Cín

Sbírka se začala vytvářet na počátku 20. století, v souvislosti se založením Městského musea v Přerově v roce 1902. Zejména ve 20. - 30. letech došlo k jejímu rozšíření o četné dary a akvizice z nahodilých sběrů a v 70. letech o rozsáhlý soubor cínového nádobí ze zámku v Rokytnici u Přerova.

Ve sbírce jsou zastoupeny předměty vymezené časovým obdobím 18. - 19. století. Starší období je zastoupeno ojedinělými sbírkovými předměty, většina pochází z 19. století. Sbírkové předměty prezentují výrobky z českých a moravských cínařských dílen. Svými výrobky jsou zastoupeny dílny v Chebu, Karlových Varech nebo Olomouci.

Předměty sbírky

Jedná se převážně o předměty užité hodnoty, nádobí - džbány, konvice, talíře, mísy. Její součástí jsou i cechovní památky - vilkum, cechovní konvice, talíře a sbírkové předměty, dokumentující řemeslnická společenství v Přerově.

V malé míře jsou zastoupeny předměty liturgické - svícny, lampy věčného světla nebo mešní konvičky a předměty kombinující cín se sklem a keramikou. Do sbírky jsou začleněny i předměty vyrobené z jiných kovů - mědi, stříbra a alpaky. 

K nejvýznamnějším sbírkovým předmětům patří mísa z počátku 18. století, vyrobená v cínařské dílně v Olomouci a měděné lavabo z poloviny 18. století. Tuto, svým rozsahem nevelkou  oborovou sbírku, tvoří 117 evidenčních čísel sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Petr Sehnálek (Oddělení společenských věd).


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Adam a Eva 

(30.5.2019 – 30.5.2019)
30.5.2019, 17:00:00 - 30.5.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě Přec mé srdce láskou hoří.
Přednáší Lubomír Vyňuchal

Od 17.00, Korvínský dům
Vstupné 10 Kč

Ostatní akce

Umění žít - Dana Hlobilová 

(15.2.2019 – 16.6.2019)
15.2.2019, 00:00:00 - 16.6.2019, 23:59:00

Výstava zavede diváka do života významné přerovské umělkyně Dany Hlobilové a představí jak vývoj její tvorby, tak i její díla v celé šíři. Výstavu doplní životopis umělkyně a fotografie z jejího života.

Historický sál
15. února až 16. června 2019

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY A LOUTKOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ 

(6.6.2019 – 7.6.2019)
6.6.2019, 09:00:00 - 7.6.2019, 14:00:00

Program pro mateřské školy a žáky prvního stupně základních škol v podání Studia Bez kliky.
Nutná rezervace na: studio@bezkliky.eu
Více na: www.bezkliky.eu

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018