Zdeněk Burian: Školní výukové obrazy

Zdeněk Burian_plakát novýNa výstavě o malíři Zdeňku Burianovi (1905 – 1981), která připomíná 115. výročí umělcova narození, bude představena kompletní tvorba obrazových pomůcek, vytvořených pro školní výuku. V prostorách zámecké Galerie a Malého sálu pod věží si ji můžete prohlédnout od 20. března do 20. prosince 2020.

Prezentujeme i to nejvzácnější, co v našem depozitáři školních obrazů máme – tři olejomalby lidských typů z doby první republiky, které ukazují americké, africké a asijské obyvatelstvo. Tyto Burianovy obrazy byly původně určeny pro Stanislava Nikolaua a jeho zeměpisný časopis Širým světem. V cyklu nazvaném Země a lidé vzniklo 40 děl, třiatřicet olejomaleb krajin z různých koutů Země a sedm obrazů, zachycujících vždy čtyři portréty mužů i žen rozličných národů a plemen. Obrazy vycházely nepravidelně jako barevné přílohy časopisu od 3. do 19. ročníku (1925–1942). Stanislav Nikolau sestavil v té době pro Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského v Praze soubor Nástěnné obrazy k vyučování zeměpisu, do kterého si vybral mj. čtyři díla Zdeňka Buriana – troje lidské typy a obraz Na východoafrické stepi. V polovině 90. let 20. století se originály zmíněných lidských typů dostaly složitou cestou do sbírky přerovského muzea a časem k nim byla získána i tištěná podoba.

Vznik nejznámějších školních obrazů Zdeňka Buriana, namalovaných pro potřeby výuky, spadá do 50. let 20. století. Malíř vytvořil pro Státní pedagogické nakladatelství (Učební pomůcky, Komenium) na pět desítek paleontologických obrazů, z nichž bylo devatenáct vytištěno jako nástěnné obrazy pro školy. SPN nazvalo tento cyklus Vývoj člověka, Země a vesmíru. Tabule byly na rubu zpravidla opatřeny popisem od odborného poradce, paleontologa Josefa Augusty. Při vyhledávání sbírkových předmětů pro přerovské muzeum se na téměř každé škole, kterou jsme navštívili, vyskytovala desítka nejrozšířenějších Burianových obrazů ještě v 90. letech minulého století (mamut, brontosaurus, několik typů člověka a jeho sídlišť, pralesy, kambrické a silurské moře, jiná pravěká zvířata). V roce 1989 vyšlo dalších šest Burianových maleb v obrazovém souboru s názvem Fáze kmenového vývoje člověka.

Vystavujeme i méně známý Burianův volný cyklus Krajiny a půdní typy z let 1952–1960, který doplňoval přírodopisné a zeměpisné učivo. Na osmi obrazech, od černozemě po poušť, je znázorněn krajinný ráz, druhy porostů i zvířeny a průřez půdním typem. Pět dalších obrazů pak ukazuje typický vzhled např. tropického pralesa, tajgy nebo mořského pobřeží.

Burian přednáškaVýstavu nástěnných obrazů doplní další tiskoviny s kresbami Z. Buriana – menší obrazové soubory (Neandertálci, Lovci mamutů a sobů, Pradějiny koně), učebnice, populárně-naučná literatura a dětské časopisy.

Zdeněk Burian je považován za jednoho z nejvýznamnějších ilustrátorů pravěku na světě. V oboru, který je dnes nazýván paleoart, má úspěšné české následovníky – připomeneme nejznámější z nich ilustracemi v současné knižní produkci.

V rámci výstavy bude pro veřejnost v úterý 20. října 2020 uspořádána přednáška „Kde ty všechny malby jsou?“ Se záhadnými osudy ztracených, neznámých a (znovu)nalezených obrazů Zdeňka Buriana nás seznámí uznávaný znalec Burianova díla, Rostislav Walica z Prahy, spoluautor obsáhlých monografií Dobrodružný svět Zdeňka Buriana (2016) a Podivuhodný svět Zdeňka Buriana (2018).


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 30.11.2020)
12.10.2020, 09:00:00 - 30.11.2020, 23:59:00

Hrad je na základě vládních usnesení uzavřen.

Drátování – betlém v keramické misce 

(9.12.2020 – 9.12.2020)
9.12.2020, 16:00:00 - 9.12.2020, 18:00:00

Výtvarná dílna, cena 420 Kč.