Mgr. Marta Konířová

Kurátorka podsbírky Učebnice a členka pracoviště dějin školství se dlouhodobě věnuje základnímu výzkumnému tématu Dějiny učebnic a školních knihoven v českých zemích, které vyplývá ze zaměření podsbírky a pracoviště. V jeho rámci zpracovává jak užší témata (např. cenzura školních knihoven), tak témata související (dějiny školství, regionální školství) či potřebná pro zasazení základního tématu do dobových a společenských souvislostí (např. krize knihy za 1. republiky).

Dále provádí výzkum sbírkových předmětů pro účely sbírkové evidence a prezentace a výzkum témat vyplývajících z výstavní činnosti muzea.

 

Ukončené výzkumné projekty (výběr)

Katalogy sbírkových předmětů

V letech 2002 až 2007 byly zpracovávány a tiskem publikovány tematicky specializované katalogy některých souborů učebnic, které jsou součástí podsbírky Učebnice. Výstupy:

soupis učebnic latinského a řeckého jazyka (2002) – ve spolupráci s Mgr. Helenou Kovářovou
soupis učebnic fyziky (2004)
soupis učebnic chemie (2005)
soupis učebnic přírodozpytu (2005) – součást výzkumu v rámci přípravy výstavy Přírodozpyt, to jest fysika a chemie (2008)
soupis učebnic branné výchovy (2006)
soupis učebnic tělesné výchovy (2006)
soupis učebnic hudební výchovy (2007)
soupis publikací Jana Lepaře ve fondech oddělení dějin školství Muzea Komenského v Přerově. In: Významné pedagogické osobnosti – Jan E. Kosina, Jan Lepař, Josef Úlehla – a jejich podíl na utváření českého školství: materiály z odborné konference, konané 6. listopadu 2002 v Přerově. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2003, s. 34–45.

Soupisy k nahlédnutí zde.

Přerovští učitelé jako autoři učebnic

V roce 2012 byl dokončen kolektivní výzkum Dějiny přerovského školství, pro který byla zpracována kapitola Učebnice přerovských učitelů ve sbírce Muzea Komenského.

 

Probíhající a průběžné výzkumy (výběr)

 Cenzura školních knihoven

Výzkum probíhá od r. 2011 a je zaměřen zejména revizi žákovských knihoven v době Rakouska-Uherska, kterou nařídilo ministerstvo kultu a vyučování celkem 3x, a to výnosy z let

1875, 1885 a 1915. Téma je sledováno jak z celkového pohledu, tak se zaměřením na region (přerovské školy). Zároveň je zpracováváno související téma cenzury učebnic v tomto období. Výstupy:

Cenzura žákovských knihoven českých obecných a měšťanských škol v době Rakouska-Uherska. Brno, 2012. 43 s. Bakalářská diplomová práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Michal Lorenz.
https://is.muni.cz/th/360731/ff_b/cenzura_zakovskych_knihoven.pdf


Žákovské knihovny přerovských českých škol a jejich cenzura v době Rakouska-Uherska.
Brno, 2014. 68 s. Diplomová práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Michal Lorenz.
https://is.muni.cz/th/360731/ff_m/prerovske_zakovske_knihovny_cenzura_RU.pdf


Knihy přímo za škodlivé označeny býti musily: Cenzura českých školních knihoven v době Rakouska-Uherska (1867–1918). In: Bibliotheca Antiqua 2012: sborník z 21. konference 7.–8. listopadu 2012. Olomouc: Vědecká knihovna, 2012, s. 239–244.
http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf21/Bibliotheca%20Antiqua%202012-Konirova.pdf


Změna vhodných textů v nevhodné: Cenzura učebnic a žákovských knihoven českých obecných a měšťanských škol v době první světové války
. In: BARTOŠOVÁ, Jana aj. Škola a Velká válka. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2014, s. 144–151.


Začernit, přelepit, přetisknout, odstranit – cenzura českých učebnic za Protektorátu. KROK. 2015, č. 2, s. 29–31.
http://www.vkol.cz/data/soubory/krok/KROK%202_15.compressed.pdf

 
Falšování potravin v českých zemích

Výzkum byl zahájen v roce 2016. Téma je zpracováváno vzhledem k plánované výstavě, přičemž je také akcentován jeho odraz ve školství (osnovy a obsah výuky různých typů škol, učebnice přírodozpytu apod.).

Výstupy:
Z historie falšování potravin v českých zemích. In: CEJPEK, Karel (ed.). XLVI. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin: 23.--25. 5. 2016 Skalský Dvůr: sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická a Výzkumný ústav potravinářský, 2016, s. 23–25. ISBN 978-80-86909-12-7, 978-80-7080-968-6.
http://www.czechfoodchem.cz/Sbornik_2016.pdf

Také naši předkové se potýkali s falšováním potravin: 1. část: Nejen o máchání nepoctivých pekařů. Výživa a potraviny. 2016, č. 6. 

Také naši předkové se potýkali s falšováním potravin: 2. část: Může za to chemie. Výživa a potraviny. 2017, č. 1.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Legenda o panelovém městě 

(15.1.2019 – 15.1.2019)
15.1.2019, 17:00:00 - 15.1.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě 100letá Republika.
Přednáší Mgr. Petr. Sehnálek.
Od 17.00, Korvínský dům

Ostatní akce

Oheň v domácnosti. 110 let od založení sirkárny v Lipníku nad Bečvou 

(11.10.2018 – 6.1.2019)
11.10.2018, 00:00:00 - 6.1.2019, 23:59:00

Muzeum Komenského v Přerově připravilo ve spolupráci s městem Lipníkem nad Bečvou, Střediskem volného času Lipník nad Bečvou a soukromým sběratelem Michalem Urbáškem při příležitosti 110. výročí založení akciové společnosti Kupecká akciová sirkárna v Lipníku výstavu, která připomene velice zajímavou historii lipenské sirkárny. 

Vernisáž se uskuteční 11. října 2018.
Zámecká galerie Konírna Lipník nad Bečvou, včetně malého výstavního sálu v 1. patře.

Vánoční setkání ornitologů 

(13.12.2018 – 13.12.2018)
13.12.2018, 17:00:00 - 13.12.2018, 21:00:00

Setkání laiků i odborníků, novinky z oboru, posezení.