Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Vědecké knihovny v Olomouci

Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ka Vědecké knihovny v Olomouci.

Předpoklady a požadavky na uchazeče:

a) VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (obor knihovnictví, ekonomika,
právo nebo management výhodou);
b) znalosti v oboru a zaměření organizace;
c) znalost právních předpisů v oblasti knihovnictví a právních předpisů týkajících
se činnosti příspěvkových organizací;
d) praxe v řízení a vedení kolektivu minimálně 3 roky výhodou;
e) komunikační a organizační schopnosti;
f) dobrý zdravotní stav;
g) řidičský průkaz skupiny B výhodou;

Obsahové náležitosti přihlášky:

a) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
b) strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech;
c) výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
d) kopie osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních;
e) originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovního
místa ředitele (ne starší než 3 měsíce);
f) koncepce rozvoje organizace v rozsahu maximálně 4 stran (opatřený datem
a podpisem uchazeče).

Platové zařazení: 13. platová třída dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín podání přihlášek: do 12. 7. 2019, 12.00 hod. včetně

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla
telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu: Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor sportu kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc.

Obálku označte heslem:
„NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITEL/KA“


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Přec mé srdce láskou hoří 

(8.3.2019 – 31.7.2019)
8.3.2019, 00:00:00 - 31.7.2019, 23:59:00

Výstava navazuje na výstavu Máj – Romek Hanzlík a představuje samu lásku v mnoha různých podobách, respektive její umělecké ztvárnění. V našem případě budou její různé podoby prezentovány prostřednictvím sbírkových předmětů MKP z oblasti uměleckého kovářství a výtvarného umění. K malým bonusům patří rovněž soubor zamilovaných pohlednic odeslaných svým protějškům během první třetiny 20. století (pohlednice budou doplněny citáty slavných osobností, aforismy, rčeními a příslovími).

8. března až 31. července 2019

LETNÍ KINO 

(27.7.2019 – 27.7.2019)
27.7.2019, 21:00:00 - 27.7.2019, 23:00:00

Promítání Biografu 16 pod širým nebem na II. hradním nádvoří. Program naleznete
před akcí na: www.helfstyn.cz

Vstupné: plné: 100 Kč, snížené 60 Kč, děti do 6 let zdarma.

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018