Kolokvium Přerov 2016

Ve dnech 27. a 28. června 2016 se v Muzeu Komenského v Přerově, p. o. uskuteční celostátní muzejně-pedagogická akce s tématem Jak pracuje tým (Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi), kterou zaštiťuje Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku a Komise pro muzejní management Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s. Do přerovského muzea, které je spolupořadatelem Kolokvia, jsou srdečně vítáni nejen všichni muzejníci (nezávisle na zaměření a specializaci), ale také všichni pedagogové se zvláštním zájmem o vzdělávání v muzeu a o jeho další rozvoj.

Věříme, že téma Jak pracuje tým (Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi)které se ukrývá za uvedeným titulem přerovské akce osloví nejen pedagogy, muzejní pedagogy, lektory, průvodce, kustody, ale také všechny ostatní muzejníky, bez jejichž poctivého přičinění by mnohé kulturně-edukační produkty pro návštěvníky vůbec nevznikly nebo by zdaleka nedosahovaly požadované kvality. Do přerovského muzea, které je spolupořadatelem Kolokvia, tentokrát zveme zástupce úplně všech muzejních profesí, kteří se chtějí dozvědět více o zvláštní hodnotě práce v týmu a poučit se o dobrých zkušenostech s navyšováním efektivity muzejní práce. S tím úzce souvisí i naše snaha využít participace výboru Komise pro muzejní management AMG ČR, z. s. na naši akci a dovolit si mezi nás tentokrát přizvat také vedoucí pracovníky, včetně ředitelů škol a muzejních institucí, kteří nesou zvlášť velký díl zodpovědnosti za rozvoj "nové kultury" českého vzdělávání a muzejnictví. S ohledem na to, že jde v posledních letech o stále častěji diskutované téma, Kolokvium podpořilo i několik oslovených předsedů výborů dalších profesních komisí, jejichž členy na přerovské akci také rádi přivítáme. 

Více informací k nadcházejícímu Kolokviu najdete zde.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

ZAVŘENO 

(1.12.2020 – 5.3.2021)
1.12.2020, 00:00:00 - 5.3.2021, 23:59:00

Hrad je mimo sezónu uzavřen. Zahájení nové sezóny 6. 3. 2021.

ZAVŘENO 

(12.10.2020 – 3.1.2022)
12.10.2020, 00:00:00 - 3.1.2022, 23:59:00

Z důvodu rekonstrukce budovy Ornis máme dlouhodobě zavřeno.