Archeologie

Sbírka archeologická zahrnuje z chronologického hlediska předměty, vzniklé či shromážděné v důsledku lidské činnosti od starší doby kamenné, přes období mladší a pozdní doby kamenné, doby bronzové, laténské, římské, epochu středověku až po raný novověk (do konce 17. století).

Archeologickou sbírku tvoří převážně archeologické nálezy získané jak nahodilými akcemi a povrchovými prospekcemi, tak i systematickými i záchrannými archeologickými výzkumy, a to do poloviny 20. století převážně na území větší části střední Moravy (převážně se však jednalo o Přerovsko, Tovačovsko, Kojetínsko, okolí Němčic n. Hanou, Nezamyslic, Mořic, Tištína, Víceměřic). Po druhé světové válce byly do archeologické sbírky zařazovány až na výjimky jen předměty, nabyté archeologickými výzkumy a sběry na území přerovského okresu.

Obsah archeologické sbírky

Obsah archeologické sbírky představují převážně artefakty, nebo jejich zlomky (z funkčního hlediska jde zejména o předměty denní potřeby, nástroje, pomůcky, zbraně popř. součásti výstroje, šperk, toaletní potřeby, součásti oděvu, zvláštní předměty, surovinu a polotovary) zhotovené z keramiky (zcela převažující materiál), kamene, kosti a parohu, kovu (měď, bronz, železo, zlato, stříbro i elektron), skla a skelné hmoty a z různých organických materiálů. Sbírka zahrnuje i několik kopií pravěkých artefaktů. Součástí sbírky jsou také další nezbytné položky inventáře archeologických výzkumů (antropologický a osteologický materiál, vzorky z vrstev apod.).

Nejvýznamnější nálezové soubory

K nejvýznamnějším nálezovým souborům, uloženým v archeologické sbírce, náleží bezpochyby nálezy skeletů lovné zvěře poslední ledové doby  z nejvýznamnější lokality Přerovska - Předmostí (včetně proslulých mamutích kostí, klů a stoliček),  bronzové depoty z Přerovska, případně vůbec nejstarší poklad kovových předmětů na Přerovsku, datovaný do období pozdní doby kamenné, objevený výzkumem na hradisku v Hlinsku u Lipníka nad Bečvou.

Z období raného středověku můžeme vzpomenout velkomoravské šperky ze zlata, stříbra a bronzu z Horního náměstí v Přerově. Významná je také kolekce pozdně gotických a raně renesančních keramických kachlů i kadlubů z Přerova, Lipníka nad Bečvou i z Týna nad Bečvou - hradu Helfštýna. Archeologická sbírka obnáší celkem 112 523 kusů předmětů.

Písemná evidence

Pro práci se sbírkou je k dispozici písemná evidence, významné předměty jsou zachyceny v formou kresebné i fotografické dokumentace. K artefaktům, které byly nabyty terénními archeologickými výzkumy, jsou k dispozici nálezové zprávy v tištěné podobě. Práci se sbírkou usnadňuje také podrobný katalog archeologických lokalit, zpracovaný v návaznosti na jednotlivá katastrální území okresu Přerov.

Nejvýznamnější předměty archeologické sbírky jsou vyobrazeny v knižním průvodci expozicí Archeologie Přerovska, který rovněž popisuje okolnosti vzniku archeologické sbírky přerovského muzea a obsahuje též zatím nejobsáhlejší aktuální bibliografii k archeologické tématice v regionu.

Sbírku spravuje Mgr. Aleš Drechsler (Oddělení společenských věd).


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.1.2022)
12.10.2020, 00:00:00 - 3.1.2022, 23:59:00

Z důvodu rekonstrukce budovy Ornis máme dlouhodobě zavřeno.