Schváleno! Výstava o malém předmětu s velkou důležitostí a staletou historií

plakát_schválenoCo je podpis pro člověka, to je razítko pro úřad, firmu, školu ‒ zkrátka pro jakoukoliv instituci. Razítka podobná těm, která známe z dnešního každodenního života, se začínají objevovat teprve kolem poloviny 19. století.
Jejich předchůdci ‒ typáře (pečetidla) a pečetě ‒ však mají historii mnohem delší, na našem území téměř 1000 let. Razítko potvrzuje a schvaluje správnost a pravost dokumentu. Proto výstava o historii razítek a typářů, kterou nyní připravujeme, nese právě název Schváleno!

Výstava představí málo známou, ale velmi zajímavou sbírku razítek, typářů, pečetí a razidel, tzv. sfragistický fond přerovského muzea. Protože razítko je nedílnou (a někdy zdá se i nejdůležitější) součástí jakéhokoliv úřadování, naleznete na výstavě dva historické úřady.

V první místnosti bude umístěna kancelář z přelomu 19. a 20. století, tedy z doby vzniku a rozvoje razítek. Seznámíte se v ní zejména s mladšími předměty ze zmíněného sfragistického fondu: kovovými a pryžovými razítky, typáři, pečetěmi a rozmanitými razidly od poloviny 19. století prakticky do dnešní doby.

Druhá místnost ukazuje stylizovanou cechovní kancelář, tedy místnost, kam si blíže neurčený přerovský cech ukládal své cechovní „poklady“ (truhly, typáře, cínové nádobí, postavníky atd.) a scházel se tam. Cechy se od sebe navenek odlišovaly svými různými symboly: znaky, tzv. cechovním právem (které po dobu výkonu funkce u sebe nosil cechmistr jako odznak své moci), pečetidly, korouhvemi aj. Symboly musely být jasné a srozumitelné a samozřejmě nezaměnitelné.

„Tenkrát by například pekař těžko vystačil s nápisem Pekařství na svém vývěsním štítě jako v dnešní době,“ říká Mgr. Lubor Maloň, jeden z autorů výstavy. „Velká část obyvatelstva byla totiž negramotná. Použít tudíž musel obrázky, symboly. A ačkoli se moderní člověk mnohdy pozastaví nad významem některých znaků, tehdejšímu člověku byly zcela srozumitelné, protože s nimi přicházel do styku každý den.”

Jelikož se na úředních pečetích a razítkách často objevují znaky (erby), věnuje se poslední část výstavy rovněž heraldice (soubor pravidel a zvyklostí, podle kterých se tvoří a popisují znaky). Dozvíte se například, proč při popisu znaku „vlevo“ znamená „vpravo“, co vlastně říkají „mluvící“ znamení, kde všude je v Přerově k vidění městský znak a řadu dalších zajímavostí.

Výstava ale také umožňuje zkusit si trochu úřadování na vlastní kůži. Návštěvníci, zejména ti malí, mohou vyzkoušet například vyplňování formulářů krasopisem, „štemplování“ alias razítkování, slepotisk (reliéfní tisk bez barvy) či skládání znaků (erbů) podle popisu i své fantazie.

Výstavu můžete navštívit od 31. října do 25. února 2018 v prostorách Kaple přerovského zámku.

Plakát ke stažení zde.

Další informace:
Mgr. Lubor Maloň,  tel. 724 947 542
e-mail: malon
@prerovmuzeum.cz 

Mgr. Marta Konířová, tel. 581 250 543
e-mail: konirova@prerovmuzeum.cz 


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky 

(31.10.2017 – 25.2.2018)
31.10.2017, 00:00:00 - 25.2.2018, 23:59:00

Výstava přiblíží jak historii razítek a jejich předchůdců, tak městské znaky, které se na nich objevují. Vystaveny budou zajímavé typáře, pečeti i razítka z Přerova a okolí.  Použití razítek, typářů i heraldiky v praxi návštěvníkům názorně doloží instalace dobové úřadovny z první poloviny 20. století a cechovní kanceláře z 18. století, stejně jako přerovský městský mobiliář.

Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(12.10.2017 – 31.3.2018)
12.10.2017, 00:00:00 - 31.3.2018, 23:59:00

Výstava v ucelené formě představí zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy. V této formě budou exponáty prezentovány vůbec poprvé. Mezi vystavenými trojrozměrnými exponáty budou zastoupeny zbraně chladné, střelné i palné. Artefakty budou doplněny četnými dobovými ikonografickými prameny a kresebnými rekonstrukcemi. Výstavu zahájí slavnostní vernisáž 12. října v 17.00 hod ve Slavnostní zámecké síni města Přerova a navštívit ji můžete v přerovském zámku až do 31.3.2018.

Vánoce na zámku 

(3.12.2017 – 30.12.2017)
3.12.2017, 00:00:00 - 30.12.2017, 23:59:59

Výstava představí návštěvníkům vánoční lidové zvyky a tradice. Duchovní hodnoty křesťanských svátků budou prezentovány v instalacích typického lidového obydlí. Vizualizace vařeni, topení, svícení, osobní hygiena a dobové vánoční tradice navodí divákům atmosféru konce 19. století. Návštěvníci zhlédnou malovaný nábytek, fajánsové a kameninové nádobí, malby na skle, ručně zdobené tkaniny, lidové domácí oltáře a betlémy. Součástí vánoční výstavy bude prezentace unikátního Zbořilova betlému z lipového dřeva (137 kusů) a nazdobené vánoční stromy.

Ostatní akce

Pod ochranou Rolandů  

(12.12.2017 – 12.12.2017)
12.12.2017, 17:00:00 - 12.12.2017, 18:00:00

Přednáška Lubomíra Vyňuchala doplněná dataprojekcí.

Poslední letošní přednáška doplňující proběhlou výstavu „Příběhy hradů…“ nabídne nejen vizuální prezentaci památek v oblasti našeho regionu, ale můžete počítat také s rozšířeným záběrem mapujícím vybrané lokality z téměř celé střední Evropy. Část prostoru mezi povídáním odborného pracovníka Muzea Komenského v Přerově Lubomíra Vyňuchala vyplní již tradiční hudební host. Bonusem bude několik písní na téma „zločin a trest“ s doprovodem kytary a zpěvem Petra Vyňuchala.

hudební host: Petr Vyňuchal
v 17.00 hod., Horní náměstí 31, Přerov (Korvínský dům)
Vstupné 10 Kč

Nakupování Bez obalu 

(23.11.2017 – 23.11.2017)
23.11.2017, 17:00:00 - 23.11.2017, 18:30:00

Povídání s Renatou Plackovou, majitelkou olomouckého obchodu Bez Obalu, o zdravých potravinách a dopadech produkce a dopravy potravin na životní prostředí.