Cín

Sbírka se začala vytvářet na počátku 20. století, v souvislosti se založením Městského musea v Přerově v roce 1902. Zejména ve 20. - 30. letech došlo k jejímu rozšíření o četné dary a akvizice z nahodilých sběrů a v 70. letech o rozsáhlý soubor cínového nádobí ze zámku v Rokytnici u Přerova.

Ve sbírce jsou zastoupeny předměty vymezené časovým obdobím 18. - 19. století. Starší období je zastoupeno ojedinělými sbírkovými předměty, většina pochází z 19. století. Sbírkové předměty prezentují výrobky z českých a moravských cínařských dílen. Svými výrobky jsou zastoupeny dílny v Chebu, Karlových Varech nebo Olomouci.

Předměty sbírky

Jedná se převážně o předměty užité hodnoty, nádobí - džbány, konvice, talíře, mísy. Její součástí jsou i cechovní památky - vilkum, cechovní konvice, talíře a sbírkové předměty, dokumentující řemeslnická společenství v Přerově.

V malé míře jsou zastoupeny předměty liturgické - svícny, lampy věčného světla nebo mešní konvičky a předměty kombinující cín se sklem a keramikou. Do sbírky jsou začleněny i předměty vyrobené z jiných kovů - mědi, stříbra a alpaky. 

K nejvýznamnějším sbírkovým předmětům patří mísa z počátku 18. století, vyrobená v cínařské dílně v Olomouci a měděné lavabo z poloviny 18. století. Tuto, svým rozsahem nevelkou  oborovou sbírku, tvoří 117 evidenčních čísel sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Petr Sehnálek (Oddělení společenských věd).


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.11.2020)
12.10.2020, 09:00:00 - 3.11.2020, 23:59:00

Hrad je na základě vládního usnesení uzavřen.

Odpoledne u krmítka 

(5.11.2020 – 5.11.2020)
5.11.2020, 16:30:00 - 5.11.2020, 18:30:00

dílna - výroba krmítek