Sbírky

Upozorňujeme, že z bezpečnostních a provozních důvodů nebudou knihy a sbírkové předměty z knihovních a sbírkových fondů poskytovány badatelům k absenčním výpůjčkám a prezenčnímu studiu ani po znovuotevření výstavních prostor Muzea Komenského v Přerově (od 11. května 2020). Opatření souvisí s rozšířením onemocnění COVID-19 v České republice a jsou platná až do odvolání.

Školní nábytek a zařízení

Sbírka Školní  nábytek  a zařízení zahrnuje předměty,  které se používaly na všech typech a stupních  škol od poloviny 19. století až do současnosti.  Pro zařízení expozice Třída ze 17. století  byly muzejní stolařskou dílnou vyrobeny repliky dobového nábytku. více

Školní obrazy

Jde o největší a nejúplnější sbírku didaktických školních obrazů v muzeích České republiky. Obsahuje 10 112 evidenčních čísel obrazů, převážně z českých zemí, doplňují je původem německé a rakouské obrazy, používané na našich školách do r. 1918, a v malé míře ruské obrazy z 50. let 20. století. Převažují školních nástěnné (didaktické) obrazy, začleněny jsou obrazové soubory formátu A4 a rovněž reprodukce uměleckých děl, sloužící k výzdobě škol, fotografické portréty státníků a školní řády. Kromě tisků (tištěných obrazů) obsahuje sbírka významný soubor, v muzeích ojedinělý – 860 kusů originálů školních obrazů (předloh k tisku) z let 1904–1990, které získalo muzeum ze zrušeného n. p. Komenium Praha, a také svépomocné obrazy, vytvořené učiteli. více

Učební pomůcky

Sbírka zahrnuje předměty, které se používaly při výuce na všech typech a stupních škol od poslední třetiny 19. století až do současnosti. Většina sbírkových předmětů pochází z České republiky, případně byla vyrobena v bývalém Československu.  Ve sbírce jsou však zastoupeny  pomůcky z oblasti celé střední Evropy, především Rakouska, Německa, Polska, Ruska a samozřejmě Slovenska. více

Učebnice

Učebnice byly součástí fondu již původního Musea Komenského. Dnes sbírka dokumentuje učebnicovou tvorbu od 19. století do současnosti. více

Umělecké kovářství

Svým rozsahem a náplní patří sbírka uměleckého kovářství uložená na Helfštýně ke světovým unikátům. Sbírka se každoročně rozšiřuje o desítky uměleckých prací. Nyní čítá přes 1100 kovářských exponátů z celého světa. více

Užité umění, umělecký průmysl, umělecká řemesla a lidová výroba

Sbírku tvoří předměty, pocházející z období od 17. století po současnost, přičemž nejpočetněji je zastoupeno 19. a první polovina 20. století.  více

Varia

Sbírka se vytvářela nesystematicky náhodnými sběry, především dary, od založení Městského musea v Přerově v roce 1902. více

Vexilologie

Sbírka Vexilologie se vytvářela jako součást sbírkového fondu Městského musea v Přerově od jeho založení v roce 1902. Nebyla sbírána systematicky. více

Výroční zprávy

Sbírkový fond byl shromažďován již v začátcích původního přerovského Musea Komenského, část byla získaná převody a dary z moravských škol, muzeí a dalších institucí. více

Výtvarné umění

Sbírka je tvořena předměty datovanými od poloviny 17. století po současnost. 17. století je však zastoupeno pouze ojedinělými exempláři vesměs rustikálního charakteru a regionální úrovně. Nejpočetnější skupinu tvoří  předměty z 19. a 20. století, zpravidla české, moravské, rakouské a německé provenience. Sbírka se formovala od počátku založení přerovského Městského musea v roce 1902. Vesměs se jednalo o nahodilé dary a příležitostné koupě. Sbírkotvorná činnost poslední třetiny 20. století se soustřeďuje na díla místní provenience, proto jádro tvoří předměty vztahující se, ať již svým původem, postavou autora nebo způsobem nabytí, k přerovskému regionu. více

strana: předchozí 1 2 3 4

Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.1.2022)
12.10.2020, 00:00:00 - 3.1.2022, 23:59:00

Z důvodu rekonstrukce budovy Ornis máme dlouhodobě zavřeno.