Nevěsty z šera dávných věků

Nevěsty z jiných světů_plakát_jpgVe čtvrtek 20. 2. 2020 bude v prostorách přerovského zámku zahájena výstava Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás, která propojuje archeologii, historii, dějiny odívání i každodennosti, a v neposlední řadě genderová studia. Návštěvníci Muzea Komenského mají možnost tuto ojedinělou výstavu shlédnout jako první na Moravě.

Tisíce let historie pohledem žen, které odešly za největší změnou svého života. Tak zní podtitul výstavy, která originálním způsobem nahlíží do šestice historických období – od neolitu, přes dobu bronzovou a stěhování národů, až po raný středověk. Autorský tým ateliéru Jak obléci pračlověka v ní návštěvníkům představuje osudy několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů nám pomáhají odhalit jejich životní příběhy. Společným prvkem výstavy je, že všechny vybrané ženy ve svém životě zažily něco, co jim výrazně změnilo osud. Opustily místo, kde se narodily, a dostaly se do prostředí nového, často dosti vzdáleného nejen zeměpisně, ale i kulturně.

Svůj příběh nám bude vyprávět Nevěsta z doby kamene, Sluneční dívka, Keltská Amazonka, Kráska ze severu, Dětská nevěsta a Sv. Bathilda, matka tří franských králů… Dají nám nahlédnout do ženského světa dávných časů, který byl daleko pestřejší, než by se mohlo zdát – a ve spoustě každodenních detailů fascinující svou vynalézavostí. Domácí práce, odívání, šperky, péče o vlasy… Ale ženy byly také bojovnicemi, kněžkami, tanečnicemi, matkami…

Byly záminkou pro rozpoutání válek, i jejich obětí; majetkem i uctívanými modlami. Není náhodou, že výstava vrcholí příběhem Bathildy – ženy, která se z otrokyně stala královnou, a posléze světicí.  „Jsem velmi rád, že linie výstav Muzea Komenského v Přerově věnovaná archeologii bude obohacena právě o tuto pozoruhodnou výstavu oživující a zpřítomňující osudy zajímavě zvolených typů našich silných a hrdinných ženských předkyň“, zmínil ředitel muzea Radim Himmler.

Na výstavě si návštěvník může prohlédnout jejich pečlivě zrekonstruované oděvy, které byly šity v ruce, z materiálů odpovídajícím původním nálezům z prostředí České republiky a Evropy. „Při výrobě rekonstrukcí pro nás bylo důležité zachovat maximální možnou autentičnost, proto jsme pracovali vždy s doložitelnými materiály a vycházeli ze soudobých poznatků o vývoji odívání a textilnictví.“ uvádí autorka výstavy Mgr. Kristýna Urbanová. Důraz byl kladen také na přesnost replik oděvních doplňků a šperků. Všechny rekonstrukce vznikaly pouze za účelem této výstavy, která tak představuje unikátní příležitost shlédnout vývoj odívání a vnímání krásy v průběhu několika tisíciletí.

Kromě panelů a figurín je výstava tvořena také bohatým archeologickým materiálem - ve vitrínách jsou vystaveny sbírkové předměty ze sbírek Muzea Komenského v Přerově, Národního muzea, Moravského zemského muzea a dalších institucí napříč ČR. Některé z nich jsou na Moravě vystaveny vůbec poprvé a pouze zde budou k vidění některé originální nálezy z hrobových situací, o nichž výstava vypráví – například šperky z hrobu dětské nevěsty pohřbené v Záluží u Čelákovic nebo stříbrné ozdoby gótské dámy ze středočeských Třebusic, a jiné, neméně zajímavé artefakty.“ dodává další z kurátorů výstavy, přerovský archeolog Mgr. Aleš Drechsler.

Díky věrným rekonstrukcím oděvů, šperků a doplňků, jedinečně kombinovaným s originálním archeologickým materiálem, podmanivým fotografiím, přehledným a atraktivním mapkám a spoustě dalších propracovaných detailů je výstava Nevěsty z jiných světů skutečným zážitkem a lahůdkou nejen pro milovníky archeologie a dějin odívání.

Výstava potrvá od 21.2. do 20.6.2020 v prostorách Přerovského zámku a její součástí budou i doprovodné akce: komentovaná prohlídka výstavy samotnou autorkou Mgr. Kristýnou Urbanovou (21.3.2020), tematická přednáška či Muzejní noc. Pro školy je plánován edukační program.

 

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ

V rámci akce vernisáž výstavy Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás, pořádané Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Vyhledávání

Kalendář akcí zámek Přerov

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

Hledání podobizny Komenského 

(2.3.2020 – 22.11.2020)
2.3.2020, 00:00:00 - 22.11.2020, 23:59:59

Hlavním příspěvkem k výročí 350. úmrtí Komenského bude program Ve stopách Komenského, který má probíhat ve vybraných expozicích. V lektorované podobě nabízen školám, jeho modifikovaná (samonosná) verze pak bude určena všem návštěvníkům muzea. Tématem programu bude putování Komenského po jednotlivých zemích Evropy, s ním pak spojené hledání jeho podoby. Výstava bude představovat závěrečnou část programu, kdy budou skupiny pracovat s indiciemi získanými v jednotlivých místnostech.

Vstupné: 20/10 Kč

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.11.2020)
12.10.2020, 09:00:00 - 3.11.2020, 23:59:00

Hrad je na základě vládního usnesení uzavřen.

Odpoledne u krmítka 

(5.11.2020 – 5.11.2020)
5.11.2020, 16:30:00 - 5.11.2020, 18:30:00

dílna - výroba krmítek