Konference Komenský a první republika

O. Ušák_Pohlednice z cyklu 20 let ČSRVe dnech 19. a 20. června 2018 se bude v Muzeu Komenského v Přerově konat další odborná konference, tentokrát nazvaná Komenský a první republika. Věnovat se bude vztahu tzv. první republiky ke Komenskému a jeho odkazu. Konference naváže na přerovské sympozium z roku 2008, které se zabývalo oslavami 300. výročí narození Komenského (1892). Zájemci o účast na konferenci mohou posílat své přihlášky do 31. března 2018 (přednášející), případně do 30. dubna 2018 (posluchači).

Konference se uskuteční u příležitosti 100. výročí založení ČSR a 400. výročí uzavření svatební smlouvy Jana Amose Komenského s Mandalenou Vizovskou v Přerově. Pro účastníky bude připravena komentovaná prohlídka výstavy Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před a po ní a komentovaná prohlídka Památníku jednoty bratrské, který vznikl v roce 2016 v místech archeologického naleziště se základy budov duchovního centra jednoty bratrské z 16. a 17. století.

Vznik Československé republiky v roce 1918 ovlivnil mimo jiné také pohled na Jana Amose Komenského a jeho pozici v národní historické paměti. Proto k hlavním tématům konference budou patřit oslavy výročí Komenského narození a úmrtí z let 1918–1938, oslavy dalších výročí spojených s životem a dílem Komenského ze stejného období, jejich přípravy, průběh a vliv na společenské dění v různých městech a obcích. Dalším okruhem, kterého se příspěvky mohou dotknout, je obraz Komenského vytvářený ve školách. Neméně zajímavou oblastí je také pojímání Komenského jako součásti národní ideologie. Opomenuty by neměly být ani osudy pomníků, památníků a muzeí, ale objevit se mohou i další tematické okruhy. Vítány jsou jak příspěvky pojednávající o tématu v obecné rovině, tak i popisující konkrétní události, snahy konkrétních osob nebo odraz dobového diskurzu v umělecké sféře a užitém umění. Příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii, která bude vydána do konce roku 2018.

Přihlášky můžete zasílat do 31. března 2018 (přednášející), případně do 30. dubna 2018 (posluchači) na adresu:

Mgr. Lubor Maloň
Muzeum Komenského v Přerově
Horní náměstí 7/7, Přerov I-Město
750 02 Přerov

nebo e-mailem na: malon@prerovmuzeum.cz.

Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout z časových důvodů některé příspěvky, případně vyřadit ty, které nebudou korespondovat s tématem konference. Bližší informace naleznete v pozvánce na konferenci.

Případné dotazy zodpoví Mgr. Lubor Maloň, tel. 581 250 534, mobil 724 947 542.

 

Přihlášky a pozvánka:

Program

Pozvánka
Přihláška pro přednášející: pdf formát, word formát
Přihláška pro posluchače: pdf formát, word formát


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.1.2022)
12.10.2020, 00:00:00 - 3.1.2022, 23:59:00

Z důvodu rekonstrukce budovy Ornis máme dlouhodobě zavřeno.