Sbírky

Školní nábytek a zařízení

Sbírka Školní  nábytek  a zařízení zahrnuje předměty,  které se používaly na všech typech a stupních  škol od poloviny 19. století až do současnosti.  Pro zařízení expozice Třída ze 17. století  byly muzejní stolařskou dílnou vyrobeny repliky dobového nábytku. více

Školní obrazy

Jde o největší a nejúplnější sbírku didaktických školních obrazů v muzeích České republiky. Obsahuje 10 112 evidenčních čísel obrazů, převážně z českých zemí, doplňují je původem německé a rakouské obrazy, používané na našich školách do r. 1918, a v malé míře ruské obrazy z 50. let 20. století. Převažují školních nástěnné (didaktické) obrazy, začleněny jsou obrazové soubory formátu A4 a rovněž reprodukce uměleckých děl, sloužící k výzdobě škol, fotografické portréty státníků a školní řády. Kromě tisků (tištěných obrazů) obsahuje sbírka významný soubor, v muzeích ojedinělý – 860 kusů originálů školních obrazů (předloh k tisku) z let 1904–1990, které získalo muzeum ze zrušeného n. p. Komenium Praha, a také svépomocné obrazy, vytvořené učiteli. více

Učební pomůcky

Sbírka zahrnuje předměty, které se používaly při výuce na všech typech a stupních škol od poslední třetiny 19. století až do současnosti. Většina sbírkových předmětů pochází z České republiky, případně byla vyrobena v bývalém Československu.  Ve sbírce jsou však zastoupeny  pomůcky z oblasti celé střední Evropy, především Rakouska, Německa, Polska, Ruska a samozřejmě Slovenska. více

Učebnice

Učebnice byly součástí fondu již původního Musea Komenského. Dnes sbírka dokumentuje učebnicovou tvorbu od 19. století do současnosti. více

Umělecké kovářství

Svým rozsahem a náplní patří sbírka uměleckého kovářství uložená na Helfštýně ke světovým unikátům. Sbírka se každoročně rozšiřuje o desítky uměleckých prací. Nyní čítá přes 1100 kovářských exponátů z celého světa. více

Užité umění, umělecký průmysl, umělecká řemesla a lidová výroba

Sbírku tvoří předměty, pocházející z období od 17. století po současnost, přičemž nejpočetněji je zastoupeno 19. a první polovina 20. století.  více

Varia

Sbírka se vytvářela nesystematicky náhodnými sběry, především dary, od založení Městského musea v Přerově v roce 1902. více

Vexilologie

Sbírka Vexilologie se vytvářela jako součást sbírkového fondu Městského musea v Přerově od jeho založení v roce 1902. Nebyla sbírána systematicky. více

Výroční zprávy

Sbírkový fond byl shromažďován již v začátcích původního přerovského Musea Komenského, část byla získaná převody a dary z moravských škol, muzeí a dalších institucí. více

Výtvarné umění

Sbírka je tvořena předměty datovanými od poloviny 17. století po současnost. 17. století je však zastoupeno pouze ojedinělými exempláři vesměs rustikálního charakteru a regionální úrovně. Nejpočetnější skupinu tvoří  předměty z 19. a 20. století, zpravidla české, moravské, rakouské a německé provenience. Sbírka se formovala od počátku založení přerovského Městského musea v roce 1902. Vesměs se jednalo o nahodilé dary a příležitostné koupě. Sbírkotvorná činnost poslední třetiny 20. století se soustřeďuje na díla místní provenience, proto jádro tvoří předměty vztahující se, ať již svým původem, postavou autora nebo způsobem nabytí, k přerovskému regionu. více

strana: předchozí 1 2 3 4

Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Gido se vrací 

(12.9.2019 – 12.9.2019)
12.9.2019, 18:00:00 - 12.9.2019, 19:00:00

Koncert k 100. výročí narození hudebního skladatele Gideona Kleina.
12. 9. 2019, od 18. hodin, slavnostní zámecká síň.

Ostatní akce

Šejdíři a šizuňkové: historie falšování potravin 

(12.4.2019 – 27.10.2019)
12.4.2019, 00:00:00 - 27.10.2019, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2019.  Náhražky surovin, nižší váha, horší jakost, dvojí kvalita potravin – témata, při kterých často zaslechneme povzdech „To by se dřív stát nemohlo!“. Opravdu nemohlo?

Velký výstavní sál, kruhový sál, rytířský sál, chodba druhé patro
12. dubna až 27. října 2019

Vstupné: 60/30 Kč

KOVÁŘSKÉ FÓRUM 

(18.8.2019 – 23.8.2019)
18.8.2019, 10:00:00 - 23.8.2019, 13:00:00

XXXI. ročník  tradičního prologu Hefaistonu. 
Dílo vytvoří speciálně pro hrad Helfštýn kovářský mistr přímo v historické kovárně na III. nádvoří. 

Více informací na: www.helfstyn.cz

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018