Nové artefakty a modely ve stále expozici archeologie na přerovském zámku

IMG_9383oExpozice Archeologie Přerovska v přerovském zámku je průběžně doplňována o různé zajímavé předměty, ať již získané novými přírůstky, nebo z již dříve shromážděného sbírkového fondu. Nyní se změny dotknuly především části expozice věnované osídlení našeho regionu zemědělskými populacemi mladší a pozdní doby kamenné. Obohacení a obměny se dočkaly vitríny, prezentující nejvýznamnější pravěkou opevněnou lokalitu Přerovska, hradisko „Nad Zbružovým“ u Hlinska na Lipensku.

Hlavním podnětem byla především krátkodobá výstava, věnovaná zmíněnému pravěkému „geniu loci“ nad Moravskou bránou, která byla ke zhlédnutí od podzimu loňského do jara letošního roku. Pro její účely byly zhotoveny jak velkoformátové 2D rekonstrukce, přibližující podobu hradiska, tak zejména trojrozměrné modely opevnění lokality z dílny brněnského archeologa Davida Merty, jenž se podle nálezové dokumentace pokusil zachytit dvě podoby opevnění hradiska, které jej vymezily vůči okolí v průběhu druhé poloviny 4. tisíciletí př. n. l. Starší fáze opevnění lokality „Nad Zbružovým“ tvořila kůlová palisáda, vsazená do předem vyhloubených žlabů, prolomena vstupní, tzv. koridorovou branou, vytvářející v místě vstupu uličku. Pozdější opevnění bylo na přístupných místech odolnější, představované nasucho kladenou kamenito-hliněnou hradbou, opatřenou nyní rozměrnější branou, pravděpodobně doplněnou obranným srubem.

Oba modely spolu s nejdůležitějšími obrazovými rekonstrukcemi z krátkodobé výstavy, a také dalšími důležitými nálezy, se nyní staly trvalou součástí stálé expozice archeologie přerovského muzea. Jedná se především o památky na činnost mnoha kamenářských dílen na hradisku, zhotovujících z místní kulmské droby tehdy tolik ceněné broušené nástroje. Unikátem, který zde bude trvale k vidění, je také hliněné nároží více než pět tisíc let starého domu, a stejně tak ve vitrínách přibylo i několik drobných ozdob, včetně zvláštního amuletu s reliéfním motivem tzv. tančícího snopu.

 Mgr. Aleš Drechsler


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky 

(31.10.2017 – 25.2.2018)
31.10.2017, 00:00:00 - 25.2.2018, 23:59:00

Výstava přiblíží jak historii razítek a jejich předchůdců, tak městské znaky, které se na nich objevují. Vystaveny budou zajímavé typáře, pečeti i razítka z Přerova a okolí.  Použití razítek, typářů i heraldiky v praxi návštěvníkům názorně doloží instalace dobové úřadovny z první poloviny 20. století a cechovní kanceláře z 18. století, stejně jako přerovský městský mobiliář.

Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(12.10.2017 – 31.3.2018)
12.10.2017, 00:00:00 - 31.3.2018, 23:59:00

Výstava v ucelené formě představí zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy. V této formě budou exponáty prezentovány vůbec poprvé. Mezi vystavenými trojrozměrnými exponáty budou zastoupeny zbraně chladné, střelné i palné. Artefakty budou doplněny četnými dobovými ikonografickými prameny a kresebnými rekonstrukcemi. Výstavu zahájí slavnostní vernisáž 12. října v 17.00 hod ve Slavnostní zámecké síni města Přerova a navštívit ji můžete v přerovském zámku až do 31.3.2018.

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(25.1.2018 – 25.1.2018)
25.1.2018, 17:00:00 - 25.1.2018, 18:00:00

Z. Schenk, přerovský zámek.

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 

(25.1.2018 – 25.1.2018)
25.1.2018, 17:00:00 - 25.1.2018, 18:00:00

Z. Schenk, 17.00 přerovský zámek.

Ostatní akce

Vojenské dějiny Přerovska od kolapsu Velké Moravy do závěru třicetileté války 

(13.2.2018 – 13.2.2018)
13.2.2018, 17:00:00 - 13.2.2018, 18:00:00

Přednáška, Z. Schenk. Korvínský dům.
Vstupné 10 kč.

Velikonoce na hradě 

(30.3.2018 – 2.4.2018)
30.3.2018, 09:00:00 - 2.4.2018, 16:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům.

Spokojená domácnost bez odpadu  

(27.1.2018 – 27.1.2018)
27.1.2018, 13:30:00 - 27.1.2018, 16:30:00

Beseda ekoporadny o spokojeném životě v domácnosti bez odpadů.