Výtvarné umění

Sbírka je tvořena předměty datovanými od poloviny 17. století po současnost. 17. století je však zastoupeno pouze ojedinělými exempláři vesměs rustikálního charakteru a regionální úrovně. Nejpočetnější skupinu tvoří  předměty z 19. a 20. století, zpravidla české, moravské, rakouské a německé provenience. Sbírka se formovala od počátku založení přerovského Městského musea v roce 1902. Vesměs se jednalo o nahodilé dary a příležitostné koupě. Sbírkotvorná činnost poslední třetiny 20. století se soustřeďuje na díla místní provenience, proto jádro tvoří předměty vztahující se, ať již svým původem, postavou autora nebo způsobem nabytí, k přerovskému regionu.

Obsah sbírky

Sbírka výtvarného umění v sobě zahrnuje jak malířství, tak sochařství.  Malířství tvoří obrazy, kresby, studie, volné i užité grafiky, tisky a lidové podmalby na skle. V plastikách jsou zastoupeny volné sochy, reliéfy, oltáříčkové obrazy, kříže, golgotky a štočky, tj. práce ve dřevě, kovu, keramice, dále díla z vosku a sádry. Jádro sbírky tvoří díla regionálních výtvarníků 20. století (Augustina Mervarta, Josefa Bajáka, Vlastimila Kozáka, Stanislava Krátkého, Antonína Kubáta, Julia Pelikána, Františka Mádleho, Richarda Uherka, Marcela Krasického, Marie Hlobilové – Mrkvičkové, Vladimíra Hornyaka aj.) a současníků ( npř. Jana Chmelaře, Evy Siblíkové, Pavla a Věry Kotasových, Milana Dobeše, Petra Markulčeka).

Nejvýznamnější sbírkové předměty

Vedle církevních obrazů pozdního baroka lze mezi významné kusy starého umění zařadit i zástupce měšťanského portrétu, zpravidla z období biedermeieru, nákres a bozzeto k soše Jana Blahoslava od Františka Bílka (finální dílo je umístěno v Přerově na Horním náměstí, naproti budově zámku) a jednotlivé příklady EX LIBRIS od autorů přerovských (Vl. Hornyak, L. Vlodek, M. Sum, E. Siblíková, V. Kotasová, P. Kotas), ale i jiných (M. Aleš, Fr. Bílek, P. Dillinger, J. Konůpek, Fr. Kobliha, Jos. Liesler, J. Švengsbír, E. Hlavica, K. Tondl, C. Bouda, A. Beran, V. Cinybulk, Jar. Lukavský, L. Kašpar, P. Šimon). Za povšimnutí stojí také obraz Otakara Nejedlého Krajina z roku 1897. Celkově sbírka obsahuje 4 144 evidenčních čísel sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Kamil Lukeš, DiS. (Oddělení společenských věd).


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Zasej, skliď, uvař a sněz: jídlo na exlibris ze sbírky Knihovny Národního muzea 

(14.5.2019 – 14.5.2019)
14.5.2019, 17:00:00 - 14.5.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě Šejdíři a šizuňkové
Přednáší Martina Vyšohlídová, DiS., Bbus

Od 17.00, Korvínský dům
Vstupné 10 Kč

Adam a Eva 

(30.5.2019 – 30.5.2019)
30.5.2019, 17:00:00 - 30.5.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě Přec mé srdce láskou hoří.
Přednáší Lubomír Vyňuchal

Od 17.00, Korvínský dům
Vstupné 10 Kč

Ostatní akce

Umění žít - Dana Hlobilová 

(15.2.2019 – 16.6.2019)
15.2.2019, 00:00:00 - 16.6.2019, 23:59:00

Výstava zavede diváka do života významné přerovské umělkyně Dany Hlobilové a představí jak vývoj její tvorby, tak i její díla v celé šíři. Výstavu doplní životopis umělkyně a fotografie z jejího života.

Historický sál
15. února až 16. června 2019

Velikonoce na hradě 

(19.4.2019 – 22.4.2019)
19.4.2019, 09:00:00 - 22.4.2019, 16:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům. 

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018