Přerovské muzeum oslaví 425. výročí narození Jana Amose Komenského

Komenský 425 let výročí4 a 1/4 století Komenského si muzeum připomene v rámci slavnostní derniéry výstavy „Komenský? Toho už jsme někde viděli!“, a to křtem knihy, koncertem a výstavou. V úterý 28. března uplyne již 4 a 1/4 století od narození Učitele národů – Jana Amose Komenského. Tento den byl vyhlášen jako významný den České republiky a slaví se jako Den učitelů.

V Přerově můžete přijít oslavit 425. výročí narození Komenského do přerovského zámku v úterý 28. března  v 17.00 hod, kdy se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy „Komenský? Toho jsme už někde viděli!“ s odborným výkladem historičky Mgr. Heleny Kovářové. Program dále pokračuje v 18.00 hod ve Slavnostní zámecké síni, kde svou novou knihu pokřtí PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Publikace „Jan Amos Komenský v české a světovém výtvarném umění (1642–2016)“ mapuje vývoj zobrazování Učitele národů, představuje známé i méně známé obrazy, plastiky, medaile a další artefakty užitého umění, jejichž námětem byla podobizna světoznámého myslitele, pedagoga a reformátora. Po křtu bude následovat komorní koncert Stupkova kvarteta z Olomouce, který začíná v 18.30 hodin.

Výstava v přerovském muzeu přiblíží proměny podobizny Komenského v posledních dvou staletích. Je zajímavé, jak ovlivňovaly dochované portrétní rytiny umělce 19. století, a jak se změnila tvář Komenského ve výtvarných dílech zhotovených podle olejomalby Juriaena Ovense, který byl za autentický portrét označen až roku 1905.

Při podrobném srovnání fyziognomie obličeje na anglickém a holandském typu rytin z poloviny 17. století jsou patrné rozdíly a tato skutečnost se projevila i v následné umělecké tvorbě. Záleželo na předloze, ze které malíři 19. století vycházeli, a zda do váženého výrazu intelektuála vkládali další významy, jako například tichý zármutek či naopak sílu vzdorovat nepřízni osudu. V českém prostředí byla nejdostupnější a nejrozšířenější titulní strana z díla Opera didactica omnia, naopak rytiny anglického typu tehdejší výtvarníci neznali. Komenským se zabývala řada známých českých malířů, mezi něž patřil také Václav Brožík. Ten toto téma ztvárnil hned čtyřikrát. Na výstavě jsou reprodukce jeho podobizny učence Komenského (1870), dvojportrétu loučení Komenského s Karlem starším ze Žerotína (1873), známý výjev Komenský v pracovně (1891) a lunetový obraz Komenský předkládá svá didaktická díla městské radě v Amsterodamu (1898).

Velmi zajímavé je také srovnání osobností, se kterými byl Komenský zobrazován na pohlednicích první poloviny 20. století. Například velmi vzácná trojpohlednice Tři Janové představovala Jana Husa, Jana Amose Komenského a Jana Žižku. Pohlednice vydaná k výročí Československé republiky v roce 1928 zase ukazovala základní linii českých dějin, na které byla vystavěna idea nové republiky: sv. Václav, Jan Hus, Jan Amos Komenský a Tomáš G. Masaryk. Nejen sběratelé ocení kompletní řady poštovních známek a bankovek, na nichž se nachází podobizna Komenského. Nejstarší známka byla vydána roku 1902 v New Yorku s nápisem Američtí Češi sobě. Komenský je jedinou osobností, která se objevila na bankovkách v době první republiky, v době komunistického režimu i v současnosti, také mu byly věnovány hned dvě stříbrné pamětní mince – v roce 1957 a 1992. V závěru výstavy je téma odlehčeno tvorbou z oblasti humoru a nadsázky.

Bližší informace: Mgr. Helena Kovářová; tel. 581 250 544; e-mail: kovarova@prerovmuzeum.cz


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Komenský? Toho už jsme někde viděli! 

(25.9.2016 – 31.3.2017)
25.9.2016, 00:00:00 - 31.3.2017, 23:59:00

Představení tzv. druhého života Jana Amose Komenského s důrazem na běžně dostupné předměty (pohlednice, známky, bankovky, odznaky, pamětní medaile, knihy, výukové školní obrazy, rozvrhy hodin, pamětní listy apod.)

Více informací zde.
Plakát k výstavě ke stažení zde.

Vstupné na výstavu 30/15 Kč

Příběhy hradů... 

(2.3.2017 – 4.6.2017)
2.3.2017, 00:00:00 - 4.6.2017, 23:59:00

Komentované fotografie, perokresby a historické pohlednice evropských panských sídel.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 1. března v 17 hodin.

Vstupné 40/20 Kč.

Více informací zde.
Plakát k výstavě ke stažení zde.

Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané 

(14.4.2017 – 18.10.2017)
14.4.2017, 00:00:00 - 18.10.2017, 23:59:00

Výstava přiblíží prostřednictvím zjednodušených stylizovaných rekonstrukcí různých staveb a jejich interiérů rok na hanáckém venkově, a sice zhruba v době před 150 lety. Představeny budou různé tradice, zvyky a činnosti spojené s jednotlivými ročními obdobími a důležité události v životě venkovského člověka. Část výstavy bude věnována také předmětům odkládaným na půdu, „hanáckému obrození“ na přelomu 19. a 20. století a také 50. výročí vzniku Folklorního souboru Haná Přerov, z. s., který byl založen v roce 1967. K této výstavě bude patřit rovněž výstava fotografií muzejní fotografky Jitky Hanákové s „hanáckou“ (folklorní) tematikou.
Součástí prohlídky výstavy bude rovněž prohlídka expozice Národopis Hané a Záhoří.  

2. patro přerovského zámku (3 výstavní sály + chodba)

Vernisáž výstavy proběhne 13. dubna od 17 hodin.

Komentovaná prohlídka výstavy Poklady z hůry 

(25.4.2017 – 25.4.2017)
25.4.2017, 17:00:00 - 25.4.2017, 18:00:00

17.00 hod přerovský zámek, Mgr. Kamil Lukeš DiS., Magda Barboříková

Ostatní akce

Hrady v Hostýnských horách 

(11.4.2017 – 11.4.2017)
11.4.2017, 17:00:00 - 11.4.2017, 18:00:00

Přednáška k výstavě Příběhy hradů…  
17.00 Korvínský dům, Radim Vrla, NPÚ Kroměříž.

Velikonoce na hradě 

(14.4.2017 – 17.4.2017)
14.4.2017, 10:00:00 - 17.4.2017, 17:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům.

Ukázky různých řemesel a velikonočních technik: zdobení kraslic, vyšívání, paličkování v ateliéru tzv. H-studia. 

1. duben - vycházka ke dni ptactva 

(1.4.2017 – 1.4.2017)
1.4.2017, 09:00:00 - 1.4.2017, 10:00:00

Vycházka do NPR Žebračka za ptákem roku - datlem černým, pozorování jarní přírody.