Vyšla historicky první ucelená řada didaktických analýz muzejně-edukačních programů…

OTEVŘENÁ KLENOTNICE POZNÁVÁNÍ

 

Začíst se do této knihy je jako vstoupit tajným vchodem do muzea – místa, 
kde se na první pohled zastavil čas a kde depozitáře zrcadlí dávno zapomenutý svět. 
Ony zdánlivě nudné expozice a výstavy plné nepotřebného „harampádí“ 
prezentují ve skutečnosti celou šíři lidské kultury a z pedagogického hlediska  
jsou zcela specifickým prostředím plným příležitostí k poznávání…

 

Téma výzkumu z oblasti muzejní pedagogiky, o jehož výsledky se opírá obsah právě vycházející odborné monografie Otevřená klenotnice poznávání, má ambice zaujmout řadu zájemců o vzdělávání a výchovu v českých muzeích. Jejím potencionálním čtenářům z řad muzejníků i pedagogů se tak nabízí zvláštní možnost nahlédnout do studia specifického způsobu poznávání skrze sbírkové předměty paměťových institucí. 

S ohledem na to, že se mnohá muzea již po několik století snaží systematicky zastřešovat přetrvávající imanentní potřebu lidí shromažďovat a chránit předměty jako svědky minulých událostí, nabízí se pod vlivem rychlých změn naší společnosti činit na prahu 21. století praktické kroky k širšímu otvírání českých muzejních institucí veřejnosti a pozitivnímu využívání potenciálu muzeálií při vzdělávání a výchově mladé generace. Kromě jiného to také například znamená hluboce se zamýšlet nad způsoby uchopení muzejních obsahů, snažit se porozumět muzejně-edukačním procesům a vylepšovat jejich kvalitu na půdě toho či onoho muzea.

Náročná cesta zvyšování účinnosti formálního vzdělávání v mimoškolním prostředí koresponduje se současným trendem inovací v rámci pedagogických oborů. Autorka prezentované knihy je zkušenou muzejní pedagožkou, která se na jedné straně seriózně ohlíží po vlastním pedagogickém jednání zaměřeném na plnění celé škály cílů muzea i školy, na straně druhé svým publikačním počinem reaguje na výzvy odborníků z oblasti muzeologie a muzejní pedagogiky, kteří se dovolávají potřeby výzkumů současnémuzejní edukace, včetně jejich zveřejňování.

Systematický způsob analýzy a vyhodnocování edukačních procesů programů Muzea Komenského v Přerově je podložený detailním pozorováním a odpovídá myšlenkovému postupu reflektivního praktika. Reflektující muzejní pedagog (stejně jako učitel ve škole) dříve než přistoupí k dalším realizacím učebních situací, nenechá bez povšimnutí (mnohdy zřetelný) rozdíl mezi znalostmi žáků před a po edukaci. Při uvažování nad rekonstrukcí edukační situace a její kvalitou si pozorně všímá vlivu poznávacího potenciálu muzejní sbírky i jedinečnosti prostředí, v němž bývají zpřítomňovány vzdělávací obsahy převážně historického zaměření. Potvrzení předpokladu o reálné možnosti společného zohledňování všech dimenzí učení v muzejně-edukační praxi souvisí s přebudováním aktuálních významů výkladů „dění“ v expozicích a výstavách muzea.

Více informací zde.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

Příběh torza 

(26.5.2020 – 10.10.2020)
26.5.2020, 09:00:00 - 10.10.2020, 16:00:00

Sezónní výstava. Představení historie, stavebního vývoje, ikonografie a návrhů záchrany renesančního torza helfštýnského paláce.
V galerii na II. nádvoří potrvá do 11. 10.

Víkend otevřených zahrad - prohlídka parku Michalov s průvodcem 

(7.6.2020 – 7.6.2020)
7.6.2020, 09:00:00 - 7.6.2020, 11:00:00

prohlídky parku s průvodcem v rámci celostátní akce