V přerovském muzeu startuje hravé i naučné objevování středověku

5.10.1. 2017.35V úterý 24. října se v Muzeu Komenského v Přerově poprvé úspěšně uskutečnil nový lektorovaný vzdělávací program pro školy „O středověku, zbraních, zbroji a ušlechtilém chování rytířů…“, který doplňuje čerstvě otevřenou výstavuStředověké a raně novověké zbraně Přerovska“.

Do přerovského muzea jako první zavítala skupina domácího vzdělávání Živá škola Olomouc se svými žáky-prvňáčky. Děti se s nadšením vrhly do plnění úkolů a s pomocí tajemné průvodkyně z minulosti, Johanky z Liblic – choti Viléma II. z Pernštejna, získaly řadu nových vědomostí.

Malí návštěvníci se na interaktivních ilustracích naučili, z čeho se skládá rytířská zbroj, dozvěděli se, proč se na štíty malovaly erby a jak takové erby vznikaly. Také odhalili, co má společného rytíř a otvírák na konzervy! Poslechli si vyprávění o tom, co se chlapci museli všechno naučit, aby se mohli stát rytířem a co rytíři rádi dělali, když zrovna nebojovali v bitvách. V expozici pak hledali nejrůznější předměty podle stínů a shlédli model středověkého válečného praku.

Všem se ale nejvíce líbila krásná lesklá turnajová zbroj zapůjčená od přerovské skupiny historického šermu Markus M, pravá sokolnická rukavice a cvičný dřevěný kůň, na kterého se mohli na závěr všichni za odměnu posadit. Děti byly symbolicky povýšeny do rytířského stavu, dostaly na památku certifikát a odejít mohly přes padací most…

Muzeum Komenského v Přerově navíc plánuje společně se skupinou Markus M nabídnout také rozšířenou verzi programu, kde by členové předvedli odívání plátové zbroje a další unikátní aktivity. 

Reprezentativní archeologická výstava Středověké a raně novověké zbraně Přerovska, kterou edukační program doplňuje,  v  ucelené formě představuje zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy. Zábavný a zároveň naučný program v délce trvání jedné hodiny  je určen žákům všech věkových kategorií (MŠ, ZŠ, SŠ).

Cena je 40Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.

Další informace:

Edukační program: Mgr. Jana Trtíková, tel. 725 337 426, trtikova@prerovmuzeum.cz
Výstava:  
Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.; tel. 775 881 407,   schenk@prerovmuzeum.cz 
                
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.; tel. +420 515 911 166, zakovsky@arub.cz 


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky 

(31.10.2017 – 25.2.2018)
31.10.2017, 00:00:00 - 25.2.2018, 23:59:00

Výstava přiblíží jak historii razítek a jejich předchůdců, tak městské znaky, které se na nich objevují. Vystaveny budou zajímavé typáře, pečeti i razítka z Přerova a okolí.  Použití razítek, typářů i heraldiky v praxi návštěvníkům názorně doloží instalace dobové úřadovny z první poloviny 20. století a cechovní kanceláře z 18. století, stejně jako přerovský městský mobiliář.

Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(12.10.2017 – 31.3.2018)
12.10.2017, 00:00:00 - 31.3.2018, 23:59:00

Výstava v ucelené formě představí zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy. V této formě budou exponáty prezentovány vůbec poprvé. Mezi vystavenými trojrozměrnými exponáty budou zastoupeny zbraně chladné, střelné i palné. Artefakty budou doplněny četnými dobovými ikonografickými prameny a kresebnými rekonstrukcemi. Výstavu zahájí slavnostní vernisáž 12. října v 17.00 hod ve Slavnostní zámecké síni města Přerova a navštívit ji můžete v přerovském zámku až do 31.3.2018.

Vánoce na zámku 

(3.12.2017 – 30.12.2017)
3.12.2017, 00:00:00 - 30.12.2017, 23:59:59

Výstava představí návštěvníkům vánoční lidové zvyky a tradice. Duchovní hodnoty křesťanských svátků budou prezentovány v instalacích typického lidového obydlí. Vizualizace vařeni, topení, svícení, osobní hygiena a dobové vánoční tradice navodí divákům atmosféru konce 19. století. Návštěvníci zhlédnou malovaný nábytek, fajánsové a kameninové nádobí, malby na skle, ručně zdobené tkaniny, lidové domácí oltáře a betlémy. Součástí vánoční výstavy bude prezentace unikátního Zbořilova betlému z lipového dřeva (137 kusů) a nazdobené vánoční stromy.

Ostatní akce

Pod ochranou Rolandů  

(12.12.2017 – 12.12.2017)
12.12.2017, 17:00:00 - 12.12.2017, 18:00:00

Přednáška Lubomíra Vyňuchala doplněná dataprojekcí.

Poslední letošní přednáška doplňující proběhlou výstavu „Příběhy hradů…“ nabídne nejen vizuální prezentaci památek v oblasti našeho regionu, ale můžete počítat také s rozšířeným záběrem mapujícím vybrané lokality z téměř celé střední Evropy. Část prostoru mezi povídáním odborného pracovníka Muzea Komenského v Přerově Lubomíra Vyňuchala vyplní již tradiční hudební host. Bonusem bude několik písní na téma „zločin a trest“ s doprovodem kytary a zpěvem Petra Vyňuchala.

hudební host: Petr Vyňuchal
v 17.00 hod., Horní náměstí 31, Přerov (Korvínský dům)
Vstupné 10 Kč

Nakupování Bez obalu 

(23.11.2017 – 23.11.2017)
23.11.2017, 17:00:00 - 23.11.2017, 18:30:00

Povídání s Renatou Plackovou, majitelkou olomouckého obchodu Bez Obalu, o zdravých potravinách a dopadech produkce a dopravy potravin na životní prostředí.