Archivní dokumentace

Sbírka obsahuje předměty převážně z období poloviny 19. století až do současnosti pocházející zejména z regionu Přerovska tj. města Přerova a okresu Přerov, případně blízkého okolí spadajícího již do sousedních okresů. 

Zastoupeny jsou vzpomínky na významné události v regionu, pozvánky a doplňkové materiály  akcí Muzea Komenského v Přerově a vybrané politické, kulturní, hospodářské a sportovní akce ve městě a okolí, pohlednice města a okolí, ukázky hlavních typů  legitimací, průkazů a jiných dokladů, dokumentů, dekretů  a osvědčení užívaných v průběhu 20. století,  osobní deníky a zápisníky, životopisy a  ukázky dobového denního tisku či materiály a doklady k činnosti institucí a spolků místní i okresní úrovně. Konkrétně lze zmínit třeba soubor vzpomínek přímých účastníků událostí vzniku Československa v Přerově či takřka úplný soubor deníků historika Floriana Zapletala. 

K 31. 12. 2015 obsahovala sbírka celkem 10 770 evidenčních čísel. Nadále je sbírka rozšiřována cíleným sběrem dokladů činnosti místních institucí a spolků. 

Sbírku spravuje Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková (Oddělení společenských věd). 


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.1.2022)
12.10.2020, 00:00:00 - 3.1.2022, 23:59:00

Z důvodu rekonstrukce budovy Ornis máme dlouhodobě zavřeno.