Romek Hanzlík - Máj

Máj_plakátUž 183 let je na světě Máj Karla Hynka Máchy, který se nejen tímto dílem, ale i svým, na svou dobu poněkud výstředním životem, vepsal do dějin naší kultury. Slovo literatury by nebylo tak výstižné, protože jeho Máj je i dílem výtvarným a svým způsobem i hudebním. Máj byl ilustrován celou řadou významných českých malířů, byl zhudebněn, zfilmován a nyní se jeho ilustrací stala i fotografie. V roce 2017 totiž vyšel Máj s fotografiemi Romka Hanzlíka, hudebníka a fotografa, který je Máchou, jeho cestami i samotným Májem doslova fascinován. Naše výstava představuje soubor černobílých fotografií, přičemž polovina je focena na digitál a druhá polovina na kinofilm. Její podstatu lze jednoduše vystihnout také slovy amerického spisovatele Williama Faulknera: „Minulost není mrtvá, ona ani ještě neminula.“

Máchovský projekt, tedy soubory Máj a Intimní krajina KHM, slovy jeho autora: „Máchova osobnost a jeho fluidum, které zachycuji přes oblouk dvou století, mě fascinují natolik, že se často vydávám na cesty v Máchových stopách. Na cestách jsem v duchu s ním, procházím identickými místy a přemýšlím o tom, jak sám Mácha prostupoval krajinou a svým tělem rozrážel vzduch. Jak ji vnímal, co cítil, co si o tom zapsal. Mlčím si u toho. Navazuji intimní kontakt se samotným Máchou i s krajinou. Domy, hory, stromy, ale i nezaplněný prostor kolem nás. Ti všichni němí svědkové života. V sobě, navzdory všem dějinným zvratům, uchovávají kontinuitu, jejíž součástí jsme i my všichni. A zároveň přemýšlím o tom, co přes ten dvousetletý oblouk vnímám, co cítím a jak to musím na chvíli zapomenout, spojit se s nevědomím, zatajit dech a stisknout spoušť. Pořídím otisk současnosti. Co je to vlastně současnost? Setina vteřiny uzávěrky fotoaparátu? Současnost se stiskem spouště stane navždy minulostí. Procházím naprosto stejným prostorem jako Mácha, jen přicházím o pouhých 180 let později. Vypadají místa stejně? Jak se proměnila? Proč Máchu zaujala. Jak krajina působila na tehdejšího poutníka a jak působí na poutníka dnes? Putoval jsem podle Máchových zápisků do Benátek, do Krkonoš a na mnohá místa v krajině rakousko-uherské a české a chodil po městské krajině pražské a fotil místa, která Mácha ve svých denících nebo díle zmiňuje nebo se týkají jeho života. Začal jsem víc jezdit do čtyřúhelníku Starý Bernštejn, Bezděz, Ralsko a Houska, kde se Máj odehrává. Celou řadu víkendů jsem zde hledal nějaké obrazy a reflexe. Říkám tomu Máj 21. století.  Vždy se tady snažím najít nějaké vizuální a duchovní pojítko mezi roky 1832-1836 a 2016-2019 atd. Tento projekt ukončím teprve tehdy, až nedokážu stisknout spoušť.“

Výstava bude instalována na chodbě druhého patra zámku již od 1. února a potrvá až do 8. dubna. Chcete-li se seznámit nejen s neobyčejnými fotografiemi Romka Hanzlíka, ale spatřit i samotného autora a třeba si s ním i pohovořit, přijďte na vernisáž jeho výstavy, která se uskuteční ve čtvrtek 7. března v 17.00 hodin. Zároveň půjde také o zahájení výstavy „Přec mé srdce láskou hoří“, kde je Romek Hanzlík zastoupen pro změnu barevným souborem máchovských fotografií.

Romek Hanzlík - Máj
Barevné fotografie představují portréty Romka Hanzlíka z loňské vernisáže v Ostravě (foto: Lubomír Vyňuchal), černobílé fotografie jsou ukázkou fotografií R. Hanzlíka ze souboru Máj.

Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

Umění žít - Dana Hlobilová 

(15.2.2019 – 16.6.2019)
15.2.2019, 00:00:00 - 16.6.2019, 23:59:00

Výstava zavede diváka do života významné přerovské umělkyně Dany Hlobilové a představí jak vývoj její tvorby, tak i její díla v celé šíři. Výstavu doplní životopis umělkyně a fotografie z jejího života.

Historický sál
15. února až 16. června 2019

Přec mé srdce láskou hoří 

(8.3.2019 – 31.7.2019)
8.3.2019, 00:00:00 - 31.7.2019, 23:59:00

Výstava navazuje na výstavu Máj – Romek Hanzlík a představuje samu lásku v mnoha různých podobách, respektive její umělecké ztvárnění. V našem případě budou její různé podoby prezentovány prostřednictvím sbírkových předmětů MKP z oblasti uměleckého kovářství a výtvarného umění. K malým bonusům patří rovněž soubor zamilovaných pohlednic odeslaných svým protějškům během první třetiny 20. století (pohlednice budou doplněny citáty slavných osobností, aforismy, rčeními a příslovími).

8. března až 31. července 2019

Šejdíři a šizuňkové: historie falšování potravin 

(12.4.2019 – 27.10.2019)
12.4.2019, 00:00:00 - 27.10.2019, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2019.  Náhražky surovin, nižší váha, horší jakost, dvojí kvalita potravin – témata, při kterých často zaslechneme povzdech „To by se dřív stát nemohlo!“. Opravdu nemohlo?

Velký výstavní sál, kruhový sál, rytířský sál, chodba druhé patro
12. dubna až 27. října 2019

Přerov včera a dnes 

(17.5.2019 – 6.10.2019)
17.5.2019, 00:00:00 - 6.10.2019, 23:59:59

Výstava představí různá zákoutí města Přerova a bude sledovat jejich proměnu v uplynulém století. Vystavené fotografie budou dokumentovat dobu svého vzniku. Historické snímky často zachycují dnes již neexistující, zmizelé nebo zcela přestavěné části přerovských ulic a náměstí. Výstava bude doplněna o srovnávací fotografie ze současnosti a nabídne tak návštěvníkům pohled na stejná místa v různém čase.

Galerie, malý sál pod věží
17. května až 6. října 2019

Ostatní akce

Adam a Eva 

(30.5.2019 – 30.5.2019)
30.5.2019, 17:00:00 - 30.5.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě Přec mé srdce láskou hoří.
Přednáší Lubomír Vyňuchal

Od 17.00, Korvínský dům
Vstupné 10 Kč

FESTIVAL VOJENSKÉ HISTORIE 

(25.5.2019 – 26.5.2019)
25.5.2019, 10:00:00 - 26.5.2019, 18:00:00

10. ročník Festivalu vojenské historie. Přepestré přehlídky skupin living history a scénického šermu. Bližší informace naleznete na: festivalhelfstyn.cz

 

 

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018