Archiválie, písemnosti a dokumentace dějin školství a komeniologie

Sbírka obsahuje písemnosti vzniklé od 17. století, největší část předmětů však pochází z období od poloviny 19. století do současnosti. Oblast vzniku většiny sbírkových předmětů lze vymezit územím České republiky. Některé z písemností zakoupil do svých sbírek zakladatel muzea František Slaměník, ostatní byly v pozdější době získávány darem od jednotlivců a škol a také nákupem.

Obsah sbírky

Sbírka obsahuje převážně písemný materiál různého charakteru. Největší část tvoří přes 85 pozůstalostí učitelů a archivních fondů pedagogických institucí a organizací. Dalším typem písemností jsou rukopisy a strojopisy dosud nevydaných pramenných materiálů (např. vzpomínky učitelů, pamětní knihy nebo kroniky škol) a nepublikovaných studií. Jinou kategorii tvoří soubor diplomových prací, které se tematicky vztahují k dějinám školství a komeniologii. Samostatnou částí sbírky je soubor školní dokumentace. Jsou to především vysvědčení, školní sešity, žákovské knížky, třídní knihy, aktový materiál, rozvrhy hodin, školní výkresy a písemné práce. Ve sbírce jsou uloženy také fotografie žáků a učitelů, tabel, školních budov a vybavení tříd. Dalším druhem předmětů jsou medaile, odznaky a plakety s motivem Jana Amose Komenského nebo pamětní plakety škol. Sbírka zahrnuje také videokazety s dokumentárními filmy a drobný písemný či tištěný komeniologický materiál.

Nejvýznamnější sbírkové předměty 

Mezi nejvzácnější sbírkové předměty se řadí rukopisy dvou dopisů Jana Amose Komenského z 60. let 17. století, Kniha zapisování smluv svatebních města Přerova se svatební smlouvou Jana Amose Komenského, rukopisy Karla Čapka, Johanna Heinricha Pestalozziho, pozůstalost národního buditele Daniela Slobody, zakladatele muzea Františka Slaměníka, kustoda muzea a propagátora esperanta Josefa Krumpholce, učitelů Viléma Trylče, Emanuela Strnada, Vladimíra Konvičky, Josefa Dostála, Rudolfa Vanýska, Josefa Müllera a řady dalších. Roku 1996 darovala Pedagogická fakulta Ostravské univerzity muzeu sbírku diplomových prací a tzv. Archiv dějin učitelstva.

Badatelské využití sbírky

Sbírka obsahovala k 31. 12. 2015 celkem 20 471 evidenčních čísel. Sbírka je často využívána badateli při studiu životopisů jednotlivých učitelských osobností, ale skrývá velký potenciál i pro badatele věnující se vývoji školství a jeho jednotlivých aspektů, například vývoji školních sešitů, školních vysvědčení či klasifikace. U této podsbírky je možné pouze prezenční studium. Badatelům jsou v případě zpracovaných pozůstalostí k dispozici tištěné inventáře.

Sbírku spravuje Mgr. Helena Kovářová (Oddělení společenských věd). 


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.1.2022)
12.10.2020, 00:00:00 - 3.1.2022, 23:59:00

Z důvodu rekonstrukce budovy Ornis máme dlouhodobě zavřeno.