Konferenční sdílení mezinárodní zkušenosti muzejněpedagogických praktiků… jako výzva

29.04.2014 Ve dnech 23. a 24. dubna 2014 se profesionálové z oboru muzejní pedagogiky sešli na mezinárodní konferenci pořádané Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod názvem Vzdělávací obsah v muzejní edukaci, kterou zaštítil doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., děkan PdF UP .

Do muzeí přicházíme za poznáním i potěšením. Procházíme je sami nebo s průvodci, do jejichž role v poslední době stále častěji vstupují muzejní pedagogové. Zprostředkovávají nám znalosti
a zkušenosti vyplývající z bezprostředního styku se sbírkovými předměty. Historické klenoty
muzejních fondů dokážou mnohé z nás doslova vtáhnout do dějů dob dávno minulých, zvlášť pokud se pro vyprávění příběhů využívádramatických prostředků. Obor muzejní pedagogika se
u nás rozvíjí teprve od devadesátých let minulého století, a proto je stále co studovat a zabývat se vylepšováním edukačních výstupů. Ve dnech 23. a 24. dubna 2014 se profesionálové tohoto oboru sešli na mezinárodní konferenci pořádané Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod názvem Vzdělávací obsah v muzejní edukaci, kterou zaštítil doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., děkan PdF UP .

Uspořádané pracovní setkání se stalo výzvou pro teoretiky i praktiky, kteří si mohli nejen poslechnout zajímavé příspěvky jak českých, tak i zahraničních hostů, ale také se zapojit do případných odborných debat. Pozvání přijali vynikající praktici výtvarné výchovy a muzejní edukace Matjaž Duh ze Slovinského Mariboru a Karin Rottmann s Museumsdienst v Kolíně nad Rýnem z Německa. Na konferenci přijel s příspěvkem mj. i předseda evropské sekce INSEA Marjan Prevodnik nebo Philip Stephenson z University v Cambridge. Jeden z hlavních hostů, Marta Ornelas z Univerzity v Barceloně, na plénu široce poreferovala o výsledcích evropského projektu, který se zabýval často v evropském prostředí diskutovaným vztahem muzeí a škol. Své poznatky o rozvoji oborové teorie i praxe předneslo také několik účastníků ze Slovenska. Zpětně můžeme konstatovat, že se setkání na půdě olomoucké univerzity zúčastnilo více než stovka muzejních pedagogů i akademiků zabývajících se tématem muzejní pedagogiky
a zprostředkování kulturního dědictví.

Vzdělávání v muzeích sice není v českém prostředí novinkou, ale rozhodně považujeme za nové způsoby, které se u nás v posledních letech prosazují - aktivizační metody, metody výtvarné
a dramatické výchovy aj. A nově se také formuje vztah k návštěvníkům, který se dříve poněkud opomíjel. Snad právě z těchto důvodů zaznívaly ve zdech Uměleckého centra UP po oba dny příspěvky na nejrůznější témata.  Jejich pestrý obsah směřoval k reflexi pedagogických přístupů realizovaných při poznávání věcí z dob minulých.  Z prezentací jednotlivých přednášejících vyplýval viditelný rozdíl mezi slovní výukou pojmů ve škole a předvedenými obrazy
z autentického setkávání návštěvníků muzeí s předměty, které jsou nositeli lidské paměti. Mezinárodní diskuse o odborné práci muzejních pedagogů vyústila do společného hledání cest ke zvyšování kvality vzdělávání a výchovy v evropských muzeích. 

Pracovní jednání v několika paralelních sekcích, včetně prezentací posterů, bylo navíc posíleno živými praktickými ukázkami z  edukačních programů Muzea Komenského v Přerově. Účastníci workshopu s tématem Muzejně-edukační situace nás víc než zajímá, který byl lektorován
Mgr. Kateřinou Tomeškovou za supervize doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc, potvrdili svým aktivním přístupem profesní snahu o lepší porozumění vlastnímu pedagogickému jednání. Zpětné nahlížení na realizované procesy přibližování muzejních obsahů ukrytých ve věcech dalo nahlédnout do aktuálního stavu uplatňování nové kultury vyučování a učení v muzeích. Prezentované podoby pedagogických situací, které přiváděly reflektující praktiky k hlubšímu zamyšlení a ke snaze uchopit metodický nástroj, zároveň korespondovaly se všeobecným zájmem široké odborné i laické veřejnosti o vyšší úroveň vzdělávání a výchovy dnešní mladé generace.

 

Předvedené příklady z praxe vhodně doplnily informace z akademického prostředí, mezi nimiž nechybělo i bližší seznámení se současnou realitou vzdělávání muzejních pedagogů na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl nově akreditován studijní obor muzejní pedagogika. Dva dny plné odborných debat přinesly cenné podněty a inspiraci muzejněpedagogickým profesionálům, ale také studentům, kteří brzy budou sami připravovat vzdělávací aktivity v českých muzeích. S oběma jmenovanými skupinami účastníků snad můžeme na závěr tohoto krátkého ohlédnutí poděkovat všem organizátorům olomoucké konference. Společně s nimi také věříme, že čtenáře článku z řad odborných pracovníků muzeí potěší námi přinesená fakta o naplňování snah o kultivaci profese, pro jejíž zástupce je zprostředkování edukačního potenciálu muzejních sbírek nejen každodenním chlebem, ale také jednou z vhodných cest posilujících význam muzeí v současné společnosti.

Text: Mgr. Kateřina Tomešková, foto: Mgr. Jiří Sosna

Reportáž z konference
Za poskytnutí reportáže k prezentačně-edukačním účelům děkujeme profesionálům z Televize Přerov, konkrétně paní redaktorce Svatavě Měrkové.

Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Pravěk a umění v literatuře a filmu 

(12.3.2019 – 12.3.2019)
12.3.2019, 17:00:00 - 12.3.2019, 18:00:00

Přednáška k výstavě Příběhy z pravěku.
Dr. Petr Kostrhun.
Od 17.00, Korvínský dům.

Přerov a německá okupace v březnu 1939 

(19.3.2019 – 19.3.2019)
19.3.2019, 17:00:00 - 19.3.2019, 18:00:00

Přednáška Mgr. Petra Sehnálka.
Od 17.00 hod, Korvínský dům.

Seminář Etnografické komise AMG 

(15.4.2019 – 15.4.2019)
15.4.2019, 09:00:00 - 15.4.2019, 18:00:00

9.00-18.00, Slavnostní zámecká síň města Přerova.

Ostatní akce

Máj - Romek Hanzlík 

(1.2.2019 – 8.4.2019)
1.2.2019, 00:00:00 - 8.4.2019, 23:59:00

Výstava představí ozvěny lyrickoepické skladby Máj v podání fotografa a držitele dvou cen Czech Press Photo pana Romka Hanzlíka, který se vydal po stopách Karla Hynka Máchy.

Setkání s autorem proběhne 7. března v 17.00 společně s vernisáží navazující máchovské výstavy „Přec mé srdce láskou hoří“, a které Vás ještě budeme informovat.

Chodba 2. patra přerovského zámku
1. února až 8. dubna 2019
Vstupné: vstup při zaplacení na jakoukoliv prohlídku (stále expozice i krátkodobé výstavy)

Slavnostní zahájení výstavy Héfaistovy vavříny 

(13.4.2019 – 13.4.2019)
13.4.2019, 14:00:00 - 13.4.2019, 18:00:00

Výběrová prezentace toho nejlepšího z podsbírky uměleckého kovářství hradu Helfštýn. V galerii na II. nádvoří potrvá do 27. 10.

Až se jaro zeptá 

(21.2.2019 – 21.2.2019)
21.2.2019, 16:30:00 - 21.2.2019, 18:30:00

výroba ptačích budek a zábavně naučný program o hnízdění ptáků v budkách