Živá abeceda

Živá abeceda

 

 

 

 

 

 

 

Písmeno D. Školní tabule ze souboru Živá abeceda. Autor Bohuš Čížek. Akvarel, 1953, 50x70 cm. Sbírka Školní obrazy, evidenční číslo DO 1 065.

Pro český jazyk nejvíce rozšířené a velmi oblíbené na našich školách v padesátých až sedmdesátých letech 20. století byly obrazy souboru Živá abeceda, vydaného Státním pedagogickým nakladatelstvím v Praze roku 1953. Kresby na nástěnných obrazech se snažily zachytit co nejvíce slov s určitou hláskou. Tiskací malé a velké písmeno bylo vepsáno přímo na obraze a na jeho rubu byla vytištěna básnička. Jejím autorem byl až na dva texty František Hrubín – říkadla k písmenům P a Š vytvořil Jindřich Hilčr. Na celkovém počtu 27 obrazů se podíleli malíři Alois Moravec, Viktor Polášek, Jaroslav Baumbruck, Václav Karel a Bohuš Čížek. Ve sbírkách muzea se nachází 15 originálních akvarelů z původních 27, podle nichž pak byly vytištěny školní obrazy. Kompletní soubor celé Živé abecedy je vystaven ve stálé muzejní expozici Školní třída z padesátých let 20. století.

 

Text k obrazu Písmeno D:
Dědečku, dědečku,
na našem dvorečku
zrníčka drůbež zobá,
do země ďob, ďob, ďobá.

BOHUŠ ČÍŽEK (1913 – 1989) Malíř, grafik, ilustrátor. Je mj. autorem obrazů k Živé abecedě z roku 1953 (písmena D, F, G, T, U) a školního historického obrazu Pražské bouře v roce 1419.