Časopisy

Jedná se o specializovanou sbírku periodik s výchovně-vzdělávacím a didaktickým zaměřením, určených pro potřeby učitelů, žáků, odborných pedagogických a školských pracovníků, rodičů a vychovatelů.

Ve fondu jsou rovněž zařazena periodika, do nichž větší měrou přispívali nebo je redigovali učitelé, a časopisy určené dětem a mládeži. Nejstarší noviny a časopisy pocházejí z 1. poloviny 19. století, převážnou část tvoří sbírkové předměty z  20. století, které jsou doplňovány vybranými současně vycházejícími tituly. Periodika pocházejí nejvíce z českého území, jsou zejména v českém, slovenském a německém jazyce.

Předměty sbírky

Sbírka  zahrnuje více  než  600 titulů  časopisů,  novin  a  periodických  sborníků. Významnou součástí sbírky jsou nejstarší české pedagogické časopisy Přítel mládeže (1823–1848), Posel z Budče (1848–1851, 1870–1909), Škola a život (1855–1889), Učitelské listy (1867–1888). Sbírka obsahuje mj. kompletní řady periodik Komenský (od r. 1873) a Učitelské noviny (od r. 1893).

Její důležitou část tvoří věstníky ministerstva školství a věstníky učitelských profesních a regionálních organizací. Ve sbírce se nachází 10 361 předmětů.  Periodika jsou vystavena v muzejních expozicích, převážně však slouží vědecko-výzkumným a badatelským účelům. Půjčována jsou pouze prezenčně.

Sbírku spravuje Mgr. Jarmila Klímová (Oddělení společenských věd).


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.1.2022)
12.10.2020, 00:00:00 - 3.1.2022, 23:59:00

Z důvodu rekonstrukce budovy Ornis máme dlouhodobě zavřeno.