Obraz Zdeňka Buriana

Obraz Zdeňka Buriana

 

 

 

 

 

 

 

Typy obyvatelstva amerického: Eskymák, Indián severoamerický, Indián jihoamerický – z Peru, Indián jihoamerický – brazilský (Araukanec). Olej na lepence, 1925, 69 x 50 cm. Sbírka Školní obrazy, evidenční číslo DO 1 135.  

Jeden ze sedmi obrazů lidských typů, které vytvořil malíř Zdeněk Burian pro Stanislava Nikolaua a jeho zeměpisný časopis Širým světem. Obrázky vycházely v časopise převážně jako nepravidelné barevné přílohy od 3. do 19. ročníku (1925-1942).Tři z nich – obyvatelstvo americké, africké a asijské – byly vybrány také jako předloha pro školní obrazy. Stalo se tak ve 20. a 30. letech 20. století, kdy S. Nikolau vytvořil pro Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského v Praze zeměpisnou edici.Muzeum Komenského má ve svých sbírkách 3 originální malby – oleje – výše zmíněných obrazů a také jejich tisky k využití pro školy.

ZDENĚK BURIAN (1905-1981)
Ilustrátor, malíř, výtvarný spolupracovník vědců na archeologických rekonstrukcích. Začínal s ilustracemi dobrodružné a cestopisné literatury. Jeho dílo je neobyčejně rozsáhlé – uvádí se 14 000 kreseb, jež doprovázely na 500 knižních titulů. Pro Buriana byla v letech 1923-1944 důležitá spolupráce  se Stanislavem Nikolauem, který vedl časopis Širým světem. Vytvořil pro něho 40 olejomaleb, z nichž čtyři zařadil Nikolau do své edice Nástěnné obrazy k vyučování zeměpisu (obraz Na východoafrické stepi a tři obrazy lidských typů). Ve 30. letech viděl Burianovy kresby v knize Lovci mamutů Josef Augusta a pozval Buriana ke spolupráci na rekonstrukcích prehistorické fauny a flóry. 
Pro školy vytvořil malíř v 50. letech v cyklu Vývoj člověka, země a vesmíru 40 obrazů, z nichž asi nejznámější jsou obrazy mamuta, prehistorických krajin a předků člověka.

Lit.:Klímová, J.: Obrazy Zdeňka Buriana ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově. In: Zdeněk Burian 2005. Město Štramberk 2005, s. 50-55.