Historie není jen dějepis

Ve středu, dne 18. listopadu 2015, se v prezentačních prostorách Magistrátu města Přerova uskutečnil v pořadí již čtvrtý ročník zajímavé akce pro odbornou veřejnost, za jejíž organizací stála Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově. Seminář pro pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky a studenty, který byl nesen v přátelském duchu a přitom se přidržoval tradičního tématu "Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství", lze zpětně považovat nejen za úspěšný, ale také za velmi inspirativní.

O široký výklad ústřední myšlenky předloženého projektu „Historie není jen dějepis“ se postaraly čtyři ženy, které na semináři vystoupily se svými odbornými příspěvky. Z celé řady kladných reakcí účastníků akce na podnětná slova paní doc. Ivany Gejdušové z Ostravské univerzity, doktorky Markéty Strakové a doktorky Kateřiny Tomeškové z Muzea Komenského v Přerově a v neposlední řadě také magistry Kláry Smolíkové z Prahy vyplynulo, že názory vybraných zástupkyň českých akademiků, knihovníků, muzejníků a spisovatelů stály právě v jádru profesního společenství knihovníků za veřejnou prezentaci. Především pak tzv. „děckaři“ (pracovníci dětských oddělení knihoven), kterých z celé naší republiky přijelo do Přerova hned několik desítek, ocenili kromě poučných slov také popisované zkušenosti z praxe. Vytvořený prostor pro předávání dobře míněných rad, jak efektivně pracovat s dětmi na půdě knihovních institucí a jak je co nejlépe motivovat ke čtenářství, postupně vedlo účastníky semináře ke společnému zamyšlení, které pak vyústilo do otevřené diskuse. Více informací o konferenci, včetně anotací jednotlivých příspěvků lze dohledat v programu akce zavěšeném v elektronickém prostředí webových stránek MěK v Přerově. Dostupné z odkazu: http://www.knihovnaprerov.cz/akce/2015/soucasna-literatura-pro-deti-IV-historie-neni-jen-dejepis/
Obsahy jednotlivých odborných příspěvků jsou k dispozici v tištěné podobě sborníku.

Zpětné ohlédnutí za uskutečněnou akcí může zájemce o uvedenou problematiku přivádět také k hlubší úvaze o tom, jak současná společnost, zvláště pak naše mladá generace nahlíží na historii, a to nezávisle na tom, zda se jedná o pohled na české nebo světové události či významné osobnosti. Ať už se sdílené myšlenky představitelů odborné společenskovědní obce budou více či méně podobat, případně i různit, v každém případě se většina Čechů pravděpodobně shodne na názoru, že podporu vzdělávání našich dětí a mládeže směřující k rozvoji jejich historického vědomí a znalosti, je dnes více než kdy jindy vhodné považovat za kulturní prioritu! Kdo jiný než pracovníci kulturních a paměťových institucí,
o učitelích ani nemluvě, by se pak v praxi měli postavit za účinné způsoby převyprávění minulosti a stále častěji se vlastními silami pokoušet o pozitivní působení na poznávání žáků a studentů právě zprostředkováním obsahů knih s historickými příběhy. Na základě zkušeností vzešlých z pozorování dobré muzejní i knihovní praxe se nabízí připomenout, že nejeden český knižní titul pro děti a mládež vydaný v posledních letech může být díky vysoké kvalitě zpracování historiografického základu také právem považován za významného nositele lidské paměti. S odkazem na přesvědčivá slova oblíbené české spisovatelky Kláry Smolíkové, která společně s ostatními přednášejícími vyzvala účastníky přerovského semináře k co nejširší podpoře čtenářské gramotnosti dětí v rámci neformálního vzdělávání, lze připustit, že právě tento typ naší současné literatury může dále nabývat i na speciálním edukačním využití.

V závěru krátké zprávy nezbývá než poděkovat pracovníkům MěK v Přerově za skvělou realizaci celé akce a těšit se na spolupráci s nimi při přípravách jejího dalšího ročníku.
Za Muzeum Komenského v Přerově zapsala Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.


Vyhledávání

Kalendář akcí Muzeum Komenského

Ostatní akce

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 

(18.5.2020 – 1.11.2020)
18.5.2020, 00:00:00 - 1.11.2020, 23:59:59

Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Vstupné 40/20 Kč

Příběh torza 

(26.5.2020 – 10.10.2020)
26.5.2020, 09:00:00 - 10.10.2020, 16:00:00

Sezónní výstava. Představení historie, stavebního vývoje, ikonografie a návrhů záchrany renesančního torza helfštýnského paláce.
V galerii na II. nádvoří potrvá do 11. 10.

Víkend otevřených zahrad - prohlídka parku Michalov s průvodcem 

(7.6.2020 – 7.6.2020)
7.6.2020, 09:00:00 - 7.6.2020, 11:00:00

prohlídky parku s průvodcem v rámci celostátní akce