Odhalte tajemství hradů dolního Pobečví na nové přednášce našeho muzea

Hrady dolního pobečvíS příběhy jednotlivých hradních lokalit a těmi nejzajímavějšími archeologickými objevy v oblasti dolního Pobečví zájemce seznámí terénní archeolog Muzea Komenského v Přerově Mgr. Zdeněk Schenk, PhD. na přednášce, která se uskuteční 30. května od 17.00 v Korvínském domě na Horním náměstí v Přerově.

Zříceniny středověkých hradů střežících před staletími krajinu dolního Pobečví, kudy vedla od pradávna významná obchodní cesta procházející územím Moravské brány, jsou němými svědky časů dávno minulých.

Nejnavštěvovanější hradní zříceninou v celém kraji je bezesporu hrad Helfštýn, jehož působivé rozlehlé opevnění přitahuje právem po desetiletí statisíce návštěvníků. Milovníci historie však znají v krajině dolního Pobečví také jiná, na první pohled opuštěná místa hradních zřícenin, která si i na prahu 21. století uchovala své osobité kouzlo.

Torza kdysi výstavných paláců, jejichž rozervané zdi jsou odleskem zašlé slávy, bývají ukrytá v lesích pod korunami stromů, kde je často jen stěží rozeznáváme pod příkrovy mechu a kapradí.  Z důmyslně vybudovaných opevnění zbyly jen některé úseky hradeb obehnané příkopy vysekanými do skalního podloží v obtížně přístupném terénu.

Většina hradních lokalit na Přerovsku nebyla dodnes podrobena systematickému archeologickému výzkumu. Přesto výsledky dílčích zjišťovacích výzkumů doplňují dochované písemné prameny, které spolu s nově získanými archeologickými nálezy podávají svědectví o vývoji osídlení a každodenním životě, který probíhal na hradech Helfštýn, Drahotuš, Puchart či Svrčov.

Přednáška je již třetí a poslední z cyklu přednášek doplňujících výstavu Příběhy hradů, která nabízí reprezentativní výběr komentovaných fotografií MUDr. Jiřího Hozy (předseda zlínské pobočky Klubu Augusta Sedláčka) z nejrůznějších hradních lokalit střední Evropy, dále detailní perokresby z dílny Milana Zikmunda a také výběr historických pohlednic panských sídel ze sbírky Lubomíra Vyňuchala.  

Popisky k jednotlivým fotografiím, perokresbám a pohlednicím doplňuje celá řada rozšiřujících komentářů, soustředěných v několika svázaných sešitech. Návštěvníci se mohou těšit také na další drobné předměty z muzejních i soukromých sbírek, hrací doplňky (dřevěné kostky a velkoformátové pexeso s motivy hradů) či ukázky „hradařské“ literatury.

Výstavu lze navštívit v Galerii a v Malém sále pod věží přerovského zámku až do 4. června.

Plakát ke stažení naleznete zde.

Další informace: 
Lubomír Vyňuchal; tel. 581 250 542 
e-mail: vynuchal@prerovmuzeum.cz


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 30.11.2020)
12.10.2020, 09:00:00 - 30.11.2020, 23:59:00

Hrad je na základě vládních usnesení uzavřen.

Bylinkové Vánoce 

(28.11.2020 – 28.11.2020)
28.11.2020, 13:00:00 - 28.11.2020, 17:00:00

dílna - výroba dárků z bylin a aromaolejů