných umění a své umělecké a kreativní vlohy.

_DSC6110Během magisterského studia jsem dostala příležitost spolupracovat na projektu „Škola na zámku“ v Litomyšli, kde jsem vytvořila svůj první dětský animační program a odhalila tak svůj lektorský a pedagogický potenciál. Práce mě bavila a naplňovala natolik, že jsem se začala intenzivně zabývat možnostmi muzejní pedagogiky. Brzy jsem si uvědomila, jak velice důležitá je osvěta při ochraně našeho kulturního a historického dědictví a jak moc toto téma v běžném vyučování ve škole chybí. A kde jinde začít, než u těch nejmladších? Muzea, galerie, hrady a zámky – to jsou ideální místa, kde můžeme dětem předat nejen spoustu zajímavých informací, ale také úctu k umění a kultuře našich předků. více

Bc. Petra Trlidová, DiS., průvodkyně

Narodila jsem se v malebné Kroměříži. Studovala jsem v Hradci Králové a v Olomouci Sociální pedagogiku. Do Přerova jsem se vdala a dlouho jsem byla zaměstnaná se třemi dětmi doma. Teď povyrostly a už se s nimi dá o lecčems popovídat.

Petra TrlidováŽivotní cesta mě dovedla do muzea, kde návštěvníky moc ráda provázím. Líbí se mi, jak expozice při výkladu ožívají. Cestou proti proudu času se o sobě můžeme dozvědět mnoho zajímavého a myslím, že je důležité dějinné události umět vyložit právě dětem. více

Olga Halusková, průvodkyně

Při Vaší návštěvě Muzea Komenského v Přerově Vás budu provázet stálými expozicemi a krátkodobými výstavami, poskytovat kvalifikovaný a věcný výklad a snažit se jakkoliv zpříjemnit Vaše chvíle strávené v prostorách přerovského zámku. 

Jelikož jsem již své tři děti vychovala a znám potřeby, tužby i reakce dětí od útlého věku až k dospělosti, v komunikaci s nimi jsem jako ryba ve vodě. Na straně druhé naslouchání životních zkušeností a prožitků starší generace je pro mne obohacující a utvrzuje mne v tom, že Senecův citát „Dokud žijeme, učme se, jak žít!“ je vskutku nekonečnou ideologií v lidské existenci. Zájmů a koníčků mám opravdu mnoho: četba, turistika, muzea, hrady, zámky, zámecké zahrady, lesoparky, rybaření. 

 Raduji se z každého objeveného a darovaného starého hrníčku. více

Jaroslav Chmelař, průvodce

Do Muzea Komenského v Přerově mě v roce 1997 přivedly ničivé povodně, které poškodily sbírkové předměty na ornitologické stanici, kde jsem začal pracovat.

Po odstranění škod jsem tam působil jako průvodce. Od roku 2005 pracuji jako průvodce na zámku. S láskou odpovídám dětem na velmi spontánní dotazy, které mě i docela často zaskočí. Starší generaci s úctou naslouchám, mnohdy slyším vyprávění velmi zajímavých příběhů. Od malička mě baví cizí jazyky, poměrně dobře zvládám němčinu a od loňského roku jsem se s chutí vrhl na studium angličtiny.

Rád poslouchám hudbu, čtu knihy a zajímám se o sport.  více

Mgr. Zdenka Broušková, průvodkyně

Muzeum mě provází celý můj život, přestože jsem si to uvědomila teprve nedávno. Od mateřské školy až po gymnázium bylo muzeum nutné zlo, protože jsme viděli exponáty a viděli jsme popisky. Neznali jsme příběhy, přestože je jich muzeum plné.

Zdenka BrouškováPřibližovat muzeum lidem je proto má motivace. Zároveň je průvodcování, edukace v muzeu a příprava výstav kreativní práce, ve které můžu spojit teorii ze studia muzeologie a svoji zálibu v práci s dětmi, výtvarné a manuální činnosti. více


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před a po ní 

(11.5.2018 – 16.9.2018)
11.5.2018, 00:00:00 - 16.9.2018, 23:59:00

Výstava Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní, kterým muzeum připomene jedinečné přerovské výročí spojené s Komenským, 400 let od uzavření Komenského první svatební smlouvy.

Galerie a Malý sál pod věží přerovského zámku
Vstupné 40/20 Kč

100letá Republika. Příběh jednoho města (1948-1992) 

(17.8.2018 – 17.11.2018)
17.8.2018, 00:00:00 - 17.11.2018, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2018,  kterým muzeum prostřednictvím stejnojmenné výstavy a řady doprovodných akcí  oslaví sté výročí vzniku Československa. 16. srpna  odstartuje druhá část výstavy, jejíž obsahová náplň se bude soustředit na období budování socialismu, čas Pražského jara, období normalizace až po konec komunistického režimu.

Vernisáž se uskuteční 16. srpna 2018.
2. patro přerovského zámku

Oheň v domácnosti. 110 let od založení továrny na výrobu zápalek v Lipníku nad Bečvou 

(2.10.2018 – 6.1.2019)
2.10.2018, 00:00:00 - 6.1.2019, 23:59:00

Výstava připomene 110. výročí založení továrny na výrobu zápalek v Lipníku nad Bečvou, která nesla po velkou část své existence název SOLO Lipník. Jádrem výstavy bude sbírka zápalek soukromého sběratele Mgr. Michala Urbáška, doplní ji zápalky a zápalkové etikety z dalších sbírek soukromých sběratelů nebo bývalých pracovníků továrny, panely s fotografiemi, texty a dokumenty z historie podniku, případně i sbírkové (MKP i další muzea) a nesbírkové předměty (soukromé osoby), které se v minulosti používaly v domácnostech a souvisely s ohněm (vaření, svícení, topení, ohřívání vody atd.).

Vernisáž se uskuteční 1. října 2018.
Zámecká galerie Konírna Lipník nad Bečvou, včetně malého výstavního sálu v 1. patře.

Příběhy z pravěku (S trochou fantazie a vědeckých poznatků) 

(2.11.2018 – 31.3.2019)
2.11.2018, 00:00:00 - 31.3.2019, 23:59:59

Výstava formou jakési „encyklopedie nejčastějších omylů“ vizuálně i odborně přibližuje nejoblíbenější témata, kterým se spisovatelé v příbězích pro děti i dospělé rádi s větším či menším úspěchem věnují – střet homo sapiens s neandrtálci, kult medvěda, jeskynní malby, záhadné pohřby, kontakt s prvními velkými středomořskými civilizacemi… Návštěvník si bude moct v tematických celcích prohlédnout dioramata související s příběhy v beletrii, k tomu se vážící konkrétní archeologické nálezy a odborný komentář.

Výstava akcentuje témata a motivy se vztahem k regionu, ústředním tématem bude pohřeb ženy z Hlinska a příběh, který se za ním mohl ukrývat. Výstava se podle nejnovějších vědeckých poznatků (spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v.v.i.) pokusí odpovědět, na některé z mnoha otázek, které tento ojedinělý pohřeb navozoval a stále  navozuje… Zároveň odpovídá na nejčastěji kladené dotazy návštěvníků (a čtenářů) – o všedním životě pravěkého člověka.

Vernisáž se uskuteční 1. listopadu 2018
Kaple přerovského zámku

Ostatní akce

Den evropského kulturního dědictví 

(9.9.2018 – 9.9.2018)
9.9.2018, 00:00:00 - 9.9.2018, 23:59:59

Zámek
Komentovaná prohlídka výstavy 100letá Republika. Příběh jednoho města (1948-1992).  Začátek komentované prohlídky bude v  10.00 a ve 14.00 v pokladně přerovského zámku.
Bezplatné komentované prohlídky Zámek Přerov – v 9.30, 11.00, 13.30, 15.00 hod. se budou konat čtyři prohlídky stálých expozic s průvodcem o délce cca 90 minut. Bezplatný vstup.

Hrad Helfštýn
Celodenní bezplatný vstup do hradního komplexu Helfštýn v době 9.00 – 18.00.
Speciální prohlídky spojené s plněním úkolů animačního sešitu pro děti – Putování po Helfštýně – pověsti, hádanky, omalovánky atp. Tyto prohlídky začínají každou sudou hodinu od 10.00 do 16.00 hod. 

ORNIS
Bezplatné komentované prohlídky výstavy "Společenský hmyz" v ORNIS. Časy prohlídek: 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hod.         

Hradní letní kino 

(28.7.2018 – 28.7.2018)
28.7.2018, 21:00:00 - 28.7.2018, 23:00:00

Promítání Biografu 16 pod širým nebem na II. hradním nádvoří. Program naleznete před akcí na: www.helfstyn.cz   Vstupné: plné: 100 Kč, snížené 60 Kč, děti do 6 let zdarma.

sezónní výstava o společenském hmyzu 

(3.4.2018 – 31.10.2018)
3.4.2018, 00:00:00 - 31.10.2018, 23:59:59