Bc. Jan Lauro

hefaistos

Vedoucí správy hradu

kurátor, správce sbírky uměleckého kovářství

Hrad Helfštýn

Týn nad Bečvou 

751 32

tel. 00420 581 797 093

 

lauro@prerovmuzeum.cz

 

Publikační činnost

 • Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston 2010, in: Kovárenství, č. 38, 12/2010, s. 47
 • Ein Meister Erfindet sich neu, Red. Tobias Schumacher, Hephaistos – Internationale Zeitshrift für Metallgestalter, č. 11/12 2010, s. 12-13
 • Týn nad Bečvou – Hrad Helfštýn, in: Otisky minulosti, Red. Jindřich Garčic, Olomouc 2010, s. 182-184
 • Plastiky z ohně – Roberto Giordani, Přerov: Muzeum Komenskéhov Přerově, p. o. 2011
 • Skulptury – Poldi Habermann, in: Hefaiston 2010, Red. Jan Lauro, Jiří Šmeral,Muzeum Komenskéhov Přerově, p. o. 2011, ISBN 978-80-87-190-11-1, s. 8-10
 • Plastiky z ohně na Helfštýně, in: Kovárna pro radost, Red. Zdeněk Slavata, č. 2/2011
 • Kurzy kovářů na hradě Helfštýně v roce 2011, in: Věstník Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska, č. 34, květen 2011, s. 4-5
 • Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston oslavilo na hradě Helfštýn své 30. výročí, in: Kovárenství, č. 42, říjen 2011, s. 47-48
 • Hefaiston - sborník XXIX. mezinárodního setkání uměleckých kovářů, Red. Jan Lauro, Jiří Šmeral, Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2011
 • Helfštýn stručný průvodce hradem a jeho expozicemi, Ed. : Hana Ďuráková, Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2012
 • Hefaiston - sborník XXX. mezinárodního setkání uměleckých kovářů, Red. Jan Lauro, Jana Svobodová, Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2012
 • Hefaiston a umělecko-kovářská tradice na hradě Helfštýn, in: European contemporary sculptors, Bruxelles, November 2011 
 • Lauro, J. : Pernštejnská nápisová deska, in: Perly Muzea Komenského, Ed. Jiří Šmeral, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2012, ISBN 978-80-87-190-16-6
 • Lauro, J. : Rod Pernštejnů zanechal stopy i na Helfštýně, in: Nové Přerovsko, roč. 21, č. 14, s. 12, (06. 04. 2012) 
 • Lauro, J. : Michal Ptáček je s Helfštýnem spojen od studentských let, in: Nové Přerovsko, roč. 21, č. 44, s. 18, (02. 11. 2012)
 • Lauro, J. : Kovářské novoročenky a mistr Karel Bureš, in: Nové Přerovsko, roč. 22, č. 1, s. 8, (04. 01. 2013)
 • Lauro, J. : Imaginární zvířátka Petra Voříška dýchají životem, in:Nové Přerovsko [týdenní příloha], roč. 23, č. 6, s. 13
 • Lauro, J. : 31. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, in: Kovárenství, č. 46 / únor 2013, s. 52 – 53
 • Lauro, J. : Ostře elegantní, výstava chladných zbraní na hradě Helfštýn, 20. dubna až 31. října 2013, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2013, ISBN 978 – 80 – 87190 – 22 - 7
 • Lauro, J. : Meč nebo radlice? Válečník nebo rolník? in: Nové Přerovsko, roč. 23, č. 28, s. 13

 • Lauro, J. : Paganini v podání Igora Kitzbergera na Helfštýně, in: Nové Přerovsko, roč. 23, č. 34, s. 6
 • Lauro, J. : Kovářské fórum, in: Hefaiston 2012, Red. Jan Lauro, Jana Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2013, ISBN 978-80-87-190-24-1, nepag.

  Lauro, J. : Výstava 30 let Hefaistonu, in: Hefaiston 2012, Red. Jan Lauro, Jana Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2013, ISBN 978-80-87-190-24-1, nepag.

  Lauro, J. : Noční kování aneb na Helfštýně je prostor i pro komorní kovářské setkání , in: Hefaiston 2012, Red. Jan Lauro, Jana Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2013, ISBN 978-80-87-190-24-1, nepag.

 • Lauro, J. :Tepaný život Maria Converia, galerie hradu Helfštýn26. dubna až 31. října 2014, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2014, ISBN 978-80-87190-24-1 , (katalog výstavy, 34 stran)

  Lauro, J. : METALOMORFÓZY, galerie hradu Helfštýn 25. dubna – 31. srpna 2015, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2015, ISBN 978-80-87190-32-6
 • Himmler, R. - Lauro, J. – Svobodová, J.: Sborník Hefaiston 2013. Muzeum Komenského v Přerově 2014, 52 str. ISBN 978-80-87190-29-6
  Lauro, J. : České kovářství je ve světě uznávané a vysoce ceněné, in: Nové Přerovsko, roč. 24, č. 32, s. 8, (08. 08. 2014)
 • Lauro, J. : Kovářské fórum, in: Hefaiston 2013, Red.: R. Himmler – J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2014, ISBN 978-80-87-190-29-6, nepag.
 • Lauro, J. : Výstava Ostře elegantní, in: Hefaiston 2013, Red.: R. Himmler – J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2014, ISBN 978-80-87-190-29-6, nepag.
 • Lauro, J. : 34. Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston na hradě Helfštýn, in: Kovárenství, březen 2016/56, ISSN: 1213 -9289
 • Lauro, J. : Metalomorfózy, galerie hradu Helfštýn 25. 4. -  31. 8. 2015, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2015, ISBN 978-80-87190-32-6, (katalog výstavy, 36 stran)
 • Lauro, J. – Svobodová, J.: Sborník Hefaiston, 33. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2014. Muzeum Komenského v Přerově 2015, 52 str. ISBN 978-80-87190-33-3
 • Lauro, J. : Tepaný život Maria Converia, in: Hefaiston, 33. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2014, Red.: J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2015, ISBN978-80-87190-33-3, nepag.
 • Lauro, J. : Kovářské fórum, in: Hefaiston 2014, Red.: J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2015, ISBN978-80-87190-33-3, nepag.
 • Himmler, R. – Lauro, J. – Svobodová, J. : Sborník Hefaiston, 34. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2015. Muzeum Komenského v Přerově 2016, 56 str. ISBN 978-80-87190-36-4
 • Lauro, J. : Metalomorfózy, in: Hefaiston, 34. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2015, Red.: J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2016, ISBN978-80-87190-36-4, nepag.
 • Lauro, J. : Biennale Europea d´Arte Fabbrile di Stia, in: Hefaiston, 34. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2015, Red.: J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově,
  p. o. 2016, ISBN978-80-87190-36-4, nepag.
 • Lauro, J. : Muzeum Komenského v Přerově stojí u zrodu Evropské kovářské akademie, in: Věstník Společenstva uměleckých kovářů, zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, Prosinec 2016, ročník 14, č. 56
 • Lauro, J. : 35. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, in: Kovárenství, Prosinec 2016/59, ISSN 1213-9290
 • Lauro, J. : Marcela Hermína Kleckerová, in: Hefaiston, 35. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2016, Red.: R. Himmler –  J. Lauro – J. Svobodová, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2017, ISBN 978-80-87190-41-8, nepag.
 • Lauro, J. : Kovářský virtuos Claudio Bottero – skici, kresby, návrhy, Katalog sezónní výstavy, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 2017, 52. str. ISBN 978-80-87190-40-1
 • Lauro, J.: 37. mezinárodní setkání kovářů Hefaiston na hradě Helfštýn, Časopis Kovárenství, Číslo 67, březen 2019, ISSN 1213-9289
 • Lauro, J.: 37. Hefaiston – Jaký byl? , Hefaiston, 37. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2018. Muzeum Komenského v Přerově 2019, 68 str. ISBN 978-80-87190-51-7, nepag.
 • Lauro, J.: 30. Kovářské fórum , Hefaiston, 37. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2018. Muzeum Komenského v Přerově 2019, 68 str. ISBN 978-80-87190-51-7, nepag.
 • Lauro, J.: Héfaistovy vavříny, Hefaiston, 37. mezinárodní setkání uměleckých kovářů 2018. Muzeum Komenského v Přerově 2019, 68 str. ISBN 978-80-87190-51-7, nepag.
 • Lauro, J.: Hrad Helfštýn, Hrady a zámky Olomouckého kraje, Olomoucký kraj 2019,
  ISBN 978-80-7621-016-5, s. 32 – 61 
 • Lauro, J.: 38. mezinárodní setkání kovářů Hefaiston 2019, Kovárenství, Číslo 71, str. 47 a 48, březen 2020 ISSN 1213-9289
 • Lauro, J.: HEFAISTON aneb Mezinárodní setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýn, KROK Kulturní revue Olomouckého kraje, Vědecká knihovna v Olomouci, březen 2020, Ročník 17., číslo 2, str. 6 – 11, ISSN: 1214-6420
 • Lauro, J.: Záchrana a zpřístupnění paláce na Helfštýně, Střední Morava, vlastivědná revue, Ročník 26 (2020 č. 2), číslo 50, Memoria Olomouc, ISSN 1211-7889

Publicistika

 • Hefaiston 2010 a nový správce na Helfštýně, in: Věstník Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska, (rozhovor zapsal Tomáš Blažíček), č. 31, červenec 2010, s. 2
 • Příští ročník Hefaistonu bude jubilejní, in: Přerovské listy, 24. červen 2011, s. 17
 • XXX. Hefaiston, in: Věstník Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska, č. 35, srpen 2011, s. 1
 • Jak se dělá show ?, in: Brojlers, č. 2/11, říjen 2011, bez paginace.
 • Pán na Helfenštajně si hrad podepsal, in: Přerovský deník, 2. dubna 2012

Povídání s Bořkem Volným v Českém rozhlase Olomouc.

Redaktor webu: www.helfstyn.cz

Správce skupiny Helfštýn na: http://www.facebook.com/group.php?gid=54309872561

Výstavní a kurátorská činnost

 • Skulptury – Poldi Habermann, celosezónní monografická výstava jihlavského kováře, Helfštýn, 2010.

 • Jarní výstava,  prezentace patchworku, Helfštýn, 2011.

 • Plastiky z ohně – Roberto Giordani, celosezónní monografická výstava italského sochaře pracujícího v kovu, Helfštýn, 2011.

 • Řidítka v oblacích, výstava mapující historický vývoj jízdních kol, pořádáno ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci, Helfštýn, 30. duben – 26. červen 2011.

 • 30 let Hefaistonu, celosezónní výstava mapující historii mezinárodního setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýn, od 21. dubna 2012.

 • Realizace expozice Archeologie na hradě Helfštýn, slavnostně otevřeno 18. května 2012.

 • Ostře elegantní, sezónní výstava představující historii a současnost českého mečířství a nožířství, 20. duben - 31. říjen 2013.

 • Umělecké kovářství z Helfštýna ve špitální kapli sv. Anny ve Vyškově, 15. května až 15. září 2013.
 • Youngtimers – krátkodobá výstava modelů automobilů v měřítku 1:18, 6. dubna – 2. června 2013.

 • Tepaný život Maria Converia – kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka, plakát/banner a katalog), 26. 4. – 31. 8. 2014

 • Umělecké kovářství z Helfštýna  – kurátor výstavy, podíl na organizaci, návrh libreta, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny, 30. 7. – 2. 8. 2014 v historické budově školy bavorského města Kolbermoor, pořádáno ve spolupráci s městem Kolbermoor a Ring of European cities of Iron Work.

 • Kovářství objektivem Pavla Motana - kurátor výstavy, podíl na organizaci, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny, 13. 9.  – 30. 11. 2014

 • Metalomorfózy -  kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka, plakát/banner a katalog), 25. 4. – 31. 8. 2015

 • Poválečná auta na dlani kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka, plakát/banner , 23. 4. – 25. 9. 2016

 • Měsíc kávykurátor výstavy, organizace, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka, plakát/banner , 1. 6. – 6. 7. 2016

  Kovářský virtuos Claudio Bottero – kresby, skici, návrhy  –  kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka, plakát/banner, katalog) 29. 4. – 27. 8. 2017

  Kované bytosti–  kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka, plakát/banner) 29. 4. – 27. 8. 2018

 • Héfaistovy vavříny –  kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, příprava a instalace výstavy, deinstalace výstavy; podklady pro doprovodné tiskoviny (pozvánka, plakát/banner)
  13. 4. – 27. 10. 2019

 • Kov ve městě 15. -  kurátor výstavy, intravilán historického jádra Lipníku nad Bečvou,
  14. 6. 2019 – 30. 9. 2019

 • Příběh torza - kurátor výstavy, organizace, návrh instalace, podklady pro realizaci atp. 26. 5. - 11. 10. 2020

  KOV(ID) 2020 - odborný garant, Galerie města Přerova, 17. 6. - 30. 8. 2020

  Kov ve městě 2020 - odborný garant, spolukurátor, intravilán města Lipníka nad Bečvou, červen až září 2020

 

 

 

 

Pořadatelská aktivita

 • Hlavní organizátor mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston.
 • Organizátor Kovářského fóra.
 • Hlavní organizátor Hradního bálu.
 • Iniciátor setkání Noční kování.
 • Iniciátor a pořadatel žonglérských dní Hradní kejkle.
 • Zakladatel Knižních trhů.
 • Iniciátor Helfštýnských aterliérů Muzea Komenského v Přerově, p.o.

Další

Společně s Michalem Ptáčkem, Ondřejem Gélou a Jiřím Baťou člen českého týmu oceněného prvním místem
v VII. Campionato del Mondo di forgiatura 2015 ve městě Stia v Itálii během Biennale Europea d´Arte Fabbrile.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:59

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Konec sezóny 30. 11. 2020. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

Drátování – betlém v keramické misce 

(9.12.2020 – 9.12.2020)
9.12.2020, 16:00:00 - 9.12.2020, 18:00:00

Výtvarná dílna, cena 420 Kč.