Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství IX.

Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou na 9. ročník odborného semináře pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky a studenty na téma Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství.

Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci a vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR se seminář uskuteční ve středu 11. listopadu 2020 od 9.00 hodin online formou prostřednictvím MS Teams. V rámci bezplatného využití MS Teams není možné provést záznam online semináře.

Témata semináře:

Téma přírody v novější literatuře pro děti a mládež

Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě)

Studie se věnuje přírodní tematice v novější literatuře určené dětem a mládeži. Sleduje tvorbu chronologicky podle věku adresáta a současně rozmanitě zpracovávanou v intencích žánrové skladby tvorby pro děti. Poukazuje na zajímavé tituly pro předčtenáře, začínající čtenáře, mladé čtenáře. U některých formuluje recepční přesahy směrem k ještě zkušenějším recipientům. Přírodní tematika se zrcadlí nejvíce v soudobé uměleckonaučné literatuře nebo v příběhu ze života dětí. Působí ve  formátu leporela, obrázkové knihy a rovněž prostřednictvím novějšího knižního média - obrazového alba. Studie si všímá nejen titulů, které mají zřetelné umělecké ambice, ale i těch, které téma svým pojetím devalvují. Přesto se větší část textu soustředí (jistěže selektivně) na práce, které si pozornost dětských čtenářů, učitelů, knihovníků a dalších zainteresovaných zaslouží.

Čas a prostor v literární tvorbě pro děti a mládež

Doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě)

Příspěvek je věnován problematice času a prostoru v literatuře v širších souvislostech. Úvodní pasáže jsou věnovány definování obou pojmů současnou literární vědou. Následující části příspěvku soustřeďují poznatky o literárních dílech, v nichž čas a prostor plní významnou roli, zastoupena je historická próza (představující pohyb na časové ose), cestopisy (zobrazující putování v prostoru za poznáním a dobrodružstvím do rozmanitých lokalit) i tituly, v nichž se mísí pohyb v prostoru a čase a jsou využívány postupy typické pro rozmanité žánry. Čas a prostor, pohyb, putování, cesta, to vše bylo inspirací pro koncipování textu, v němž je sled základních informací doplňován drobnými odbočkami, které k pohybu (i poznání) logicky patří.

Fantastické světy mezi řádky

PhDr. Kateřina Lohrová, Ph.D. (Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň)

Příspěvek nazírá problematiku literárního prostoru nikoli topologicky, ale sémioticky a psychologicky. Zaměřuje se na fantazijní světy vznikající a otvírající se mezi řádky. Jestliže text chápeme jako jev znakového charakteru, pak i jeho prostředky obsahové podléhají konvenci, která je vyjádřena pojmy intenze a extenze. Z toho plynoucí a jedinečná vlastnost textu – jeho významová otevřenost – pak dává vzniknout širokému prostoru pro fantazijní interpretaci. Dětský čtenář ve své touze (a potřebě) rozkrýt kódovanou informaci vystupuje z limitované množiny intenzivních vztahů a fantazijně naplňuje extenzivní obor tradičních pojmů (nad rámec konvence dané kontextem). Tak vystupují mezi řádky nové a nové světy, odpoutávají se od nich a zase se zpět do jejich linie vracejí… z vůle čtenáře.

 

Informace k registraci a účastnickým poplatkům najdete zde.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.1.2022)
12.10.2020, 00:00:00 - 3.1.2022, 23:59:00

Z důvodu rekonstrukce budovy Ornis máme dlouhodobě zavřeno.