Mgr. Marta Konířová

Mgr. Marta Konířová

kurátorka podsbírky Učebnice

oddělení společenských věd Muzea Komenského v Přerově
pracoviště: Horní náměstí č.35, Přerov 

Vzdělání

Masarykova univerzita v Brně, filozofická fakulta, Informační studia a knihovnictví

Střední knihovnická škola v Brně

Specializace

literatura o pedagogice a školství, učebnice

Odborné zaměření

knihovnictví

Praxe

Městská knihovna v Praze

Okresní knihovna v Přerově

Členství v profesních a odborných orgánech

Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií České republiky

Granty a projekty 

spolupráce:

 • Příroda a člověk v obrazech k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga, grant MŠMT LP 01033, 2001–2 (výstup: CD-ROM Svět očima Amerlinga)
 • grant Národního koordinačního výboru Evropského roku jazyků při MŠMT, 2001 (výstup: publikace Museum pictus)

Nabídka přednáškových okruhů

 • Cenzura žákovských knihoven v době Rakouska-Uherska
 • Falšování potravin za Rakouska-Uherska

Výstavy

autorské samostatné:

 • Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko (2011)
 • Zamezte přílišnému čtení! : z historie školních knihoven (2009)
 • Obrazy slov [konkrétní poezie] (2009)
 • Ema má mámu... aneb Slabikáře našich babiček (2008)
 • Přírodozpyt, to jest fysika a chemie (2008, 2009)
 • Z pohádky do pohádky : české pohádky Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové (2005, 2007)
 • První knížka : výstava k 105. výročí prvního vydání slabikáře s obrázky M. Alše (2003)

autorské ve spolupráci:

 • Písmo na papíře otištěné a v kameni tesané (2013 – část „výroba knihy a knihařství“)
 • Staré časy datlovací (2013 – část „dějiny výuky psaní na stroji ve školách“)
 • Jak se učil přírodopis před 100 lety (2008)
 • České slabikáře a dětské časopisy (2007)
 • Cestička do školy : nejkrásnější české slabikáře (2004, 2006, 2007, 2008)
 • Německy snadno a rychle [k Evropskému roku jazyků] (2001)

Publikační činnost - výběr

 • KONÍŘOVÁ, Marta. Také naši předkové se potýkali s falšováním potravin: 1. část: Nejen o máchání nepoctivých pekařů. Výživa a potraviny. 2016, č. 6.; 2. část: Může za to chemie. Výživa a potraviny. 2017, č. 1.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Prvorepubliková krize knihy a propagace knih v rámci Týdne knihy. KROK. 2015, č. 1, s. 45–47.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Začernit, přelepit, přetisknout, odstranit – cenzura českých učebnic za Protektorátu. KROK. 2015, č. 2, s. 29–31
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Změna vhodných textů v nevhodné: Cenzura učebnic a žákovských knihoven českých obecných a měšťanských škol v době první světové války. In: BARTOŠOVÁ, Jana aj. Škola a Velká válka. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2014, s. 144–151.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Škola rozsévá, knihovny zavlažují, úřady plejí (školní knihovny v 2. polovině 19. století a jejich dvojí revize). KROK: Kulturní revue Olomouckého kraje. 2013, roč. 10, č. 3, s. 54–58.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Knihy přímo za škodlivé označeny býti musily: Cenzura českých školních knihoven v době Rakouska-Uherska (1867–1918). In Bibliotheca Antiqua 2012: sborník z 21. konference 7.–8. listopadu 2012. Olomouc: Vědecká knihovna, 2012, s. 239–244.
 • KONÍŘOVÁ, Marta: Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko: české knihy o Japonsku v době Joe Hlouchy (1881–1957). Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2011. 47 s. ISBN 978-80-87190-10-4 [k stejnojmenné výstavě]
 • KONÍŘOVÁ, Marta – JAKEŠOVÁ, Helena. Museum pictus čili Muzeum v obrazech. Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2001. Nestr. Brož. [výstup grantu Národního koordinačního výboru Evropského roku jazyků při MŠMT, 2001]
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Také naši předkové se potýkali s falšováním potravin: 1. část: Nejen o máchání nepoctivých pekařů. Výživa a potraviny. 2016, č. 6.; 2. část: Může za to chemie. Výživa a potraviny. 2017, č. 
 • příspěvky do sborníků z konferencí muzea, bibliografie, soupisy sbírkových předmětů (učebnic), propagační a informační články o sbírce a výstavách

Jiné

 • doprovodné akce k výstavám (přednášky, animační programy, happeningy, komentované prohlídky),
 • pracovní listy a interaktivní prvky k výstavám a expozicím
 • ediční a redakční činnost (sborníky z konferencí muzea 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2009)
 • soupisy učebnic latinského a řeckého jazyka (2002), fyziky (2004), chemie (2005), přírodozpytu (2005), branné výchovy (2006), tělesné výchovy (2006), hudební výchovy (2007)
  soupisy k nahlédnutí zde.

Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Zasej, skliď, uvař a sněz: jídlo na exlibris ze sbírky Knihovny Národního muzea 

(14.5.2019 – 14.5.2019)
14.5.2019, 17:00:00 - 14.5.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě Šejdíři a šizuňkové
Přednáší Martina Vyšohlídová, DiS., Bbus

Od 17.00, Korvínský dům
Vstupné 10 Kč

Adam a Eva 

(30.5.2019 – 30.5.2019)
30.5.2019, 17:00:00 - 30.5.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě Přec mé srdce láskou hoří.
Přednáší Lubomír Vyňuchal

Od 17.00, Korvínský dům
Vstupné 10 Kč

Ostatní akce

Umění žít - Dana Hlobilová 

(15.2.2019 – 16.6.2019)
15.2.2019, 00:00:00 - 16.6.2019, 23:59:00

Výstava zavede diváka do života významné přerovské umělkyně Dany Hlobilové a představí jak vývoj její tvorby, tak i její díla v celé šíři. Výstavu doplní životopis umělkyně a fotografie z jejího života.

Historický sál
15. února až 16. června 2019

Vstup zdarma 

(18.4.2019 – 18.4.2019)
18.4.2019, 09:00:00 - 18.4.2019, 16:00:00

Celodenní volný vstup na Helfštýn k Mezinárodnímu dni ochrany památek.  

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018