Mgr. Kristina Sehnálková

Mgr. Kristina Sehnálková (na mateřské dovolené)

Vedoucí oddělení
Hlavní výtvarnice a výstavářka

výstavní a programové oddělení
Horní nám. 7
750 11 Přerov

tel.: 581 203 105
mobil: 724 947 541
sehnalkova@prerovmuzeum.cz

Vzdělání

1995 - 1998
Střední umělecko - průmyslová škola Ostrava – Poruba, obor užitá malba
1998 – 2004
Katedra teorie a dějin výtvarných umění, Univerzita Palackého v Olomouci, Mgr.

Specializace

Výstavářství, management a mediace vědy a umění

Praxe

2003 - 2009
historička umění, kurátorka uměleckohistorických a etnografických sbírek Muzea Komenského v Přerově
2010 - doposud
vedoucí výstavního a programového oddělení Muzea Komenského v Přerově

Publikační činnost

 • Kamnové kachle z Petrášova paláce na Horním náměstí v Olomouci. In: Střední Morava, roč. 9, č. 16 (2003). ISBN: 80-85807-89-0 .
 • Nostalgie aneb Jak se žilo v předminulém století, katalog k výstavě. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2004.
 • Exlibris ze sbírek muzea, katalog k výstavě. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2005.
 • Danuše Mazurová -  výběr z tvorby, katalog k výstavě. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2005.
 • Dílo Augustina Mervarta ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově. In: valašsko. Vsetín, Muzeum regionu Valašsko 2005.
 • Ecce homo. Katalog výstavy ke 100. Výročí narození sochaře Josefa Bajáka. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2005.
 • Florian Zapletal historik umění (?). In: Florian Zapletal – život a dílo. Sborník příspěvků z konference  Muzea Komenského v Přerově, p.o. 18. – 19. října 2005. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2006. ISBN: 80-239-8282-6
 • Kresby Augustina Mervarta, katalog k výstavě. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2005.
 • Sochař Josef Baják ve světle archivních pramenů Státního okresního archivu Přerov a uměleckohistorického fondu Muzea Komenského v Přerově. In: Sborník státního okresního archivu v Přerově. Přerov, SOkA 2006. ISBN 80-86388-39-5 2006
 • Z pozůstalosti Floriana Zapletala – deníky z let 1914 – 1969. In: Florian Zapletal – život a dílo. Sborník příspěvků z konference  Muzea Komenského v Přerově, p.o. 18. – 19. října 2005. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově 2006, ISBN: 80-239-8282-6
 • Výtvarní umělci města Přerova 1900 - 2010. Red.  Jiří Hastík. Olomouc:  pro statutární město přerov vydala agentura Galia 2009. ISBN: 978-80-904352-1-6

 Publicistika

 • Od roku 2003 pravidelně popularizační články k výstavám a kulturním událostem v regionu v Přerovských listech, Novém Přerovsku, Olomouckém, Přerovském a Hranickém deníku, Mladé frontě Dnes, Sedmičce aj.

Nabídka přednáškových okruhů

 • Lidové umění na Hané
 • Zvykosloví na Hané
 • Lidová kultura na Hané
 • Barokní památky na Moravě
 • Umění 20. století na Přerovsku a Olomoucku
 • Dějiny výtvarného umění na území Čech a Moravy od 9. do 20. Století
 • Česká a evropská secese
 • Impresionismus
 • Kubismus

Ostatní činnost

 • 2007 – 2009, ředitelka Folklorního festivalu v Zámku a podzámčí
 • 2007 – 2009, předsedkyně redakční rady Přerovských listů, nyní pravidelná dopisovatelka
 • členka volného sdružení Moravská brána

Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 30.11.2020)
12.10.2020, 09:00:00 - 30.11.2020, 23:59:00

Hrad je na základě vládních usnesení uzavřen.

Drátování – betlém v keramické misce 

(9.12.2020 – 9.12.2020)
9.12.2020, 16:00:00 - 9.12.2020, 18:00:00

Výtvarná dílna, cena 420 Kč.