Rekonstrukce podoby a životních podmínek Dámy z Hlinska se zařadila mezi nejúspěšnější regionální projekty

IMG_20190409_100436Přerovské muzeum se zúčastnilo projektu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR, jehož podavatelem byl Archeologický ústav AV ČR, Brno, s názvem „Rekonstrukce fyzické podoby a životních podmínek obyvatelky opevněné osady z pozdní doby kamenné u Hlinska s využitím moderních přírodovědných metod“.

„K účasti na projektu, který se uskutečnil v průběhu roku 2018, nás vedla dlouhodobá spolupráce naší instituce s Archeologickým ústavem v Brně jak při odborném zpracování eneolitické opevněné výšinné lokality Hlinsko u Lipníka nad Bečvou, zkoumané Archeologickým ústavem, tak i spolupráce na veřejné prezentaci výsledků archeologického výzkumu, jehož inventář je významnou součástí sbírek našeho muzea,” sdělil Mgr. Aleš Drechsler, archeolog Muzea Komenského v Přerově.

Přidělený projekt regionální spolupráce se zaměřil na antropologicko-archeologické vyhodnocení ojedinělého a v mnoha směrech zvláštního pohřbu ženy s atributy mužského pohřbu, objeveného v roce 1979 v areálu pravěkého hradiska v Hlinsku.

Druhým sledovaným aspektem projektu byla rekonstrukce životních podmínek, se kterými se dotyčná žena během své existence před pěti a půl tisíci lety potýkala, za využití v současnosti dostupných metod zejména v oblasti přírodních věd, což bylo úkolem týmu specialistů z Archeologického ústavu pod vedením Dr. hab. L. Šebely. 

Tým vědeckých pracovníků z Archeologického ústavu AV ČR Brno byl pověřen provedením přírodovědných analýz (antropologické, izotopové, absolutní radiokarbonové datování, analýzy DNA aj.) a vyhodnocením zjištěných výsledků. Muzeum Komenského v Přerově se zavázalo získané výsledky výzkumů a analýz zprostředkovat široké veřejnosti na výstavě Příběhy z pravěku. S trochou fantazie a vědeckých poznatků, která byla instalována v přerovském muzeu v období od 1. listopadu 2018 do 30. března 2019.

Výsledky výzkumu, získané archeologickými a přírodovědnými metodami v mnoha ohledech předčily očekávání a dovolily tak návštěvníkům výstavy představit životní příběh obyvatelky hradiska, postižené vzácnou genetickou vadou, avšak zřejmě přináležející k jeho zakladatelské elitě, mnohem barvitěji, než nabízely starší předběžné zhodnocení.

Ve spolupráci se zkušeným vědeckým výtvarníkem Liborem Balákem bylo možno díky podpoře Projektu regionální spolupráce vytvořit náročné kresebné i trojrozměrné rekonstrukce jak vzhledu dotyčné obyvatelky výšinné lokality, tak i vzhledu její osady. 

„9. dubna letošního roku se zúčastnili zástupci Muzea Komenského v Přerově spolu s řešiteli projektu za Archeologický ústav AV ČR  hodnocení a představení nejúspěšnějších Regionálních projektů. Z celkem 16 zúčastněných projektů byly tři hodnoceny jako projekty s vynikajícími výsledky, a právě projekt přerovského muzea patřil mezi ně." doplnil Aleš Drechsler.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Přec mé srdce láskou hoří 

(8.3.2019 – 31.7.2019)
8.3.2019, 00:00:00 - 31.7.2019, 23:59:00

Výstava navazuje na výstavu Máj – Romek Hanzlík a představuje samu lásku v mnoha různých podobách, respektive její umělecké ztvárnění. V našem případě budou její různé podoby prezentovány prostřednictvím sbírkových předmětů MKP z oblasti uměleckého kovářství a výtvarného umění. K malým bonusům patří rovněž soubor zamilovaných pohlednic odeslaných svým protějškům během první třetiny 20. století (pohlednice budou doplněny citáty slavných osobností, aforismy, rčeními a příslovími).

8. března až 31. července 2019

Helfštýnská pouť 

(5.7.2019 – 7.7.2019)
5.7.2019, 10:00:00 - 7.7.2019, 17:00:00

Celodenní program plný řemesel a soutěží spojený s historickým tržištěm. Pořádá Studio Bez kliky.
Vstupné: plné: 100 Kč, snížené 60 Kč, děti do 6 let zdarma

Více na: www.bezkliky.eu

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018