Mgr. Kristina Sehnálková

Mgr. Kristina Sehnálková (na mateřské dovolené)

Zástupkyně ředitele
Vedoucí oddělení
Hlavní výtvarnice a výstavářka

výstavní a programové oddělení
Horní nám. 7
750 11 Přerov

tel.: 
mobil: 
sehnalkova@prerovmuzeum.cz

Vzdělání

1995 - 1998
Střední umělecko - průmyslová škola Ostrava – Poruba, obor užitá malba
1998 – 2004
Katedra teorie a dějin výtvarných umění, Univerzita Palackého v Olomouci, Mgr.

Specializace

Výstavářství, management a mediace vědy a umění

Praxe

2003 - 2009
historička umění, kurátorka uměleckohistorických a etnografických sbírek Muzea Komenského v Přerově
2010 - doposud
vedoucí výstavního a programového oddělení Muzea Komenského v Přerově

Publikační činnost

 • Kamnové kachle z Petrášova paláce na Horním náměstí v Olomouci. In: Střední Morava, roč. 9, č. 16 (2003). ISBN: 80-85807-89-0 .
 • Nostalgie aneb Jak se žilo v předminulém století, katalog k výstavě. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2004.
 • Exlibris ze sbírek muzea, katalog k výstavě. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2005.
 • Danuše Mazurová -  výběr z tvorby, katalog k výstavě. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2005.
 • Dílo Augustina Mervarta ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově. In: valašsko. Vsetín, Muzeum regionu Valašsko 2005.
 • Ecce homo. Katalog výstavy ke 100. Výročí narození sochaře Josefa Bajáka. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2005.
 • Florian Zapletal historik umění (?). In: Florian Zapletal – život a dílo. Sborník příspěvků z konference  Muzea Komenského v Přerově, p.o. 18. – 19. října 2005. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2006. ISBN: 80-239-8282-6
 • Kresby Augustina Mervarta, katalog k výstavě. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2005.
 • Sochař Josef Baják ve světle archivních pramenů Státního okresního archivu Přerov a uměleckohistorického fondu Muzea Komenského v Přerově. In: Sborník státního okresního archivu v Přerově. Přerov, SOkA 2006. ISBN 80-86388-39-5 2006
 • Z pozůstalosti Floriana Zapletala – deníky z let 1914 – 1969. In: Florian Zapletal – život a dílo. Sborník příspěvků z konference  Muzea Komenského v Přerově, p.o. 18. – 19. října 2005. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2006, ISBN: 80-239-8282-6
 • Výtvarní umělci města Přerova 1900 - 2010. Red.  Jiří Hastík. Olomouc:  pro statutární město přerov vydala agentura Galia 2009. ISBN: 978-80-904352-1-6

 Publicistika

 • Od roku 2003 pravidelně popularizační články k výstavám a kulturním událostem v regionu v Přerovských listech, Novém Přerovsku, Olomouckém, Přerovském a Hranickém deníku, Mladé frontě Dnes, Sedmičce aj.

Nabídka přednáškových okruhů

 • Lidové umění na Hané
 • Zvykosloví na Hané
 • Lidová kultura na Hané
 • Barokní památky na Moravě
 • Umění 20. století na Přerovsku a Olomoucku
 • Dějiny výtvarného umění na území Čech a Moravy od 9. do 20. Století
 • Česká a evropská secese
 • Impresionismus
 • Kubismus

Ostatní činnost

 • 2007 – 2009, ředitelka Folklorního festivalu v Zámku a podzámčí
 • 2007 – 2009, předsedkyně redakční rady Přerovských listů, nyní pravidelná dopisovatelka
 • členka volného sdružení Moravská brána

Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Legenda o panelovém městě 

(15.1.2019 – 15.1.2019)
15.1.2019, 17:00:00 - 15.1.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě 100letá Republika.
Přednáší Mgr. Petr. Sehnálek.
Od 17.00, Korvínský dům

Rekonstrukce podoby pravěkých lidí moderními metodami 

(22.1.2019 – 22.1.2019)
22.1.2019, 17:00:00 - 22.1.2019, 18:00:00

Přednáška doprovázející výstavu příběhy z pravěku.
Přednášející: Mgr. Eva Vaníčková, antropoložka a kurátorka sbírkových fondů Moravského zemského muzea v Brně – Centra kulturní antropologie (pavilon Anthropos).

Ostatní akce

Oheň v domácnosti. 110 let od založení sirkárny v Lipníku nad Bečvou 

(11.10.2018 – 6.1.2019)
11.10.2018, 00:00:00 - 6.1.2019, 23:59:00

Muzeum Komenského v Přerově připravilo ve spolupráci s městem Lipníkem nad Bečvou, Střediskem volného času Lipník nad Bečvou a soukromým sběratelem Michalem Urbáškem při příležitosti 110. výročí založení akciové společnosti Kupecká akciová sirkárna v Lipníku výstavu, která připomene velice zajímavou historii lipenské sirkárny. 

Vernisáž se uskuteční 11. října 2018.
Zámecká galerie Konírna Lipník nad Bečvou, včetně malého výstavního sálu v 1. patře.

Vánoční setkání ornitologů 

(13.12.2018 – 13.12.2018)
13.12.2018, 17:00:00 - 13.12.2018, 21:00:00

Setkání laiků i odborníků, novinky z oboru, posezení.