Otevření nové depozitární budovy

Otevření depozitáře 22. 3. 2019 - plakátV pátek 22. března 2019 od 14 do 17 hodin Muzeum Komenského v Přerově mimořádně zpřístupní nově rekonstruovanou depozitární budovu na nábřeží Dr. Edvarda Beneše 21. Prohlídky vedené odbornými kurátory muzea budou probíhat vždy v půlhodinových intervalech v časech 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30.

Budovu bývalé střední školy elektrotechnické získalo muzeum od svého zřizovatele Olomouckého kraje do svého užívání v roce 2011. V roce 2012 byl Ing. Pavlem Malendou zpracován projekt její rekonstrukce na moderní depozitární objekt, ve kterém budou umístěny restaurátorské dílny, archeologické pracoviště a depozitáře se stacionárními a pojezdovými regály. V roce 2016 byla zpracována a úspěšně podána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 21 „Muzea“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jejímž cílem byla podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Stavbu provedla v období od 19. května 2017 do 28. února 2019 firma PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Kojetín. Celková cena díla včetně víceprací dosáhla výše 47 220 tis. Kč (včetně DPH)

Muzeum získalo pro nové depozitáře plochu 850 m2. V březnu 2019 bude zahájeno stěhování více než 90 tisíc sbírkových předmětů z nevyhovujících a obtížně dostupných externích depozitářů. Své místo v budově naleznou podsbírky archeologie, historický nábytek, řemeslo a průmyslová výroba, vexilologie, výtvarné umění, varia (např. lapidárium) a fondy Lipník a Tovačov. Vedle nově vybavených pracovišť archeologů a konzervátorů-restaurátorů bude pro potřeby odborné veřejnosti sloužit i badatelna.

Plakát ke stažení zde.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Přec mé srdce láskou hoří 

(8.3.2019 – 31.7.2019)
8.3.2019, 00:00:00 - 31.7.2019, 23:59:00

Výstava navazuje na výstavu Máj – Romek Hanzlík a představuje samu lásku v mnoha různých podobách, respektive její umělecké ztvárnění. V našem případě budou její různé podoby prezentovány prostřednictvím sbírkových předmětů MKP z oblasti uměleckého kovářství a výtvarného umění. K malým bonusům patří rovněž soubor zamilovaných pohlednic odeslaných svým protějškům během první třetiny 20. století (pohlednice budou doplněny citáty slavných osobností, aforismy, rčeními a příslovími).

8. března až 31. července 2019

LETNÍ KINO 

(27.7.2019 – 27.7.2019)
27.7.2019, 21:00:00 - 27.7.2019, 23:00:00

Promítání Biografu 16 pod širým nebem na II. hradním nádvoří. Program naleznete
před akcí na: www.helfstyn.cz

Vstupné: plné: 100 Kč, snížené 60 Kč, děti do 6 let zdarma.

Dravci, sokoli a sovy 

(2.4.2019 – 31.10.2019)
2.4.2019, 09:00:00 - 31.10.2019, 16:00:00

sezónní výstava roku 2018