Vzpomínka na zakladatele muzea Františka Slaměníka

1.10.2014 V neděli 5. 10. 2014 v 10 hodin se koná pietní akt na městském hřbitově u příležitosti renovace náhrobku Františka Slaměníka.

pozvánka

Jméno rodáka z nedalekých Radslavic Františka Slaměníka (4. 10. 1845 – 2. 7. 1919) bylo na dlouhá desetiletí synonymem pro bádání o Komenském v Přerově. Jeho soukromý zájem o dějiny jednoty bratrské podporovaný Ústředním spolkem jednot učitelských na Moravě přerostl v roce 1888 v založení Musea Komenského, prvního svého druhu na světě. Díky jeho úsilí se Přerov stal centrem komeniologie a cílem návštěv z blízkého okolí i vzdálenějších míst. Slaměníkovo dědictví dodnes do města láká turisty a badatele nejen z řad historiků. Zakoupil například výtisk Komenského mapy Moravy z roku 1627, tehdy jediný známý exemplář. Vytvořil také kolekci českých tištěných Biblí od roku 1488.

František Slaměník vyučoval na školách v Kroměříži, Kojetíně a od roku 1884 v Přerově. Zde působil jako ředitel měšťanských škol až do odchodu na odpočinek v roce 1905. Přerov velmi dobře znal a poprvé tady veřejně vystupoval již v roce 1874 jako řečník na slavnosti odhalení pomníku Jana Amose Komenského. Kromě mnoha přednášek o životě a díle Komenského podával návštěvníkům muzea výklad o vystavených předmětech. Pro stálou expozici se mu podařilo získat místnost v budově měšťanských škol na Palackého ulici. Na své vlastní náklady neúnavně sbíral Komenského knihy, památky na jednotu bratrskou a informace publikoval mimo jiné v časopise Komenský, který sám přes 27 let redigoval. Byl činný také v mnoha učitelských organizacích.

František Slaměník byl pohřben do rodinného hrobu na přerovském hřbitově dne 6. 7. 1919. Jednoduchý náhrobek zdobí plastika Franty Úprky (bratr Joži Úprky), jejíž kopii objednal Slaměníkův syn v roce 1920. Představuje muže skloněného nad knihou, sepjaté ruce směřují vzhůru. Sochař zachytil výraz duchovního prožitku konkrétní osoby, písmáka Kohúta z Velké nad Veličkou. Na první výstavě v roce 1906 dostala plastika název Modlení, později byla uváděna pod dalšími jmény (Písmák, Český bratr z Javorníka, Modlitba nebo Rozjímání). Nový rozměr získala umístěním na hrob Františka Slaměníka, který se s tradicí jednoty bratrské seznámil již jako dítě prostřednictvím památek uchovávaných po generaci v rodině jeho matky.

Slaměník zanechal v dějinách Přerova výraznou stopu a je součástí historické paměti města. Místem pravidelných vzpomínkových setkání se stalo muzeum a jeho hrob. Scházeli se u něj především učitelé a žáci okresu Přerov. Několik velkých vzpomínkových slavností proběhlo také v Radslavicích, Slaměníkově rodišti. Obec Radslavice ve spolupráci s Městem Přerovem zajistili renovaci náhrobku Františka Slaměníka v neděli 5. října 2014 v 10 hodin si život a dílo tohoto učitele, zakladatele Muzea Komenského, připomeneme přímo na městském hřbitově. 


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Přec mé srdce láskou hoří 

(8.3.2019 – 31.7.2019)
8.3.2019, 00:00:00 - 31.7.2019, 23:59:00

Výstava navazuje na výstavu Máj – Romek Hanzlík a představuje samu lásku v mnoha různých podobách, respektive její umělecké ztvárnění. V našem případě budou její různé podoby prezentovány prostřednictvím sbírkových předmětů MKP z oblasti uměleckého kovářství a výtvarného umění. K malým bonusům patří rovněž soubor zamilovaných pohlednic odeslaných svým protějškům během první třetiny 20. století (pohlednice budou doplněny citáty slavných osobností, aforismy, rčeními a příslovími).

8. března až 31. července 2019

Helfštýnská pouť 

(5.7.2019 – 7.7.2019)
5.7.2019, 10:00:00 - 7.7.2019, 17:00:00

Celodenní program plný řemesel a soutěží spojený s historickým tržištěm. Pořádá Studio Bez kliky.
Vstupné: plné: 100 Kč, snížené 60 Kč, děti do 6 let zdarma

Více na: www.bezkliky.eu

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018