Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Vědecké knihovny v Olomouci

Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ka Vědecké knihovny v Olomouci.

Předpoklady a požadavky na uchazeče:

a) VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (obor knihovnictví, ekonomika,
právo nebo management výhodou);
b) znalosti v oboru a zaměření organizace;
c) znalost právních předpisů v oblasti knihovnictví a právních předpisů týkajících
se činnosti příspěvkových organizací;
d) praxe v řízení a vedení kolektivu minimálně 3 roky výhodou;
e) komunikační a organizační schopnosti;
f) dobrý zdravotní stav;
g) řidičský průkaz skupiny B výhodou;

Obsahové náležitosti přihlášky:

a) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
b) strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech;
c) výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
d) kopie osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních;
e) originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovního
místa ředitele (ne starší než 3 měsíce);
f) koncepce rozvoje organizace v rozsahu maximálně 4 stran (opatřený datem
a podpisem uchazeče).

Platové zařazení: 13. platová třída dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín podání přihlášek: do 12. 7. 2019, 12.00 hod. včetně

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla
telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu: Krajský úřad
Olomouckého kraje, Odbor sportu kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc.

Obálku označte heslem:
„NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITEL/KA“


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Gido se vrací 

(12.9.2019 – 12.9.2019)
12.9.2019, 18:00:00 - 12.9.2019, 19:00:00

Koncert k 100. výročí narození hudebního skladatele Gideona Kleina.
12. 9. 2019, od 18. hodin, slavnostní zámecká síň.

Ostatní akce

Šejdíři a šizuňkové: historie falšování potravin 

(12.4.2019 – 27.10.2019)
12.4.2019, 00:00:00 - 27.10.2019, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2019.  Náhražky surovin, nižší váha, horší jakost, dvojí kvalita potravin – témata, při kterých často zaslechneme povzdech „To by se dřív stát nemohlo!“. Opravdu nemohlo?

Velký výstavní sál, kruhový sál, rytířský sál, chodba druhé patro
12. dubna až 27. října 2019

Vstupné: 60/30 Kč

KOVÁŘSKÉ FÓRUM 

(18.8.2019 – 23.8.2019)
18.8.2019, 10:00:00 - 23.8.2019, 13:00:00

XXXI. ročník  tradičního prologu Hefaistonu. 
Dílo vytvoří speciálně pro hrad Helfštýn kovářský mistr přímo v historické kovárně na III. nádvoří. 

Více informací na: www.helfstyn.cz

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018