MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PŘEROVSKÝM KOLOKVIEM

„Nejlepší věc na týmové práci je to, že máte ostatní na své straně.“ (Margaret Carter)

Na samotném sklonku prvního letního měsíce, konkrétně ve dnech 27. a 28. června, se stalo naše muzeum místem pracovního setkání českých muzejníků. Na KOLOKVIUM PŘEROV 2016 s názvem Jak pracuje tým přijelo na devadesát účastníků z celé České republiky, které navíc posílila i jedna kolegyně z Nového Zélandu. Společně s pracovníky Muzea Komenského v Přerově nakonec vzniklo velké „stohlavé“ společenství, které tvořili odborníci z celé škály muzejních profesí. 

O tom, že tito muzejníci přijeli do přerovského muzea především za inspirací, aby se přiučili jak účinně spolupracovat při budování prezentačních a edukačních aktivit, svědčí nejen nabitý program Kolokvia, ale také jejich zájem diskutovat o problémech současné muzejní praxe. Kromě toho, že v průběhu dvou dnů zaznělo celkem osmnáct odborných příspěvků, přednášek a prezentací, měli účastníci akce také příležitost na vlastní kůži zažít několik ukázek z animačních programů, které aktuálně probíhají na přerovském zámku i na pracovišti ORNIS. Největší úspěch pak sklidila dvě večerní kulturní vystoupení „s hvězdičkou“, při nichž se účastníci akce nejen bohatě pobavili, ale také se mohli lecčemus užitečnému od svých kolegyň a kolegů z Moravy přiučit.

Na závěr krátké zprávy o průběhu Kolokvia si pak dovolujeme tímto srdečně poděkovat každému z významných hostů, přednášejícím i účastníkům akce, ale také úplně všem jejím organizátorům.

Za pracovníky přerovského muzea chceme věřit tomu, že vzájemné sdělování zajímavých profesních myšlenek, k němuž nesčetněkrát došlo v průběhu popisované akce, ve výsledku prospěje k širšímu otvírání českých muzeí prostřednictvím nárůstu skutečné snahy o zkvalitňování služeb ohlížejících se po potřebách, zájmech a názorech našich návštěvníků…

Za organizační tým Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.

 

Projekt byl uskutečněn díky spolupráci Muzea Komenského v Přerově, p. o. s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s. a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Akci podpořilo také MCMP při Moravském zemském muzeu, Olomoucký kraj a Magistrát města Přerova.

ZA LASKAVOU PODPORU VŠECH SPONZORŮ A PŘÍZNIVCŮ KOLOKVIA TÍMTO DĚKUJEME.

Jako pěknou vzpomínku na podobu přerovského kolokvia přikládám alespoň tři el. odkazy, které se mi podařilo během tohoto týdne zachytit v TV PřerovPřerovském deníku a v reportáži Českého rozhlasu

Odborné příspěvky a prezentace naleznete ke stažení zde.

 

Foto: Lubomír Vyňuchal


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.1.2022)
12.10.2020, 00:00:00 - 3.1.2022, 23:59:00

Z důvodu rekonstrukce budovy Ornis máme dlouhodobě zavřeno.