Rekonstrukce podoby a životních podmínek Dámy z Hlinska se zařadila mezi nejúspěšnější regionální projekty

IMG_20190409_100436Přerovské muzeum se zúčastnilo projektu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR, jehož podavatelem byl Archeologický ústav AV ČR, Brno, s názvem „Rekonstrukce fyzické podoby a životních podmínek obyvatelky opevněné osady z pozdní doby kamenné u Hlinska s využitím moderních přírodovědných metod“.

„K účasti na projektu, který se uskutečnil v průběhu roku 2018, nás vedla dlouhodobá spolupráce naší instituce s Archeologickým ústavem v Brně jak při odborném zpracování eneolitické opevněné výšinné lokality Hlinsko u Lipníka nad Bečvou, zkoumané Archeologickým ústavem, tak i spolupráce na veřejné prezentaci výsledků archeologického výzkumu, jehož inventář je významnou součástí sbírek našeho muzea,” sdělil Mgr. Aleš Drechsler, archeolog Muzea Komenského v Přerově.

Přidělený projekt regionální spolupráce se zaměřil na antropologicko-archeologické vyhodnocení ojedinělého a v mnoha směrech zvláštního pohřbu ženy s atributy mužského pohřbu, objeveného v roce 1979 v areálu pravěkého hradiska v Hlinsku.

Druhým sledovaným aspektem projektu byla rekonstrukce životních podmínek, se kterými se dotyčná žena během své existence před pěti a půl tisíci lety potýkala, za využití v současnosti dostupných metod zejména v oblasti přírodních věd, což bylo úkolem týmu specialistů z Archeologického ústavu pod vedením Dr. hab. L. Šebely. 

Tým vědeckých pracovníků z Archeologického ústavu AV ČR Brno byl pověřen provedením přírodovědných analýz (antropologické, izotopové, absolutní radiokarbonové datování, analýzy DNA aj.) a vyhodnocením zjištěných výsledků. Muzeum Komenského v Přerově se zavázalo získané výsledky výzkumů a analýz zprostředkovat široké veřejnosti na výstavě Příběhy z pravěku. S trochou fantazie a vědeckých poznatků, která byla instalována v přerovském muzeu v období od 1. listopadu 2018 do 30. března 2019.

Výsledky výzkumu, získané archeologickými a přírodovědnými metodami v mnoha ohledech předčily očekávání a dovolily tak návštěvníkům výstavy představit životní příběh obyvatelky hradiska, postižené vzácnou genetickou vadou, avšak zřejmě přináležející k jeho zakladatelské elitě, mnohem barvitěji, než nabízely starší předběžné zhodnocení.

Ve spolupráci se zkušeným vědeckým výtvarníkem Liborem Balákem bylo možno díky podpoře Projektu regionální spolupráce vytvořit náročné kresebné i trojrozměrné rekonstrukce jak vzhledu dotyčné obyvatelky výšinné lokality, tak i vzhledu její osady. 

„9. dubna letošního roku se zúčastnili zástupci Muzea Komenského v Přerově spolu s řešiteli projektu za Archeologický ústav AV ČR  hodnocení a představení nejúspěšnějších Regionálních projektů. Z celkem 16 zúčastněných projektů byly tři hodnoceny jako projekty s vynikajícími výsledky, a právě projekt přerovského muzea patřil mezi ně." doplnil Aleš Drechsler.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Adam a Eva 

(30.5.2019 – 30.5.2019)
30.5.2019, 17:00:00 - 30.5.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě Přec mé srdce láskou hoří.
Přednáší Lubomír Vyňuchal

Od 17.00, Korvínský dům
Vstupné 10 Kč

Ostatní akce

Umění žít - Dana Hlobilová 

(15.2.2019 – 16.6.2019)
15.2.2019, 00:00:00 - 16.6.2019, 23:59:00

Výstava zavede diváka do života významné přerovské umělkyně Dany Hlobilové a představí jak vývoj její tvorby, tak i její díla v celé šíři. Výstavu doplní životopis umělkyně a fotografie z jejího života.

Historický sál
15. února až 16. června 2019

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY A LOUTKOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ 

(6.6.2019 – 7.6.2019)
6.6.2019, 09:00:00 - 7.6.2019, 14:00:00

Program pro mateřské školy a žáky prvního stupně základních škol v podání Studia Bez kliky.
Nutná rezervace na: studio@bezkliky.eu
Více na: www.bezkliky.eu

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018