Konference Komenský a první republika

1.1.037Ve dnech 19. a 20. června 2018 se bude v Muzeu Komenského v Přerově konat další odborná konference, tentokrát nazvaná „Komenský a první republika“. Věnovat se bude vztahu tzv. první republiky ke Komenskému a jeho odkazu. Konference naváže na přerovské sympozium z roku 2008, které se zabývalo oslavami 300. výročí narození Komenského (1892). Zájemci o účast na konferenci mohou posílat své přihlášky do 31. března 2018 (přednášející), případně do 30. dubna 2018 (posluchači).

Konference „Komenský a první republika“ se uskuteční při příležitosti 100. výročí založení ČSR a 400. výročí sňatku Jana Amose Komenského s Mandalenou Vizovskou. Pro účastníky konference bude připravena komentovaná prohlídka výstavy „Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před a po ní“ a komentovaná prohlídka Památníku jednoty bratrské, který vznikl v roce 2016 v místech archeologického naleziště se základy budov duchovního centra jednoty bratrské z 16. a 17. století.

Vznik Československé republiky v roce 1918 ovlivnil mimo jiné také pohled na Jana Amose Komenského a jeho pozici v národní historické paměti. Proto k hlavním tématům konference budou patřit oslavy výročí Komenského narození a úmrtí z let 1918–1938, oslavy dalších výročí spojených s životem a dílem Komenského ze stejného období, jejich přípravy, průběh a vliv na společenské dění v různých městech a obcích. Dalším okruhem, kterého se příspěvky mohou dotknout, je obraz Komenského vytvářený ve školách. Neméně zajímavou oblastí je také pojímání Komenského jako součásti národní ideologie. Opomenuty by neměly být ani osudy pomníků, památníků a muzeí, ale objevit se mohou i další tematické okruhy. Vítány jsou jak příspěvky pojednávající o tématu v obecné rovině, tak i popisující konkrétní události, snahy konkrétních osob nebo odraz dobového diskurzu v umělecké sféře a užitém umění. Příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii, která bude vydána do konce roku 2018.

Zájemci mohou posílat své přihlášky do 31. března 2018 (přednášející), případně do 30. dubna 2018 (posluchači) na adresu Mgr. Lubor Maloň, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Horní náměstí 7/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov nebo e-mailem na: malon@prerovmuzeum.cz. Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout z časových důvodů některé příspěvky, případně vyřadit ty, které nebudou korespondovat s tématem konference.

 

Mgr. Lubor Maloň
zástupce ředitele, vedoucí oddělení společenských věd
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Horní náměstí 7/7, Přerov I-Město
750 02 Přerov
e-mail: malon@prerovmuzeum.cz
tel.: 581 250 534, mobil: 724 947 542


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Třicetiletá válka na Moravě ve světle nálezů a její odrazy v nálezech militárií 

(13.3.2018 – 13.3.2018)
13.3.2018, 17:00:00 - 13.3.2018, 18:00:00

Přednáška, Z. Schenk, P. Žákovský.
Korvínský dům.
Vstupné 10 kč.

Přerovská černá kronika 1918 – 1948. Vážně i nevážně o potížích našich předků se zákonem, nešťastnými náhodami či rozběsněnými živly. 

(17.4.2018 – 17.4.2018)
17.4.2018, 17:00:00 - 17.4.2018, 18:00:00

Zajímavé povídání se znalcem přerovských dobových reálií Mgr. Petrem Sehnálkem o kuriózních nehodách, loupežích, vraždách, ale i požárech a dalších katastrofách, jež sužovaly občany města Přerova v letech (ne)dávno minulých.

Svátek matek - program k projektu 100letá Republika. 

(13.5.2018 – 13.5.2018)
13.5.2018, 00:00:00 - 13.5.2018, 23:59:59

Komponovaný program, park Michalov

Proměny Přerova mezi dvěma světovými válkami aneb jak si vedli domácí a jak hosté v napínavém architektonickém zápasu. 

(15.5.2018 – 15.5.2018)
15.5.2018, 17:00:00 - 15.5.2018, 18:00:00

Odbornice na meziválečnou architekturu, historička umění Mgr. Martina Mertová osvětlí rozvoj a stevební vývoj města Přerova za období 1. republiky.

Ostatní akce

Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky 

(31.10.2017 – 25.2.2018)
31.10.2017, 00:00:00 - 25.2.2018, 23:59:00

Výstava přiblíží jak historii razítek a jejich předchůdců, tak městské znaky, které se na nich objevují. Vystaveny budou zajímavé typáře, pečeti i razítka z Přerova a okolí.  Použití razítek, typářů i heraldiky v praxi návštěvníkům názorně doloží instalace dobové úřadovny z první poloviny 20. století a cechovní kanceláře z 18. století, stejně jako přerovský městský mobiliář.

Velikonoce na hradě 

(30.3.2018 – 2.4.2018)
30.3.2018, 09:00:00 - 2.4.2018, 16:00:00

Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům.

Schůze MOS 

(24.2.2018 – 24.2.2018)
24.2.2018, 09:30:00 - 24.2.2018, 14:00:00

členská schůze Moravského ornitologického spolku