Poslední měsíc výstavy o Komenském, která nadchla Japonské hosty

IMG_8682Přerov navštívili dva zástupci japonské komeniologické společnosti prof. dr. Shinichi Sohma z Hiroshima Shudo University a prof. dr. Junzo Inokuchi z Otemon gakuin University Osaka. Oba se léta zabývají studiem díla Jana Amose Komenského a využívají k tomu i bohaté fondy Muzea Komenského v Přerově. Letošní návštěvu věnovali prohlídce výstavy „Komenský? Toho jsme už někde viděli!“, která právě probíhá v prostorách přerovského zámku.

Kromě reprodukcí známých rytin a olejomaleb s portréty Komenského z poloviny 17. století, je zde vystavena celá plejáda podobizen Učitele národů. Velmi ocenili možnost porovnat zpracování tématu různými umělci, například u scény loučení Komenského s vlastí. Japonské hosty nejvíce zaujaly drobnosti, na kterých je dobře vidět, jak hluboko je zakořeněn Komenský v naší národní a regionální historické paměti. Jednalo se například o rozvrhy hodin a sběratelské kartičky s portréty slavných osobností z doby první republiky nebo sadu bankovek a poštovních známek s podobiznou Komenského, karetní hru nebo obal od čokolády. Pozorně studovali také pohlednice vydané v první třetině 20. století, kde je Komenský jako dobrý učitel, jedna z osobností linie českých dějin nebo ve společnosti velkých postav husitství či jako duch prorokující „návrat vlády českého lidu“ (vznik ČSR byl chápán jako naplnění této vize). 

Nakonec si prof. Inokuchi a prof. Sohma prohlédli expozici, jejíž součástí je originál obrazu Jaroslava Čermáka zapůjčený z Národní galerie v Praze, a Památník jednoty bratrské Na Marku.

Prof. dr. Junzo Inokuchi také přivezl svou nejnovější knihu věnovanou edicím Orbis sensualium pictus.

Japonská komeniologická společnost, která vznikla v roce 1992, sice nemá velkou členskou základnu, ale vydává svůj vlastní časopis a pořádá vlastní konference. Její členové jsou v kontaktu s evropskými komeniology a pravidelně navštěvují také Přerov. Například na podzim 2016 bádal ve fondech přerovského muzea emeritní prof. Hitotsubashi University v Tokyu.

Blížící se 425. výročí narození J. A. Komenského oslaví Přerov v úterý 28. 3. 2017 derniérou výstavy „Komenský? Toho jsme už někde viděli!“ (komentovaná prohlídka výstavy s odborným výkladem začíná v 17 hodin). Následovat bude v 18 hodin křest knihy PhDr. Markéty Pánkové „J. A. Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642–2016)“ a od 18.30 koncert Stupkova kvarteta z Olomouce.

Mgr. Helena Kovářová


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Komenský? Toho už jsme někde viděli! 

(25.9.2016 – 31.3.2017)
25.9.2016, 00:00:00 - 31.3.2017, 23:59:00

Představení tzv. druhého života Jana Amose Komenského s důrazem na běžně dostupné předměty (pohlednice, známky, bankovky, odznaky, pamětní medaile, knihy, výukové školní obrazy, rozvrhy hodin, pamětní listy apod.)

Více informací zde.
Plakát k výstavě ke stažení zde.

Vstupné na výstavu 30/15 Kč

Příběhy hradů... 

(2.3.2017 – 4.6.2017)
2.3.2017, 00:00:00 - 4.6.2017, 23:59:00

Komentované fotografie, perokresby a historické pohlednice evropských panských sídel.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 1. března v 17 hodin.

Vstupné 40/20 Kč.

Více informací zde.
Plakát k výstavě ke stažení zde.

Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané 

(14.4.2017 – 18.10.2017)
14.4.2017, 00:00:00 - 18.10.2017, 23:59:00

Výstava přiblíží prostřednictvím zjednodušených stylizovaných rekonstrukcí různých staveb a jejich interiérů rok na hanáckém venkově, a sice zhruba v době před 150 lety. Představeny budou různé tradice, zvyky a činnosti spojené s jednotlivými ročními obdobími a důležité události v životě venkovského člověka. Část výstavy bude věnována také předmětům odkládaným na půdu, „hanáckému obrození“ na přelomu 19. a 20. století a také 50. výročí vzniku Folklorního souboru Haná Přerov, z. s., který byl založen v roce 1967. K této výstavě bude patřit rovněž výstava fotografií muzejní fotografky Jitky Hanákové s „hanáckou“ (folklorní) tematikou.
Součástí prohlídky výstavy bude rovněž prohlídka expozice Národopis Hané a Záhoří.  

2. patro přerovského zámku (3 výstavní sály + chodba)

Vernisáž výstavy proběhne 13. dubna od 17 hodin.

Komentovaná prohlídka výstavy Poklady z hůry 

(25.4.2017 – 25.4.2017)
25.4.2017, 17:00:00 - 25.4.2017, 18:00:00

17.00 hod přerovský zámek, Mgr. Kamil Lukeš DiS., Magda Barboříková

Ostatní akce

Hrady v Hostýnských horách 

(11.4.2017 – 11.4.2017)
11.4.2017, 17:00:00 - 11.4.2017, 18:00:00

Přednáška k výstavě Příběhy hradů…  
17.00 Korvínský dům, Radim Vrla, NPÚ Kroměříž.

Velikonoce na hradě 

(14.4.2017 – 17.4.2017)
14.4.2017, 10:00:00 - 17.4.2017, 17:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům.

Ukázky různých řemesel a velikonočních technik: zdobení kraslic, vyšívání, paličkování v ateliéru tzv. H-studia. 

1. duben - vycházka ke dni ptactva 

(1.4.2017 – 1.4.2017)
1.4.2017, 09:00:00 - 1.4.2017, 10:00:00

Vycházka do NPR Žebračka za ptákem roku - datlem černým, pozorování jarní přírody.