Mgr. Marta Konířová

Mgr. Marta Konířová

kurátorka podsbírky Učebnice

oddělení společenských věd Muzea Komenského v Přerově
pracoviště: Horní náměstí č.35, Přerov 

Vzdělání

Masarykova univerzita v Brně, filozofická fakulta, Informační studia a knihovnictví

Střední knihovnická škola v Brně

Specializace

literatura o pedagogice a školství, učebnice

Odborné zaměření

knihovnictví

Praxe

Městská knihovna v Praze

Okresní knihovna v Přerově

Členství v profesních a odborných orgánech

Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií České republiky

Granty a projekty 

spolupráce:

 • Příroda a člověk v obrazech k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga, grant MŠMT LP 01033, 2001–2 (výstup: CD-ROM Svět očima Amerlinga)
 • grant Národního koordinačního výboru Evropského roku jazyků při MŠMT, 2001 (výstup: publikace Museum pictus)

Nabídka přednáškových okruhů

 • Cenzura žákovských knihoven v době Rakouska-Uherska
 • Falšování potravin za Rakouska-Uherska

Výstavy

autorské samostatné:

 • Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko (2011)
 • Zamezte přílišnému čtení! : z historie školních knihoven (2009)
 • Obrazy slov [konkrétní poezie] (2009)
 • Ema má mámu... aneb Slabikáře našich babiček (2008)
 • Přírodozpyt, to jest fysika a chemie (2008, 2009)
 • Z pohádky do pohádky : české pohádky Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové (2005, 2007)
 • První knížka : výstava k 105. výročí prvního vydání slabikáře s obrázky M. Alše (2003)

autorské ve spolupráci:

 • Písmo na papíře otištěné a v kameni tesané (2013 – část „výroba knihy a knihařství“)
 • Staré časy datlovací (2013 – část „dějiny výuky psaní na stroji ve školách“)
 • Jak se učil přírodopis před 100 lety (2008)
 • České slabikáře a dětské časopisy (2007)
 • Cestička do školy : nejkrásnější české slabikáře (2004, 2006, 2007, 2008)
 • Německy snadno a rychle [k Evropskému roku jazyků] (2001)

Publikační činnost - výběr

 • KONÍŘOVÁ, Marta. Také naši předkové se potýkali s falšováním potravin: 1. část: Nejen o máchání nepoctivých pekařů. Výživa a potraviny. 2016, č. 6.; 2. část: Může za to chemie. Výživa a potraviny. 2017, č. 1.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Prvorepubliková krize knihy a propagace knih v rámci Týdne knihy. KROK. 2015, č. 1, s. 45–47.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Začernit, přelepit, přetisknout, odstranit – cenzura českých učebnic za Protektorátu. KROK. 2015, č. 2, s. 29–31
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Změna vhodných textů v nevhodné: Cenzura učebnic a žákovských knihoven českých obecných a měšťanských škol v době první světové války. In: BARTOŠOVÁ, Jana aj. Škola a Velká válka. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2014, s. 144–151.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Škola rozsévá, knihovny zavlažují, úřady plejí (školní knihovny v 2. polovině 19. století a jejich dvojí revize). KROK: Kulturní revue Olomouckého kraje. 2013, roč. 10, č. 3, s. 54–58.
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Knihy přímo za škodlivé označeny býti musily: Cenzura českých školních knihoven v době Rakouska-Uherska (1867–1918). In Bibliotheca Antiqua 2012: sborník z 21. konference 7.–8. listopadu 2012. Olomouc: Vědecká knihovna, 2012, s. 239–244.
 • KONÍŘOVÁ, Marta: Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko: české knihy o Japonsku v době Joe Hlouchy (1881–1957). Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2011. 47 s. ISBN 978-80-87190-10-4 [k stejnojmenné výstavě]
 • KONÍŘOVÁ, Marta – JAKEŠOVÁ, Helena. Museum pictus čili Muzeum v obrazech. Přerov : Muzeum Komenského v Přerově, 2001. Nestr. Brož. [výstup grantu Národního koordinačního výboru Evropského roku jazyků při MŠMT, 2001]
 • KONÍŘOVÁ, Marta. Také naši předkové se potýkali s falšováním potravin: 1. část: Nejen o máchání nepoctivých pekařů. Výživa a potraviny. 2016, č. 6.; 2. část: Může za to chemie. Výživa a potraviny. 2017, č. 
 • příspěvky do sborníků z konferencí muzea, bibliografie, soupisy sbírkových předmětů (učebnic), propagační a informační články o sbírce a výstavách

Jiné

 • doprovodné akce k výstavám (přednášky, animační programy, happeningy, komentované prohlídky),
 • pracovní listy a interaktivní prvky k výstavám a expozicím
 • ediční a redakční činnost (sborníky z konferencí muzea 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2009)
 • soupisy učebnic latinského a řeckého jazyka (2002), fyziky (2004), chemie (2005), přírodozpytu (2005), branné výchovy (2006), tělesné výchovy (2006), hudební výchovy (2007)
  soupisy k nahlédnutí zde.

Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 30.11.2020)
12.10.2020, 09:00:00 - 30.11.2020, 23:59:00

Hrad je na základě vládních usnesení uzavřen.

Drátování – betlém v keramické misce 

(9.12.2020 – 9.12.2020)
9.12.2020, 16:00:00 - 9.12.2020, 18:00:00

Výtvarná dílna, cena 420 Kč.