Rekonstrukce podoby a životních podmínek Dámy z Hlinska se zařadila mezi nejúspěšnější regionální projekty

IMG_20190409_100436Přerovské muzeum se zúčastnilo projektu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR, jehož podavatelem byl Archeologický ústav AV ČR, Brno, s názvem „Rekonstrukce fyzické podoby a životních podmínek obyvatelky opevněné osady z pozdní doby kamenné u Hlinska s využitím moderních přírodovědných metod“.

„K účasti na projektu, který se uskutečnil v průběhu roku 2018, nás vedla dlouhodobá spolupráce naší instituce s Archeologickým ústavem v Brně jak při odborném zpracování eneolitické opevněné výšinné lokality Hlinsko u Lipníka nad Bečvou, zkoumané Archeologickým ústavem, tak i spolupráce na veřejné prezentaci výsledků archeologického výzkumu, jehož inventář je významnou součástí sbírek našeho muzea,” sdělil Mgr. Aleš Drechsler, archeolog Muzea Komenského v Přerově.

Přidělený projekt regionální spolupráce se zaměřil na antropologicko-archeologické vyhodnocení ojedinělého a v mnoha směrech zvláštního pohřbu ženy s atributy mužského pohřbu, objeveného v roce 1979 v areálu pravěkého hradiska v Hlinsku.

Druhým sledovaným aspektem projektu byla rekonstrukce životních podmínek, se kterými se dotyčná žena během své existence před pěti a půl tisíci lety potýkala, za využití v současnosti dostupných metod zejména v oblasti přírodních věd, což bylo úkolem týmu specialistů z Archeologického ústavu pod vedením Dr. hab. L. Šebely. 

Tým vědeckých pracovníků z Archeologického ústavu AV ČR Brno byl pověřen provedením přírodovědných analýz (antropologické, izotopové, absolutní radiokarbonové datování, analýzy DNA aj.) a vyhodnocením zjištěných výsledků. Muzeum Komenského v Přerově se zavázalo získané výsledky výzkumů a analýz zprostředkovat široké veřejnosti na výstavě Příběhy z pravěku. S trochou fantazie a vědeckých poznatků, která byla instalována v přerovském muzeu v období od 1. listopadu 2018 do 30. března 2019.

Výsledky výzkumu, získané archeologickými a přírodovědnými metodami v mnoha ohledech předčily očekávání a dovolily tak návštěvníkům výstavy představit životní příběh obyvatelky hradiska, postižené vzácnou genetickou vadou, avšak zřejmě přináležející k jeho zakladatelské elitě, mnohem barvitěji, než nabízely starší předběžné zhodnocení.

Ve spolupráci se zkušeným vědeckým výtvarníkem Liborem Balákem bylo možno díky podpoře Projektu regionální spolupráce vytvořit náročné kresebné i trojrozměrné rekonstrukce jak vzhledu dotyčné obyvatelky výšinné lokality, tak i vzhledu její osady. 

„9. dubna letošního roku se zúčastnili zástupci Muzea Komenského v Přerově spolu s řešiteli projektu za Archeologický ústav AV ČR  hodnocení a představení nejúspěšnějších Regionálních projektů. Z celkem 16 zúčastněných projektů byly tři hodnoceny jako projekty s vynikajícími výsledky, a právě projekt přerovského muzea patřil mezi ně." doplnil Aleš Drechsler.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

Příběh torza 

(26.4.2020 – 10.10.2020)
26.4.2020, 09:00:00 - 10.10.2020, 16:00:00

Sezónní výstava. Představení historie, stavebního vývoje, ikonografie a návrhů záchrany renesančního torza helfštýnského paláce.
V galerii na II. nádvoří potrvá do 11. 10.

PŘESUNUTO. TERMÍN BUDE UPŘESNĚN.

Víkend otevřených zahrad - prohlídka parku Michalov s průvodcem 

(7.6.2020 – 7.6.2020)
7.6.2020, 09:00:00 - 7.6.2020, 11:00:00

prohlídky parku s průvodcem v rámci celostátní akce