Výstava k 110. výročí založení lipenské sirkárny konečně otevřena

Oheň v domácnosti_plakátVernisáží, která proběhla ve čtvrtek 11. 10. 2018, byla zahájena dlouho očekávaná a ještě déle připravovaná výstava Oheň v domácnosti: 110 let od založení sirkárny v Lipníku nad Bečvou. Výstava připomíná nejen historii lipenské sirkárny, která byla v provozu plných 93 let (od roku 1909 do roku 2002), ale také upozorňuje na dříve velice časté využití ohně, a tím i zápalek, v domácnostech našich předků.

Výstavu připravilo Muzeum Komenského v Přerově ve spolupráci s městem Lipníkem nad Bečvou, Střediskem volného času Lipník nad Bečvou a soukromým sběratelem Michalem Urbáškem, který dal prvotní impuls k jejímu uspořádání. Výstava je připomínkou roku 1908, kdy byla založena akciová společnost Kupecká akciová sirkárna v Lipníku. Ta začala ještě na konci roku 1908 vyrábět zápalky ve svém pobočném závodě ve Velkém Újezdě, který odkoupila od Hynka Hausnera. Továrna v Lipníku nad Bečvou byla dostavěna až v říjnu 1909 (za čtyři měsíce) a v listopadu zahájila provoz. Od 50. let 20. století byl tento rok považován za rok vzniku lipenské továrny na výrobu zápalek, dříve to byl rok 1908. A právě k němu jsme se opět vrátili.

Na výstavě si mohou návštěvníci prohlédnout mnoho zajímavých předmětů vážících se k lipenské sirkárně. Jedná se zejména o zápalkové krabičky (tzv. kuřácké, domácnostní, ručně vyráběné krbové i aluminotermické neboli žárové zápalky) a zápalkové nálepky (respektive výběr těch nejzajímavějších nálepek z kuřáckých zápalek) od nejstarší produkce až po tu z 90. let 20. století. Neméně zajímavé jsou i fotografie zachycující výstavbu, výrobu a pracovníky továrny v letech 1947–1990, písemnosti z let 1910–1925, dobové reklamy na lipenské zápalky, vyznamenání z počátku 70. let 20. století pro nejlepšího pracovníka dřevařského průmyslu a dva plány továrny (z roku 1913 a 1963). Nechybí ani části z bubnů na sušení zápalek a zbytky dřevěných špalků oloupaných na zápalkovou či krabičkovou blánu.

 Část věnující se lipenské sirkárně doplňují předměty vážící se k sirkárně v šumavské Sušici. Nejedná se jen o rozličné druhy zápalkových krabiček od konce 19. století do druhé světové války (produkce této sirkárny byla mnohem pestřejší než té lipenské) a fotografie zachycující výrobní proces v Sušici, ale především dva sirkařské stroje, které byly v Sušici používány. Prvním je speciální vozík s třinácti rámy na sušení zápalek, druhým pak zasouvací stroj na zasouvání zápalek do tehdy ještě dřevěných krabiček. Tento stroj byl postaven podle návrhu zakladatele českého sirkařství Vojtěcha Scheinosta ze Sušice, jehož manželka Marie Urbancová pocházela z obce Lazníky nedaleko Lipníka nad Bečvou.

Zápalky nejen z Lipníka nad Bečvou, ale také z mnoha rozličných zemí světa (např. Argentina, Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, JAR, Kambodža, Kuba, Maledivy, Mexiko, Nepál, Řecko, Severní Korea, Sovětský svaz, Srí Lanka, Thajsko, USA, Vietnam) dodal spolupořadatel výstavy, soukromý sběratel Mgr. Michal Urbášek z Olomouce, který po skončení výstavy daruje svou sbírku právě přerovskému muzeu. 

Zbývající vystavené exponáty připomínají, k čemu všemu byl v minulosti používán v běžných domácnostech oheň. Škála to byla opravdu široká. Vždyť bez ohně si naši předci nemohli třeba uvařit, zatopit, ohřát vodu, posvítit a zakouřit. A většinou k tomu potřebovali právě zápalky, které mohla dříve nahradit křesadla, později i různé zapalovače. Na výstavě tak zájemci naleznou různá svítidla (svícny, lucerny, petrolejovou lampu, kahany), držák loučí, formy na výrobu svíček, kratiknot, zmíněná křesadla, mechanické a elektrické zapalovače, sporáky (plynový a na pevná paliva), plynový vařič a přenosné vařiče (lihový, petrolejový), zdobená litinová kamna, přenosná kamna, radiátor na svítiplyn, karmu na ohřívání vody, a mnoho sirníků, tedy různě zdobených a tvarovaných nádob na uložení zápalek (sirek). Nebezpečí požáru, který mohl od ohně vzniknout a v lipenské sirkárně byl poměrně častým hostem, pak připomíná ukázka dobového vybavení hasičů. Neméně zajímavé jsou také školní obrazy z přerovského muzea, které znázorňují těžbu dřeva, důležité suroviny pro výrobu zápalek, a také se věnují požární ochraně.  

Na výstavě jsou tak vystaveny nejen předměty z Muzea Komenského v Přerově, ale také ze Státního zámku Vizovice (Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži), z Muzea Šumavy v Sušici, Vlastivědného muzea v Olomouci, Technického muzea v Brně, Zemského archivu Opava (pobočka Olomouc) a Státního oblastního archivu v Plzni (pobočka Klášter u Nepomuku). A zapomenout samozřejmě nesmíme ani na předměty od bývalých zaměstnanců lipenské sirkárny a soukromých sběratelů, z nichž musíme jmenovat alespoň Mgr. Zdeňka Gaďourka z Lipníka nad Bečvou, Josefa Kriegera z Prahy a Ing. Jiřího Ocelku z Ostravy. Zvláštní poděkování patří i Vladimíru Mikeškovi z Lipníka nad Bečvou, který muzea věnoval nejen řadu zápalkových krabiček, ale především fotografie a písemnosti lipenské sirkárny. Firma SOLO MATCHES & FLAMES, a. s. z Brna, dodala mimo jiné ukázku své současné bohaté produkce (kromě zápalek např. i různé druhy zapalovačů, knoty, pomůcky pro grilování).

Velice zajímavým a oživujícím doplněním celé výstavy pak jsou nejen hrací prvky pro děti i dospělé (skládací kostky, hlavolamy, pexesa a stavění věží ze zápalek) a možnost dopsat k vybraným fotografiím jména pořadatelům neznámých pracovníků továrny, ale především několik tematických reportáží a dokumentů
archivu České televize (Televizní studio Ostrava) a unikátní dokument místní provenience z roku 1972, který velice názorně přibližuje výrobu zápalek v lipenské továrně. Poskytnut byl Filmovým muzeem našich regionů (www.filmovemuzeum.cz). Výstava probíhá v Galerii Konírna v Lipníku nad Bečvou od 12. 10. 2018 do 6. 1. 2019 (otevírací doba středa až pátek 13.00–16.00 hodin, sobota a neděle 11.00–16.00 hodin).

Pokud byste chtěli Muzeu Komenského v Přerově zdarma nabídnout nějaké předměty vážící se k lipenské sirkárně (např. fotografie, písemnosti, zápalkové krabičky, zápalkové nálepky), obracejte se přímo na kurátora výstavy Mgr. Lubora Maloně (tel.: 724 947 542, e-mail: malon@prerovmuzeum.cz). Směřovat na něj případně můžete i dotazy týkající se výstavy a historie lipenské sirkárny.  

                       

Něco málo z historie lipenské sirkárny                 

Zakladatelem a prvním majitelem lipenské továrny byla akciová společnost Kupecká akciová sirkárna v Lipníku, která byla založena v roce 1908. Výroba zápalek zprvu probíhala v koupené továrně ve Velkém Újezdě, až od listopadu 1909 pak i v nově postavené továrně v Lipníku. Od roku 1913 byla součástí Akciové společnosti pro zápalkové zboží Helios se sídlem ve Vídni. Vstup Kupecké akciové sirkárny v Lipníku, která měla sídlo v Přerově, do Heliosu byl poměrně dramatický, ale většina akcionářů nakonec souhlasila. Po vzniku samostatné ČSR došlo v roce 1920 k přesunu sídla společnosti Helios do Prahy. Během roku 1922 se sloučila s továrnami koncernu SOLO Vídeň, které sídlily na území ČSR. Nová společnost dostala název SOLO spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny v Praze. Postupně byly uzavírány některé zastaralé nebo nerentabilní provozy a počet sirkáren na území českých zemí se tak neustále snižoval. Během velké hospodářské krize měla namále i lipenská sirkárna. Patřila sice k nejmladším a tím pádem i nejmodernějším závodům spolku, ale hospodářská krize doléhala na výrobu zápalek tak citelně, že bylo nutné zavřít ještě jednu továrnu. Přitom SOLO vlastnilo v té době v Čechách a na Moravě už jen tři továrny: Horní továrnu v Sušici, sirkárnu v Českých Budějovicích a sirkárnu v Lipníku nad Bečvou. Ačkoli ta v Budějovicích byla větší, modernější a její zápalky byly poněkud kvalitnější, byla nakonec uzavřena právě ona. Důvodem byla její blízkost k Sušici. Lipenská sirkárna totiž dokázala skvěle pokrýt potřeby Moravy a ušetřit náklady na dopravu.

V roce 1939 došlo k fúzi SOLO Praha s akciovou společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Praze. Takto vzniklý koncern si ponechal název Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Praze, z počátku používal i kratší podobu názvu Chemisolo. Po druhé světové válce byla na Spolek pro chemickou a hutní výrobu uvalena národní správa, jeho závody byly znárodněny, samozřejmě včetně lipenské sirkárny. V roce 1946 vznikl národní podnik se sídlem v Sušici, pod který spadala řada závodů, z nichž ale zápalky kromě mateřské továrny v Sušici vyráběl jen pobočný závod v Lipníku nad Bečvou. Úplný název nového podniku byl SOLO, závody na zápalky, národní podnik se sídlem v Sušici. V prosinci 1948 byl název změněn na SOLO, národní podnik, od 1. 1. 1950 pak na SOLO Sušice, národní podnik. Podnik byl začleněn do kompetence pražského ústředního ředitelství Československých závodů dřevozpracujících.

Na krátkou chvíli se lipenská sirkárna osamostatnila, od 1. ledna 1950 vznikl národní podnik SOLO Lipník. Při další reorganizaci průmyslu však byla továrna od 1. dubna 1958 opět začleněna pod národní podnik SOLO Sušice jako jeho závod (od ledna 1959 jako závod č. 4). Na konci 80. let už ale bylo jasné, že technický stav strojového vybavení továrny je nevyhovující, stejně jako kvalita výrobků a efektivita práce, k tomu navíc klesala i poptávka po zápalkách. Proto se začalo uvažovat o uzavření lipenské továrny, případně o převedení na jiný provoz, v rámci jiného národního podniku. Situace byla vyřešena, i když jen na velmi krátkou dobu, tím, že dne 1. května 1990 koupila továrnu na výboru zápalek akciová společnost Moragro Slušovice, která v rámci Lipníka vyvíjela i další aktivity. V roce 1992 nakonec Moragro výrobu zápalek zrušilo a poté byly krabičky v prostorách továrny již jen kompletovány, s využitím dovezených polských zápalek. V držení továrny se pak vystřídalo několik různých majitelů, posledním byla společnost EUROMATCH, s. r. o. Kvůli zastaralému strojovému vybavení, špatnému stavebnímu stavu budovy, narušené statice a neodpovídajícím hygienickým podmínkám byla sirkárna dne 15. října 2002 uzavřena. Hlavní tovární budova pak nakonec byla, kvůli havarijnímu stavu, na začátku roku 2007 zbourána.    


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

Příběh torza 

(26.5.2020 – 10.10.2020)
26.5.2020, 09:00:00 - 10.10.2020, 16:00:00

Sezónní výstava. Představení historie, stavebního vývoje, ikonografie a návrhů záchrany renesančního torza helfštýnského paláce.
V galerii na II. nádvoří potrvá do 11. 10.

Plevel na talíři 

(19.9.2020 – 19.9.2020)
19.9.2020, 09:00:00 - 19.9.2020, 10:00:00

Vycházka do přírody s botaničkou Ivanou Paukertovou, seznámení s jedlými druhy planých rostlin, ochutnávka jídel z nich