Historická kartografie

Sbírka obsahuje mapy, plány a veduty ze 16. až 20. století, které byly vydány v různých zemích Evropy (Česká republika, Francie, Holandsko, Itálie, Německo, Rakousko, atd.).

Předměty sbírky

Největší část sbírky tvoří různá vydání a odvozeniny Komenského mapy Moravy ze 
17. a 18. století. Z doposud známých 13 tiskových desek, ze kterých byla v průběhu doby tištěna Komenského mapa a její odvozeniny, je v přerovské sbírce zastoupeno 10 typů označovaných písmeny A, B, C, D, E, F, G, I, P, S. Nemalým počtem výtisků jsou ve sbírce zastoupeny odvozeniny Fabriciovy mapy Moravy, odvozeniny Müllerovy mapy Moravy  a mapy Moravy z 19. století.

Nejznámější z nich je mapa Hané zvaná Kuzníkova, která vznikla kolem roku 1800. Součástí sbírky jsou také historické mapy dalších území, veduty, plány a rytiny. Jsou mezi nimi samostatné mapy Čech, Kladska, Polska, Slezska, habsburské monarchie, Evropy, nákres zemských polokoulí, veduty Polné, Znojma, Amsterdamu, Frankfurtu nad Odrou, Elblągu, plán Vídně, nedatovaný plán železnice mezi Prahou a Plzní
a rytina bitvy na Bílé hoře.

Základ sbírky

Základ sbírky položil František Slaměník, který v roce 1912 v Berlíně u Richarda Arona zakoupil první a donedávna nejcennější mapu celé sbírky. Získal také další exempláře historických map. Po druhé světové válce, kdy bylo Městské museum v Přerově sloučeno
s Museem Komenského v Přerově, přibylo do fondu větší množství sbírkových předmětů.

Největší přírůstek zaznamenala sbírka od devadesátých let 20. století, kdy byly zakupovány další exempláře Komenského map Moravy. Například roku 1995 se uskutečnil velký nákup od sběratele RNDr. Milana V. Drápely. 

Rozsah sbírky

K 31. 12. 2015 obsahovala sbírka 194 evidenčních čísel. Sbírka je využívána především ke studiu vývoje mapového zobrazení Moravy a k reprodukcím a edicím jednotlivých map. V roce 2003 byl vydán česko-anglicko-německý CD-ROM Mapy Moravy ze 16. – 18. století, který mimo jiné obsahuje katalog sbírky. V roce 2004 vyšel další trojjazyčný CD-ROM Fabriciovy a Komenského mapy Moravy s katalogem vybrané části sbírky (Komenského mapy Moravy a jedna Fabriciova mapa Moravy).

Sbírku spravuje Mgr. Helena Kovářová  (Oddělení společenských věd). 


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Adam a Eva 

(30.5.2019 – 30.5.2019)
30.5.2019, 17:00:00 - 30.5.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě Přec mé srdce láskou hoří.
Přednáší Lubomír Vyňuchal

Od 17.00, Korvínský dům
Vstupné 10 Kč

Ostatní akce

Umění žít - Dana Hlobilová 

(15.2.2019 – 16.6.2019)
15.2.2019, 00:00:00 - 16.6.2019, 23:59:00

Výstava zavede diváka do života významné přerovské umělkyně Dany Hlobilové a představí jak vývoj její tvorby, tak i její díla v celé šíři. Výstavu doplní životopis umělkyně a fotografie z jejího života.

Historický sál
15. února až 16. června 2019

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY A LOUTKOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ 

(6.6.2019 – 7.6.2019)
6.6.2019, 09:00:00 - 7.6.2019, 14:00:00

Program pro mateřské školy a žáky prvního stupně základních škol v podání Studia Bez kliky.
Nutná rezervace na: studio@bezkliky.eu
Více na: www.bezkliky.eu

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018