Otevření nové depozitární budovy

Otevření depozitáře 22. 3. 2019 - plakátV pátek 22. března 2019 od 14 do 17 hodin Muzeum Komenského v Přerově mimořádně zpřístupní nově rekonstruovanou depozitární budovu na nábřeží Dr. Edvarda Beneše 21. Prohlídky vedené odbornými kurátory muzea budou probíhat vždy v půlhodinových intervalech v časech 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30.

Budovu bývalé střední školy elektrotechnické získalo muzeum od svého zřizovatele Olomouckého kraje do svého užívání v roce 2011. V roce 2012 byl Ing. Pavlem Malendou zpracován projekt její rekonstrukce na moderní depozitární objekt, ve kterém budou umístěny restaurátorské dílny, archeologické pracoviště a depozitáře se stacionárními a pojezdovými regály. V roce 2016 byla zpracována a úspěšně podána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 21 „Muzea“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jejímž cílem byla podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Stavbu provedla v období od 19. května 2017 do 28. února 2019 firma PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Kojetín. Celková cena díla včetně víceprací dosáhla výše 47 220 tis. Kč (včetně DPH)

Muzeum získalo pro nové depozitáře plochu 850 m2. V březnu 2019 bude zahájeno stěhování více než 90 tisíc sbírkových předmětů z nevyhovujících a obtížně dostupných externích depozitářů. Své místo v budově naleznou podsbírky archeologie, historický nábytek, řemeslo a průmyslová výroba, vexilologie, výtvarné umění, varia (např. lapidárium) a fondy Lipník a Tovačov. Vedle nově vybavených pracovišť archeologů a konzervátorů-restaurátorů bude pro potřeby odborné veřejnosti sloužit i badatelna.

Plakát ke stažení zde.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Falšování potravin – fenomén dneška?  

(22.10.2019 – 22.10.2019)
22.10.2019, 17:00:00 - 22.10.2019, 18:00:00

Přednáška RNDr. Mirjany Koláčkové se věnuje falšování potravin v současnosti. Tímto tématem se přednášející dlouhodobě zabývá v rámci svého pracoviště ve Státním veterinárním ústavu Olomouc.

Tato poslední doprovodná akce k výstavě „Šejdíři a šizuňkové: historie falšování potravin“ se uskuteční v úterý 22. října 2019 v Korvínském domě (Horní náměstí 31).
Začátek přednášky v 17 hodin, vstupné 10 Kč.

Ostatní akce

Šejdíři a šizuňkové: historie falšování potravin 

(12.4.2019 – 27.10.2019)
12.4.2019, 00:00:00 - 27.10.2019, 23:59:00

Hlavní výstavní projekt v roce 2019.  Náhražky surovin, nižší váha, horší jakost, dvojí kvalita potravin – témata, při kterých často zaslechneme povzdech „To by se dřív stát nemohlo!“. Opravdu nemohlo?

Velký výstavní sál, kruhový sál, rytířský sál, chodba druhé patro
12. dubna až 27. října 2019

Vstupné: 60/30 Kč

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018